Iseteenindus

Investorile

Kõik vajalik info investorile

Finantsaruanded ja majandustulemused

 • Eesti Energia 2020. aasta II kvartali konsolideeritud müügitulu oli kokku 168,0 mln eurot.
  -17,8% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga
 • Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 54,8 mln eurot.
  -13,0% võrreldes möödunud aasta sama perioodiga
 • Kontserni puhaskasum oli 7,0 mln eurot.
  -25,8% võrreldes möödunud aasta sama perioodiga
 • Järgmised olulised kuupäevad

  29. oktoober 2020

 • 2020 III kvartali vahearuanne
 • 26. veebruar 2021

 • 2020 majandusaasta auditeeritud tulemused
 • Krediidireitingud ja -analüüsid

  Moody's
  28.09.2020

  Baa3

  Väljavaade stabiilne
  Lisainfo (pdf) »

  S&P
  27.08.2020

  BBB-

  Väljavaade negatiivne
  Lisainfo (pdf) »

  Kõik investori uudised

  Finantseerimine

  Seisuga 30. juuni 2020 kuulusid Eesti Energia pikaajaliste võlakohustuste hulka 606 mln euro mahus eurovõlakirju, Euroopa Investeerimispangalt saadud laenud nominaalväärtuses 139 mln eurot, laen EBRDlt nominaalväärtuses 9 mln eurot ning kommertspankade laenud nominaalväärtuses 385 mln eurot. Eurovõlakirjade tagasimaksetähtajad on 2020. aasta novembris ja 2023. aasta septembris.

  Kontserni likviidsuspuhver hõlmab nii likviidseid finantsvarasid kui ka kasutusse võtmata laenusid. Kasutusse võtmata laenusid oli 2020. aasta juuni lõpu seisuga summas 540 miljonit eurot. Sellest summast moodustasid kahe regionaalse pangaga (SEB ja OP Corporate Bank) sõlmitud likviidsuslaenude lepingud tähtajaga juuli 2020 150 mln eurot, tähtajaga juuni 2021 120 mln eurot ja tähtajaga mai 2025 25 mln eurot. Euroopa Investeerimispangaga on sõlmitud kaks pikaajalist laenulepingut kogumahus 245 mln eurot.

  Võõrkapitali jaotus

  Võõrkapitali jaotus
  Võõrkapitali jaotus
  Võõrkapitali tähtajalisus (mln €)

  Võlakirjad

  Võlakiri Eurobond Eurobond
  ISIN XS0235372140 XS1292352843
  Väljaandmise kuupäev 15. november 2005 15. september 2015
  Kupongimäär 4,5% 2,384%
  Kupongimakse Kord aastas Kord aastas
  Korraldajad Citigroup Barclays, Deutsche Bank ja Nordea
  Noteeritud London London
  Maht 106,3 mln eurot
  (enne 21.09.2015 tagasiostu oli 300 mln eurot)
  500 mln eurot
  Tähtaeg 18. november 2020 22. september 2023

  Finantsaruanded

  II kvartal

 • Eesti Energia 2020. aasta II kvartali konsolideeritud müügitulu oli kokku 168,0 mln eurot (-17,8% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga).
 • Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 54,8 mln eurot (-13,0% võrreldes möödunud aasta sama perioodiga).
 • Kontserni puhaskasum oli 7,0 mln eurot (-25,8% võrreldes möödunud aasta sama perioodiga).
 • Vahearuanne (PDF) »

  Tulemuste presentatsioon (PDF) »

  Konverentsikõne (mp3) »

  Konverentsikõne protokoll (PDF) »

  Peamised näitajad (XLS) »

  I kvartal

  01.01 - 31.03

  Vahearuanne (PDF) »

  Tulemuste presentatsioon (PDF) »

  Konverentsikõne (mp3) »

  Konverentsikõne protokoll (PDF) »

  Peamised näitajad (XLS) »

