Iseteenindus

Aastaaruanne 2022

Klientide usalduse toel läbi energiakriisi

2022. aasta oli Eesti Energiale rohkelt väljakutseid pakkuv aasta. Kuidas me suutsime vaatamata Euroopat vallutanud energiakriisile täita oma süsinikuneutraalsuse eesmärki ning klientide ja omaniku ootusi, loe 2022 majandusaasta aruandest.

Aastaaruanne (PDF)  

Hando Sutteri pöördumine

24. veebruaril 2022 alustas Venemaa täieulatuslikku agressiooni Ukraina riigi ja rahva vastu. See tõi kaasa energiakriisi kogu Euroopas. Ometi, toetudes oma 2021. aastal välja töötatud „Teekond nulli" strateegiale ning klientide usaldusele, pakkudes neile energialahendusi ja elektrisüsteemi paindlikkusteenuseid, samuti investeerides taastuvelektri tootmisvarade kasvu, suutsime energiakriisist edukalt läbi tulla.

Hando Sutter

Eesti Energia juhatuse esimees aastal 2022

Loen lähemalt (PDF)

KLIENTIDE OOTUS

Klient soovib energiaekspertidelt oma vajadustele kompaktset ja lihtsat terviklahendust. Ta ootab mugavaid ja tarku lahendusi, mis võimaldavad energiatarbimist juhtida või ise energiat toota. Lisaks soovib iga klient oma energiakulusid kontrolli all hoida. Aina määravam on vastutustundlikkus – eelistatakse ettevõtteid, mis toodavad energiat taastuvatest allikatest, aitavad kliendil ise taastuvenergiat toota või keskkonnahoidlikumalt energiat tarbida.

Elektri võrguteenuse osas ootab klient, et see töötaks ilma suuremate katkestusteta ja oleks taskukohase hinnaga. Võrguga peab saama liituda kiiresti ning mõistliku hinna eest.

OMANIKU OOTUS

Ainuomanik Eesti Vabariik ootab ettevõttelt kasumlikkust ja stabiilset dividenditulu. Ootuspäraseks dividendiks on viie aasta keskmisena 50-100% konsolideeritud emaettevõtja omaniku osa puhaskasumist. Seda tehes peab järk-järgult suurenema taastuvallikatest toodetud elektri osakaal ka juhitavas elektritootmises, mis aitab hoida varustuskindlust. Omanik eeldab põlevkivi väärindamist kooskõlas kliimapoliitikaga ja Ida-Virumaal töökohtade säilitamist. Jaotusvõrguteenuselt oodatakse võrgu töökindluse parandamist järk-järgult viisil, mis tarbija rahakotti liigselt ei koorma. Lisaks ootab omanik, et Eesti Energia tagab 2026. aasta lõpuni Eesti-sisese juhitava elektritootmisvõimekuse vähemalt 1000 MW.

AMBITSIOON

Meie ambitsioon on pakkuda klientidele kasulikke ja mugavaid energialahendusi ning toota energiat aina keskkonnasäästlikumalt, andes nii oma panuse maailma puhtamaks muutmisesse.

Eesti Energia teekonna tutvustus

Energeetika trilemma ehk tasakaalu leidmine energia taskukohasuse, keskkonnamõju ning varustuskindluse vahel on tõusnud riiklikult tähtsaks teemaks kõigil Eesti Energia koduturgudel. Eesti Energia on veendunud, et kiireim ja ühiskonna jaoks soodsaim energiakriisi lahendus seisneb elektrifitseerimises, mille käigus taastuvelekter asendab teisi energiaallikaid, nagu mootorikütust või maagaasi. Elektrifitseerimist viime ellu koostöös kliendiga. See on meie ühine teekond nulli ehk CO2-neutraalsuseni.

Loen lähemalt (PDF)

Kasulikud ja mugavad kliendilahendused süsinikuneutraalsuse teekonnal

Kõrged elektri- ja gaasihinnad puudutasid 2022. aastal igat Eesti Energia klienti. Meie roll on olla klientide jaoks abivalmis energiapartner, kes on alati kättesaadav ja aitab kasutusele võtta uudseid energialahendusi.

Loen lähemalt (PDF)

Suured sammud ringmajandusel põhineva süsinikuvaba keemiatööstuse poole

Eesti Energia eesmärk on jõuda 2040. aastaks ringmajandusel põhineva süsinikuneutraalse keemiatööstuseni. Sel teel asendame vedelkütuste tootmise järk-järgult plasti ja teiste keemiatööstusharude jaoks tarvilike ühendite tootmisega. Nii vähendame keskkonnajalajälge näiteks põllumajanduses, auto-, pakendi-, puidu-ja ehitustööstuses.

Loen lähemalt (PDF)

Tegevuskeskkond

Elektrihinnad olid rekordkõrged tingituna maagaasi ja CO2 heitmekvootide kõrgetest turuhindadest.

Heitmekvootide hinna tõi rekordkõrgele tasemele geopoliitilistest sündmustest ning väikestest gaasivarudest tingitud väga kõrge maagaasi turuhind, mis suurendas põlevkivist ja kivisöest elektri tootmist.

Naftatoodete maailmaturu hinnad tõusid järsult pärast Venemaa agressiooni algust. Aasta lõpuks oli turg olukorraga kohanenud ja hinnad vähenesid energiakriisieelsele tasemele.

Gaasihinnad tõusid ajalooliselt kõrgele tasemele tulenevalt muutustest tarneahelates ning madalatest maagaasi varudest.

Loen lähemalt (PDF)

Majandustulemused

Eesti Energia 2022. aasta tulemused olid rekordilised tingituna kasvanud müügikogustest ja kõrgenenud energiahindadest.

MÜÜGITULUD

2,2 mld €

EBITDA

333,0 mln €

PUHASKASUM

128,3 mln €


INVESTEERINGUD

445,2 mln €

KREDIIDIREITINGUD

BBB- S&P

(väljavaade negatiivne)

Baa3 Moody's

(väljavaade stabiilne)


VÕRGUTEENUSTE MÜÜGIMAHT

6,7 TWh

ELEKTRIENERGIA MÜÜGIMAHT

10,5 TWh

VEDELKÜTUSTE MÜÜGIMAHT

405 tuhat

Eesti Energia jätkusuutlikkuse aruanne

Eesti Energia jätkusuutlikkuse aruanne on koostatud Global Reporting Initiative (GRI) standardi alusel ning on osa Eesti Energia 2022. aasta majandusaasta aruandest. Jätkusuutlikkuse aruandes esitatud info lähtub Eesti Energia strateegilistest eesmärkidest, äritegevuse olulisimatest mõjudest ja sihtrühmadest ning ülemaailmse säästva arengu eesmärkidest (SDG).

Loen lähemalt (PDF)

Seotud teemad

Ettevõttest

Loome uudseid ja keskkonnasõbralikke energialahendusi

Vaatan lähemalt

Kontaktid

Leiad meie kontaktid siit lehelt:

Võtan ühendust

Juhtimine ja struktuur

Meil on ambitsioon olla suunajuhiks

Vaatan lähemalt