Hando Sutteri pöördumine

„Tegime lõppenud aastal pikad tulevikku suunatud sammud taastuvenergia tootja Nelja Energia omandamise ning Auvere elektrijaama ehitajalt vastuvõtmise näol. Need on väga selged teetähised energeetika puhtamaks ja efektiivsemaks muutmisel."

Hando Sutter
Eesti Energia juhatuse esimees

Meie ambitsioon ja väärtused

Oma töös lähtume ambitsioonist, väärtustest ning klientide ja omaniku ootustest.

Kleinditeenused

 • Kvaliteetsed ja kasulikud teenused
 • Läbipaistev ja vastutustundlik käitumine
 • Puhas energiatootmine
 • Võimalus ise energiat toota

Omaniku Ootused

 • Põlevkivi oskusteabe maksimaalne väärtustamine
 • Ettevõtte väärtuse kasvatamine ja stabiilse dividenditulu tagamine
 • Elektri varustuskindluse tagamine Eestis
 • Piirkondliku tööjõuressursi rakendamine
 • Negatiivsete keskkonnamõjude vähendamine
ambitsioon

Meie tegevusvaldkonnad

Klienditeenused

Klienditeenused

Eesti Energia klienditeenuste valdkond pakub meie klientidele kasulikke energialahendusi ja suurepärast kliendikogemust. Müüme era- ja äriklientidele elektrit, soojust, gaasi ja energialahendusi.

Tähtsamad sündmused 2018. aastal:

 • Alustasime elektrimüüki Soomes ja Rootsis
 • Tõime koduturgudele uued klienditeenused
 • Vaatan lk 27

Taastuvenergia

Taastuvenergia

Eesti Energia taastuvenergia tootmisüksused kuuluvad kontserni tütarettevõtte Enefit Green alla. Meie taastuvenergia tootmise allikad on Läänemere piirkonnas kõige mitmekesisemad. Toodame energiat tuulest, päikesest, veest, biomassist ja segaolmejäätmetest.

Tähtsamad sündmused 2018. aastal:

 • Kasvatasime taastuvenergia mahtu – omandasime Nelja Energia
 • Rajasime klientide ja Eesti Energia territooriumile 18 päikeseelektrijaama mahus 7 MW

Vaatan lk 31

Suurenergeetika

Suurenergeetika

Suurenergeetika valdkonnas keskendume Eesti tähtsaima maavara – põlevkivi – parimal viisil väärindamisele. Lisaks põlevkivile suudame suurenergeetika valdkonnas energiat toota ka alternatiivsetest allikatest nagu biomass, turvas, põlevkivigaas, põlevkiviõli ja rehvihake. Meie eesmärk on kasvatada alternatiivkütuste osakaalu tootmisprotsessides.

Tähtsamad sündmused 2018. aastal:

 • Võtsime vastu Auvere elektrijaama
 • Kasvatasime põlevkivigaasist elektritootmise võimekust

Vaatan lk 35

Võrguteenused

Võrguteenused

Eesti Energia tütarettevõte Elektrilevi toob elektri kohale pea kõikidesse kodudesse ja ettevõtetesse Eestis, kokku 93%-le eestimaalastest. Võrguettevõtjana on Elektrilevi ülesanne tagada elektrivõrgu töökindlus ja mõistlik hind ning pakkuda head klienditeenindust. Lisaks on Elektrilevi sisenenud sideärisse ja pakub ka tänavavalgustusteenust.

Tähtsamad sündmused 2018. aastal:

 • Kooskõlastasime võrgutasude languse alates 1. jaanuarist 2019
 • Hakkasime pakkuma sidetaristu teenust

Vaatan lk 42

Paneme rõhku innovatsioonile

Eesti Energia on uuendustele avatud ettevõte, otsime ja rakendame uusi tehnoloogilisi lahendusi, mille abil muutub meie tegevus nutikamaks ja efektiivsemaks. Nii saame pakkuda enda klientidele kasulikke ja mugavaid lahendusi.

Paneme rõhku innovatsioonile
Eesti Energia 3D
Eesti Energia 3D

Majandustulemused

2018. aastal kasvasid nii Eesti Energia müügitulud kui ka puhas- ja kulumieelne ärikasum.

Müügitulud

875

mln eurot

+121 mln eurot
+16%

Kulumieelne ärikasum (EBITDA)

283

mln eurot

+19 mln eurot
+7%

Puhaskasum

106

mln eurot

+5 mln eurot
+5%

Investeeringud

215

mln eurot

+71 mln eurot
+49%

Krediidireitingud

BBB

S&P

Baa3

Moody's

Võrguteenuste müügimaht

6,9

TWh

-0,2 TWh
+3%

Elektrienergia müügimaht

9,2

TWh

-0,1 TWh
-1%

Vedelkütuste müügimaht

393

tuhat t

+23 tuhat tonni
+6%

Arvestame igal sammul keskkonnaga

Tänapäeval on normiks, et tööstus arvestab pidevalt enda tegevuse mõju keskkonnale ja leiab mooduseid selle vähendamiseks. Nii on see mõistagi ka Eesti Energias. Oleme aastate jooksul puhtamate tehnoloogiate kasutuselevõttu investeerinud sadu miljoneid eurosid. Meie eesmärgiks on luua energiatootmine, mis on keskkonnale võimalikult väikese koormusega ning kus tekkivad kõrvalsaadused kasutakse maksimaalselt ära.

Arvestame igal sammul keskkonnaga
Eesti Energia 3D