  Aastaaruanne

 • Eesti Energia konsolideeritud müügitulu 2019. aastal 956,4 miljonit eurot (+9,3% võrreldes 2018. aastaga). Kogutulud kasvasid 1 018,5 miljoni euroni (+13,5% võrreldes 2018. aastaga)
 • Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 259,8 miljonit eurot (-8,2% võrreldes 2018. aastaga).
 • Kontserni puhaskasum oli 2019. aastal 23,2 miljonit eurot (-78,2% võrreldes 2018. aastaga).
 • Aastaaruanne (PDF) »

  Tulemuste presentatsioon (PDF) »

  Konverentsikõne (mp3) »

  Konverentsikõne protokoll (PDF) »

  Peamised näitajad (XLS) »

  Aastaaruanne

 • Eesti Energia kontserni konsolideeritud müügitulu oli 2018. aastal 875,3 miljonit eurot (+16,1% võrreldes 2017. aastaga).
 • Kontserni kulumieelne puhaskasum (EBITDA) oli 283,2 miljonit eurot (+7,2% võrreldes 2017. aastaga).
 • Kontserni puhaskasum 2018.aastal 106,2 miljonit eurot (võrreldes 100,8 miljoni euroga 2017. aastal).
 • Aastaaruanne 2018 (PDF) »

  Tulemuste presentatsioon (PDF) »

  Konverentsikõne (mp3) »

  Konverentsikõne protokoll (PDF) »

  Peamised näitajad (XLS) »

  Aastaaruanne

 • Eesti Energia kontserni konsolideeritud müügitulu oli 2017. aastal 753,9 miljonit eurot (+1,6% võrreldes 2016. aastaga).
 • Kontserni kulumieelne puhaskasum (EBITDA) oli 264,2 miljonit eurot (-19,3% võrreldes 2016. aastaga).
 • Kontserni puhaskasum 2017.aastal 100,8 miljonit eurot (võrreldes 171,0 miljoni euroga 2016. aastal).
 • Aastaaruanne 2017 (PDF) »

  Tulemuste presentatsioon (PDF) »

  Konverentsikõne (mp3) »

  Konverentsikõne protokoll (PDF) »

  Peamised näitajad (XLS) »

  Aastaaruanne

 • Eesti Energia kontserni konsolideeritud müügitulu oli 2016. aastal 742,1 miljonit eurot, mis on 4,5% madalam võrreldes 2015. aastaga.
 • Kontserni EBITDA ulatus 327,3 miljonit euroni (+23,2% võrreldes 2015. aastaga), mis on ajaloo kõrgeim tulemus.
 • Kontserni puhaskasum oli 171,0 miljonit eurot (+130,5 miljonit eurot võrreldes 2015. aastaga).
 • Aastaaruanne 2016 (PDF) »

  Tulemuste presentatsioon (PDF) »

  Konverentsikõne (mp3) »

  Konverentsikõne protokoll (PDF) »

  Aastaaruanne

  Eesti Energia 2015. aasta konsolideeritud müügitulud olid 777 miljonit eurot (-11,7% ehk -103,2 miljonit eurot võrreldes 2014.aastaga), kulumieelne ärikasum (EBITDA) 266 miljonit eurot (-14,9% ehk -46,5 miljonit eurot) ja puhaskasum 40 miljonit eurot (-74,6% ehk -118,8 miljonit eurot).

  Aastaaruanne 2015 (PDF) »

  Tulemuste presentatsioon (PDF) »

  Konverentsikõne (mp3) »

  Konverentsikõne protokoll (PDF) »

  Aastaaruanne

  Eesti Energia 2014. aasta auditeeritud konsolideeritud müügitulud olid 880 miljonit eurot (-8,9%), kulumieelne ärikasum (EBITDA) 312 miljonit eurot (+0,6%) ja puhaskasum 159 miljonit eurot (-0,1%).

