Uudised ja börsiteated

Finantseerimine

Seisuga 31. detsember 2015 kuulusid Eesti Energia pikaajaliste võlakohustuste hulka 758 mln euro mahus eurovõlakirju ning Euroopa Investeerimispangalt saadud laenud nominaalväärtuses 260 mln eurot. Eurovõlakirjade tagasimaksetähtajad jagunevad 2018, 2020 ja 2023 aasta vahel.

Kontserni likviidsuspuhver hõlmab nii likviidseid finantsvarasid kui ka kasutusse võtmata laenusid. Kasutusse võtmata laenusid oli 31. detsembri 2015 seisuga summas 220 miljonit eurot, sh 70 mln euro ulatuses pikaajalist investeerimislaenu Euroopa Investeerimispangalt ja kahe regionaalse pangaga (SEB ja Pohjola) sõlmitud likviidsuslaenude lepinguid kogumahuga 150 mln eurot.

Võõrkapitali tähtajalisus (mln €)

* Andmed 31.12.2015 seisuga

Võõrkapitali jaotus

Väljavõtmata laenud

Võlakirjad

Võlakiri Eurobond Eurobond Eurobond
ISIN XS0235372140 XS0763379343 XS1292352843
Väljaandmise kuupäev 15. november 2005 28. märts 2012 (suurendamine 28. jaanuar 2014) 15. september 2015
Kupongimäär 4,5% 4,25% 2,384%
Kupongimakse Kord aastas Kord aastas Kord aastas
Korraldajad Citigroup Deutsche Bank ja Nordea Barclays, Deutsche Bank ja Nordea
Noteeritud London London London
Maht 106,3 mln eurot
(enne 21.09.2015 tagasiostu oli 300 mln eurot)
152 mln eurot
(enne 21.09.2015 tagasiostu oli 400 mln eurot)
500 mln eurot
Tähtaeg 18. november 2020 2. oktoober 2018 22. september 2023

Krediidireitingud ja -analüüsid

Moody's

15.04.2016
Baa3
Väljavaade stabiilne Lisainfo (pdf) »

S&P

17.06.2016
BBB
Väljavaade negatiivne Lisainfo (pdf) »

Swedbank

22.11.2016

Finantsaruanded

  • Eesti Energia 2016. aasta III kvartali konsolideeritud müügitulud olid 170,6 miljonit eurot ning jäid seega möödunud aasta võrreldava perioodiga praktiliselt samale tasemele (-0,2%).
  • Kontserni III kvartali kulumieelne ärikasum (EBITDA) kahanes 22,2% võrra ning ulatus 52,4 miljoni euroni.
  • Eesti Energia konsolideeritud puhaskasum moodustas 13,3 miljonit eurot (-57,4% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga).

Aastaaruanne

Eesti Energia 2015. aasta konsolideeritud müügitulud olid 777 miljonit eurot (-11,7% ehk -103,2 miljonit eurot võrreldes 2014.aastaga), kulumieelne ärikasum (EBITDA) 266 miljonit eurot (-14,9% ehk -46,5 miljonit eurot) ja puhaskasum 40 miljonit eurot (-74,6% ehk -118,8 miljonit eurot).

Aastaaruanne

Eesti Energia 2014. aasta auditeeritud konsolideeritud müügitulud olid 880 miljonit eurot (-8,9%), kulumieelne ärikasum (EBITDA) 312 miljonit eurot (+0,6%) ja puhaskasum 159 miljonit eurot (-0,1%).

Aastaaruanne

Eesti Energia 2013. aasta auditeeritud konsolideeritud müügitulud olid 966 miljonit eurot (+18%), kulumieelne ärikasum (EBITDA) 310 miljonit eurot (+12%) ja puhaskasum 160 miljonit eurot (+107%).

Aastaaruanne

Eesti Energia 2012. majandusaasta auditeeritud konsolideeritud äritulud olid 868 miljonit eurot (+1%), kulumieelne ärikasum 278 miljonit eurot (+5%) ja puhaskasum 77 miljonit eurot (-48%).

2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Kontaktid

Kadri Haldre

Investorsuhete ja Treasury juht

Tel: +372 715 2887
kadri.haldre@energia.ee

Tellige börsiuudised e-mailile