Uudised ja börsiteated

Finantseerimine

Seisuga 30. september 2019 kuulusid Eesti Energia pikaajaliste võlakohustuste hulka 606 mln euro mahus eurovõlakirju, Euroopa Investeerimispangalt saadud laenud nominaalväärtuses 144 mln eurot ning kommertspankade laenudest nominaalväärtuses 382 mln eurot. Eurovõlakirjade tagasimaksetähtajad on 2020. ja 2023. aastal.

Kontserni likviidsuspuhver hõlmab nii likviidseid finantsvarasid kui ka kasutusse võtmata laenusid. Kasutusse võtmata laenusid oli 2019. september seisuga summas 300 miljonit eurot, mille moodustasid kahe regionaalse pangaga (SEB ja OP Corporate Bank) sõlmitud likviidsuslaenude lepingud.

Võõrkapitali tähtajalisus (mln €)

* Andmed 30.09.2019 seisuga

Võõrkapitali jaotus

Võlakirjad

Võlakiri Eurobond Eurobond
ISIN XS0235372140 XS1292352843
Väljaandmise kuupäev 15. november 2005 15. september 2015
Kupongimäär 4,5% 2,384%
Kupongimakse Kord aastas Kord aastas
Korraldajad Citigroup Barclays, Deutsche Bank ja Nordea
Noteeritud London London
Maht 106,3 mln eurot
(enne 21.09.2015 tagasiostu oli 300 mln eurot)
500 mln eurot
Tähtaeg 18. november 2020 22. september 2023

Krediidireitingud ja -analüüsid

Moody's

14.12.2018
Baa3
Väljavaade stabiilne Lisainfo (pdf) »

S&P

27.08.2019
BBB-
Väljavaade stabiilne Lisainfo (pdf) »

Finantsaruanded

III kvartal

01.07 - 30.09

  • Eesti Energia 2019. aasta III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 205,9 miljonit eurot (+3,1% võrreldes 2018.a III kvartaliga).
  • Kontserni kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 42,1 miljonit eurot (-27,9% võrreldes 2018.a III kvartaliga).
  • Kontserni puhaskahjum oli 2019. aasta III kvartalis 9,5 miljonit eurot (-186,8% võrreldes 2018.a III kvartaliga).

Aastaaruanne

  • Eesti Energia kontserni konsolideeritud müügitulu oli 2018.aastal 875,3 miljonit eurot (+16,1% võrreldes 2017.aastaga).
  • Kontserni kulumieelne puhaskasum (EBITDA) oli 283,2 miljonit eurot (+7,2% võrreldes 2017.aastaga).
  • Kontserni puhaskasum 2018.aastal 106,2 miljonit eurot (võrreldes 100,8 miljoni euroga 2017.aastal).

Aastaaruanne

  • Eesti Energia kontserni konsolideeritud müügitulu oli 2017.aastal 753,9 miljonit eurot (+1,6% võrreldes 2016.aastaga).
  • Kontserni kulumieelne puhaskasum (EBITDA) oli 264,2 miljonit eurot (-19,3% võrreldes 2016.aastaga).
  • Kontserni puhaskasum 2017.aastal 100,8 miljonit eurot (võrreldes 171,0 miljoni euroga 2016.aastal).

Aastaaruanne

Eesti Energia kontserni konsolideeritud müügitulu oli 2016.aastal 742,1 miljonit eurot, mis on 4,5% madalam võrreldes 2015.aastaga. Kontserni EBITDA ulatus 327,3 miljonit euroni (+23,2% võrreldes 2015.aastaga), mis on ajaloo kõrgeim tulemus. Kontserni puhaskasum oli 171,0 miljonit eurot (+130,5 miljonit eurot võrreldes 2015.aastaga).

Aastaaruanne

Eesti Energia 2015. aasta konsolideeritud müügitulud olid 777 miljonit eurot (-11,7% ehk -103,2 miljonit eurot võrreldes 2014.aastaga), kulumieelne ärikasum (EBITDA) 266 miljonit eurot (-14,9% ehk -46,5 miljonit eurot) ja puhaskasum 40 miljonit eurot (-74,6% ehk -118,8 miljonit eurot).

Aastaaruanne

Eesti Energia 2014. aasta auditeeritud konsolideeritud müügitulud olid 880 miljonit eurot (-8,9%), kulumieelne ärikasum (EBITDA) 312 miljonit eurot (+0,6%) ja puhaskasum 159 miljonit eurot (-0,1%).

Aastaaruanne

Eesti Energia 2013. aasta auditeeritud konsolideeritud müügitulud olid 966 miljonit eurot (+18%), kulumieelne ärikasum (EBITDA) 310 miljonit eurot (+12%) ja puhaskasum 160 miljonit eurot (+107%).