  Aastaaruanne 2014 (PDF) »

  Tulemuste presentatsioon (PDF) »

  Konverentsikõne (mp3) »

  Aastaaruanne

  Eesti Energia 2013. aasta auditeeritud konsolideeritud müügitulud olid 966 miljonit eurot (+18%), kulumieelne ärikasum (EBITDA) 310 miljonit eurot (+12%) ja puhaskasum 160 miljonit eurot (+107%).

  Aastaaruanne 2013 (PDF) »

  Tulemuste presentatsioon (PDF) »

  Konverentsikõne (mp3) »

  Aastaaruanne

  Eesti Energia 2012. majandusaasta auditeeritud konsolideeritud äritulud olid 868 miljonit eurot (+1%), kulumieelne ärikasum 278 miljonit eurot (+5%) ja puhaskasum 77 miljonit eurot (-48%).

  Aastaaruanne 2012 (PDF) »

  Tulemuste presentatsioon (PDF) »

  Konverentsikõne (mp3) »

  Konverentsikõne protokoll (PDF) »

  Aastaaruanne

  2011. majandusaasta oli Eesti Energia jaoks tuleviku kindlustamise aasta. Täna käsil olevate projektide ja algatuste elluviimisest sõltub Eesti Energia edu, tugevus ja konkurentsivõime tulevikus.

  Aastaaruanne 2011 (PDF) »

  Tulemuste presentatsioon (PDF) »

  Konverentsikõne (mp3) »

  Aastaaruanne

  2010. majandusaastat iseloomustavad läbi aegade parim majandustulemus, suurenenud investeeringud varustuskindlusesse ja jaotusvõrku ning elektrituru esimese osa avamine.

  Aastaaruanne 2010 (PDF) »

  Aastaaruanne

  2009/10. majandusaastal kasvatasime hoolimata majanduslangusest oma kasumlikkust ligi 70%. Kasumi jõulise kasvu taga oli edukas energiakaubandus välisturgudel, põlevkiviõli müük ja kulude kokkuhoid. 2010. aasta alguses müüsime Eesti riigile põhivõrguettevõtte Elering.

  Aastaaruanne 2009/10 (PDF) »

  III kvartal

  01.04 - 31.12

  Vahearuanne (PDF) »

  II kvartal

  01.04 - 30.09

  Vahearuanne (PDF) »

  I kvartal

  01.04 - 30.06

  Vahearuanne (PDF) »

  Aastaaruanne

  2009. aasta kevadel sõlmisime Eesti Energia ajaloo suuruselt kolmanda investeerimislepingu, mille abil paigaldame põlevkivi elektrijaamadele väävlipuhastusseadmed. Lisaks ligi 90%-lisele turuosale Eestis võitsime üle viie protsendi Läti elektriturust ja tootsime esmakordselt üle miljoni barreli põlevkiviõli.

  Aastaaruanne 2008/09 (PDF) »

  III kvartal

  01.04 - 31.12

  Vahearuanne (PDF) »

  II kvartal

  01.04 - 30.09

  Vahearuanne (PDF) »

  I kvartal

  01.04 - 30.06

  Vahearuanne (PDF) »

  Aastaaruanne

  Eesti Energia 2007/08. majandusaasta olulisemateks saavutusteks on kliendirahulolu kasv nii teenuse kui ka võrgukvaliteediga ja edukas Kõu interneti-teenuse turule toomine. Läti ja Leedu turgudele sisenemisega on Eesti Energia ainus energiaettevõtte, kes müüb elektrienergiat oma klientidele terves Baltikumis.

  Aastaaruanne 2007/08 (PDF) »

  III kvartal

  01.04 - 31.12

  Vahearuanne (PDF) »

  II kvartal

  01.04 - 30.09

  Vahearuanne (PDF) »

  I kvartal

  01.04 - 30.06

  Vahearuanne (PDF) »

  Aastaaruanne

  2006/07. majandusaasta oli Eesti Energia kontserni senise ajaloo parim. Majandusaasta olulisim sündmus oli merekaabli Estlinki kaudu esmakordne Baltimaade ja Põhjamaade elektrisüsteemide ühendamine. Eesti Energia klientide hinnangud teenusele ja üldmainele tõusid, Eesti Energiat kui tööandjat hinnatakse kõrgelt ning ettevõttega liitus 2006/07. majandusaastal mitmeid uusi tegusaid ja säravaid inimesi.

