Iseteenindus

Võrgu asukohaandmete taotlus

Kontaktandmed

Kohustuslik väli
Kohustuslik väli
E-post on kohustuslik
Telefon on kohustuslik

Asukoht

Aadress on kohustuslik
Katastritunnus on kohustuslik (12-14 tähemärki)

Dokumentide lisamine

Lisage asukoha alusplaan, millele on piirjoonega märgitud andmeväljastusala (soovitavalt kaitsmata kujul DWG-formaadis, L-Est koordinaatsüsteemis). Maaomanikel lisada omandiõiguse tõendamiseks kinnistusraamatu väljavõte. Kokku kuni 5 MB.

Lisan dokumendi Kohustuslik väli

Kui teie failide kogumaht ületab 5MB või manuse lisamine ei õnnestu, siis laadige failid üles endale sobivasse pilvekeskkonda (Google Drive, Dropbox vms) ning lisage allolevasse lisainfo lahtrisse link failidele.Kohustuslik väli
Esitan tellimuse

Veel maaomanikule

Projektide kooskõlastamine

Digitaalsed teenused, mis juhivad taristu haldussüsteeme

Vaatan lähemalt

Kaitsevööndis tegutsemine

Sidepaigaldistekaitsevööndis tegutsemise loa taotlus

Vaatan lähemalt

Talumistasud

Maaomanikule makstav hüvitis sidevõrgu talumise eest

Vaata lähemalt