Iseteenindus

Juhtimine ja struktuur

Meil on ambitsioon olla suunajuhiks

Avatud ja koostööpõhine juhtimine toetab meie eesmärkide saavutamist

Eesti Energia nõukogu ja juhatuse ühine ambitsioon on arendada ja juhtida Eesti Energiat nii, et see oleks heaks eeskujuks kõikidele teistele Eesti ettevõtetele. Seda nii strateegilise selguse, heade juhtimistavade, efektiivse tegevuse ja majandustulemuste kui ka eduka koostöö poolest kõikide sihtrühmadega.

Eesti Energia kontserni juhtimisel lähtutakse

Omaniku ehk riigi ootustest
Kontserni visioonist
Strateegilistest eesmärkidest
Väärtustest
Meie tegevusi reguleerivatest õigusaktidest

Eesti Energia juhtimisorganid on üldkoosolek, nõukogu, juhatus ja auditikomitee

 • Üldkoosolek on ettevõtte kõrgeim juhtimisorgan, kes määrab ametisse ettevõtte nõukogu.
 • Nõukogu määrab ametisse ettevõtte juhatuse ning teeb juhatuse tegevuse üle järelevalvet.
 • Nõukogule annab järelevalveküsimustes nõu auditikomitee.
 • Kontserni ühiseid eesmärke aitavad täita kõik Eesti Energia ettevõtted

  Töötame selle nimel, et meie teenused aitaks inimestel mugavalt ja säästlikult energiat tarbida. Meie jaoks on oluline keskkonnasäästlik energiatootmine.

  Enefit Connect

  Võrkude ühishaldamisele ja uutele tehnoloogiatele tuginedes arendame kliendisõbralikke energialahendusi

  Loen lähemalt

  Enefit Green

  Oleme Eesti ja Baltikumi üks suuremaid taastuvenergia tootjaid

  Loen lähemalt

  Enefit Power

  Suurenergeetika muutub aina rohelisemaks – oleme ringmajanduse vedur

  Loen lähemalt

  Enefit Solutions

  Terviklikud tööstuslahendused – oleme elektrijaamade ja õlitehaste tehnoloogiliste teenuste peamine arendaja ning valmistaja

  Loen lähemalt

  Elektrilevi

  Seisame töökindla jaotusvõrguteenuse eest

  Loen lähemalt

  Eesti Energia ainuaktsionär on Eesti Vabariik, keda aktsionäride üldkoosolekul esindab rahandusminister.

  Tegevjuhtimise eest vastutab Eesti Energia juhatus, kuhu kuulub viis liiget, kelle valib ettevõtte nõukogu.

  Juhatuse esimees on ühtlasi kontserni tegevjuht.

  Juhatuse tasustamise põhimõtteid reguleerib riigivaraseadus, mille kohaselt otsustab tasu nõukogu.

  Hando Sutter

  Juhatuse esimees

  CV

  Andri Avila

  Juhatuse liige, finantsdirektor

  CV

  Raine Pajo

  Juhatuse liige energia tootmise valdkonnas

  CV

  Margus Vals

  Juhatuse liige projektide, tehnoloogia ja uue äri valdkonnas

  CV

  Agnes Roos

  Juhatuse liige klienditeenuste ja IT-valdkonnas

  CV

  Eesti Energia nõukogu on juhtimisorgan, mis planeerib kontserni tegevust ja korraldab juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.

  Nõukogu koosneb seitsmest liikmest.

  Anne Mere

  Nõukogu esimees

  Tarmo Porgand

  Nõukogu liige

  Meelis Einstein

  Nõukogu liige

  Allan Niidu

  Nõukogu liige

  Andres Liinat

  Nõukogu liige

  Luukas Kristjan Ilves

  Nõukogu liige

  Einari Kisel

  Nõukogu liige

  Eesti Energia neljaliikmelise auditikomitee peamine ülesanne on nõukogu nõustamine järelevalveküsimustes.

  Mait Palts

  Auditikomitee esimees

  Tarmo Porgand

  Auditikomitee liige

  Andres Liinat

  Auditikomitee liige

  Einari Kisel

  Auditikomitee liige

  Ettevõtte struktuur

  Eesti Energia AS

  Elektrilevi OÜ
  Narva Soojusvõrk AS
  Enefit Power AS
  Enefit US LLC
  Enefit American Oil Co.
  EAO Real Estate Corp
  EAO Federal Lease LLC
  EAO State Leases LLC
  EAO Technology LLC
  EAO Orion LLC
  Attarat Holding OÜ
  Enefit SIA (Läti)
  Enefit UAB (Leedu)
  Enefit Sp. z o.o. (Poola)
  Enefit OY (Soome)
  Enefit Green AS
  Enefit Power and Heat Valka SIA
  Enefit Solutions AS
  Enefit Connect OÜ
  Klienditeenused
  Energia­kaubandus
  Kesksed teenistused
  Enefit Outotec Technology OÜ
  Enefit Jordan BV
  Jordan Oil Shale Energy Company

  100% Eesti Energia ASi omanduses

  Eesti Energia tütarettevõtja

  Eesti Energia allüksused

  100% Eesti Energia ASi tütarettevõtja omanduses

  Seotud teemad

  Ettevõttest

  Loome uudseid ja keskkonnasõbralikke energialahendusi

  Vaatan lähemalt

  Kontaktid

  Leiad meie kontaktid siit lehelt:

  Võtan ühendust

  Aastaaruanne

  Kuidas meil 2021. aastal ambitsiooni poole pürgimisel läks?

  Vaatan lähemalt