  Aastaaruanne 2006/07 (PDF) »

  III kvartal

  01.04 - 31.12

  Vahearuanne (PDF) »

  II kvartal

  01.04 - 30.09

  Vahearuanne (PDF) »

  I kvartal

  01.04 - 30.06

  Vahearuanne (PDF) »

  Aastaaruanne

  2005/06. majandusaastal saavutas Eesti Energia tugeva kodumaise elektrimüügi, elektrienergia ekspordi ning efektiivse majandustegevuse toel rekordilise puhaskasumi. Majandusaasta põhisündmus oli Eesti–Soome merekaabli Estlink ehitustööde alustamine.

  Aastaaruanne 2005/06 (PDF) »

  IV kvartal

  01.04 - 31.03.2006

  Vahearuanne (PDF) »

  III kvartal

  01.04 - 31.12.2005

  Vahearuanne (PDF) »

  II kvartal

  01.04 - 30.09.2005

  Vahearuanne (PDF) »

  I kvartal

  01.04 - 30.06.2005

  Vahearuanne (PDF) »

  Aastaaruanne

  2004/05. majandusaasta olulisimad sündmused olid uue keevkihttehnoloogial põhineva energiaploki töö algus, uute elektritariifide rakendamine ning Balti- ja Põhjamaid ühendava merekaabli ettevalmistustööde lõpetamine. Positiivsete tulemuste aluseks olid jõudsalt kasvanud kodumaine elektrienergia müük ja tootmiskulude optimeerimine. Suurenes nii käive kui ka kasumi marginaal.

  Aastaaruanne 2004/05 (PDF) »

  IV kvartal

  01.04 - 31.03.2005

  Vahearuanne (PDF) »

  III kvartal

  01.04 - 31.12.2004

  Vahearuanne (PDF) »

  II kvartal

  01.04 - 30.09.2004

  Vahearuanne (PDF) »

  I kvartal

  01.04 - 30.06.2004

  Vahearuanne (PDF) »

  Aastaaruanne

  2003/04. majandusaasta oli Eesti Energiale järjestikuliselt teine majanduslikult edukas aasta. Grupi majandustulemust mõjutas enim elektrienergia rekordiline müük. Tunnustuseks majandusaasta töötulemustele tuleb pidada seda, et reitinguagentuur Moody's tõstis Eesti Energia krediidireitingu tasemele A3. Eesti Energia tunnistati ka 2003. aasta Eesti konkurentsivõimelisimaks suurettevõtteks.

  Aastaaruanne 2003/04 (PDF) »

  IV kvartal

  01.04 - 31.03.2004

  Vahearuanne (PDF) »

  III kvartal

  01.04 - 31.12.2003

  Vahearuanne (PDF) »

  II kvartal

  01.04 - 30.09.2003

  Vahearuanne (PDF) »

  Kontaktid

  Rasmus Noormägi

  Rasmus Noormägi

  Investorsuhete ja treasury juht

  Tel: +372 465 2885
  rasmus.noormagi@energia.ee

  Tellige börsiuudised e-mailile

  Nimi on kohustuslik
  E-posti aadress on kohustuslik
  Organisatsioon on kohustuslik
  Tellin börsiuudised

  Seotud teemad

  Ettevõttest

  Loome uudseid ja keskkonnasõbralikke energialahendusi

  Vaatan lähemalt

  Kontaktid

  Leiad meie kontaktid siit lehelt:

  Võtan ühendust

  Aastaaruanne

  Kuidas meil 2019. aastal ambitsiooni poole pürgimisel läks?

  Vaatan lähemalt