Aastaaruanne

Eesti Energia 2012. majandusaasta auditeeritud konsolideeritud äritulud olid 868 miljonit eurot (+1%), kulumieelne ärikasum 278 miljonit eurot (+5%) ja puhaskasum 77 miljonit eurot (-48%).

Aastaaruanne

2011. majandusaasta oli Eesti Energia jaoks tuleviku kindlustamise aasta. Täna käsil olevate projektide ja algatuste elluviimisest sõltub Eesti Energia edu, tugevus ja konkurentsivõime tulevikus.

Aastaaruanne

2010. majandusaastat iseloomustavad läbi aegade parim majandustulemus, suurenenud investeeringud varustuskindlusesse ja jaotusvõrku ning elektrituru esimese osa avamine.

Aastaaruanne

2009/10. majandusaastal kasvatasime hoolimata majanduslangusest oma kasumlikkust ligi 70%. Kasumi jõulise kasvu taga oli edukas energiakaubandus välisturgudel, põlevkiviõli müük ja kulude kokkuhoid. 2010. aasta alguses müüsime Eesti riigile põhivõrguettevõtte Elering.

III kvartal

01.04 - 31.12

II kvartal

01.04 - 30.09

I kvartal

01.04 - 30.06

Aastaaruanne

2009. aasta kevadel sõlmisime Eesti Energia ajaloo suuruselt kolmanda investeerimislepingu, mille abil paigaldame põlevkivi elektrijaamadele väävlipuhastusseadmed. Lisaks ligi 90%-lisele turuosale Eestis võitsime üle viie protsendi Läti elektriturust ja tootsime esmakordselt üle miljoni barreli põlevkiviõli.

III kvartal

01.04 - 31.12

II kvartal

01.04 - 30.09

I kvartal

01.04 - 30.06

Aastaaruanne

Eesti Energia 2007/08. majandusaasta olulisemateks saavutusteks on kliendirahulolu kasv nii teenuse kui ka võrgukvaliteediga ja edukas Kõu interneti-teenuse turule toomine. Läti ja Leedu turgudele sisenemisega on Eesti Energia ainus energiaettevõtte, kes müüb elektrienergiat oma klientidele terves Baltikumis.

III kvartal

01.04 - 31.12

II kvartal

01.04 - 30.09

I kvartal

01.04 - 30.06

Aastaaruanne

2006/07. majandusaasta oli Eesti Energia kontserni senise ajaloo parim. Majandusaasta olulisim sündmus oli merekaabli Estlinki kaudu esmakordne Baltimaade ja Põhjamaade elektrisüsteemide ühendamine. Eesti Energia klientide hinnangud teenusele ja üldmainele tõusid, Eesti Energiat kui tööandjat hinnatakse kõrgelt ning ettevõttega liitus 2006/07. majandusaastal mitmeid uusi tegusaid ja säravaid inimesi.

III kvartal

01.04 - 31.12

II kvartal

01.04 - 30.09

I kvartal

01.04 - 30.06

Aastaaruanne

2005/06. majandusaastal saavutas Eesti Energia tugeva kodumaise elektrimüügi, elektrienergia ekspordi ning efektiivse majandustegevuse toel rekordilise puhaskasumi. Majandusaasta põhisündmus oli Eesti–Soome merekaabli Estlink ehitustööde alustamine.

IV kvartal

01.04 - 31.03.2006

III kvartal

01.04 - 31.12.2005

II kvartal

01.04 - 30.09.2005

I kvartal

01.04 - 30.06.2005

Aastaaruanne

2004/05. majandusaasta olulisimad sündmused olid uue keevkihttehnoloogial põhineva energiaploki töö algus, uute elektritariifide rakendamine ning Balti- ja Põhjamaid ühendava merekaabli ettevalmistustööde lõpetamine. Positiivsete tulemuste aluseks olid jõudsalt kasvanud kodumaine elektrienergia müük ja tootmiskulude optimeerimine. Suurenes nii käive kui ka kasumi marginaal.

IV kvartal

01.04 - 31.03.2005

III kvartal

01.04 - 31.12.2004

II kvartal

01.04 - 30.09.2004

I kvartal

01.04 - 30.06.2004

Aastaaruanne

2003/04. majandusaasta oli Eesti Energiale järjestikuliselt teine majanduslikult edukas aasta. Grupi majandustulemust mõjutas enim elektrienergia rekordiline müük. Tunnustuseks majandusaasta töötulemustele tuleb pidada seda, et reitinguagentuur Moody's tõstis Eesti Energia krediidireitingu tasemele A3. Eesti Energia tunnistati ka 2003. aasta Eesti konkurentsivõimelisimaks suurettevõtteks.

IV kvartal

01.04 - 31.03.2004

III kvartal

01.04 - 31.12.2003

II kvartal

01.04 - 30.09.2003

Kontaktid

Rasmus Noormägi

Investorsuhete ja Treasury juht

Tel: +372 465 2885
rasmus.noormagi@energia.ee

Tellige börsiuudised e-mailile