Iseteenindus

Ühiskondlik tegevus

Pöörame tähelepanu kohaliku elu ja keskkonna edendamisele

Soovime, et meie tegevused oleks kooskõlas kohaliku elu edendamisega

Arvestame kõigis ettevõtmistes klientide, töötajate ja teiste huvigruppidega, kindlasti ka loodus- ja inimkeskkonnaga.

Vastutustundlikus ettevõtluses keskendume teemadele, mis on sidusrühmadele​ olulised ja võimaldavad meil ühiselt arendada energia valdkonda.

Kaks valdkonda, millele keskendume

Haridus ja innovatsioon

Meie eesmärk on äratada noortes huvi energiavaldkonna vastu ja aidata kaasa energeetikateadmiste laiale levikule. Ühiskond ja Eesti Energia vajavad reaalteaduslikku maailmavaadet ja innovaatilist mõtlemist.

Kogukond

Meie peamised tootmisüksused ning üle 70% töötajaskonnast on Ida-Virumaal. Seetõttu on piirkonna hea käekäik meie südameasi. Oleme toetanud kogukonna jaoks olulisi algatusi ja piirkonna elanike elu edendavaid tegevusi.

Narva Energiajooks on Ida-Virumaa suurim tervisespordisündmus

Oleme olnud partneriks pea kümme aastat Ida-Virumaa suurimale tervisespordisündmusele Narva Energiajooks. Üritus toob igal aastal piirkonda üle 4000 spordisõbra. Sportlikust päevast on saanud osa nii kohalikud elanikud kui ka inimesed üle Eesti ja kaugemaltki.

Energiajooksul saad läbida lühemaid jooksu- ja kõnnidistantse või osaleda poolmaratonil. Lisaks on sündmusel alati tegevusi ka lastele.

Narva Energiajooksul on igal aastal selgunud Eesti ​meistrid 21 km distantsil.

Terviserajad - edendame ja hoiame inimeste tervist

Liikumine on edu võti! Terviseradadel saad aastaringselt tasuta sportida. Koostöös Merko Ehituse ja Swedbankiga oleme juba 15 aastat hoolitsenud selle eest, et terviserajad oleksid korras, hooldatud ja valgustatud. Kokku on meie ühistöö tulemusel Eestis üle 100 terviseraja.

Mõne terviseraja oleme toonud siseruumidesse, mis võimaldab aktiivselt liikuda ka kontoritöötajatel. Soovime sellega olla eeskujuks teistelegi ettevõtetele. Ainuüksi Eesti Energia peamajas on iga päev arvutiga töötajaid ligi 500. Juba mitmendat aastat järjest oleme kutsunud neid üles kasutama lifti asemel treppe ning loonud võimalusi erinevateks sportlikeks tegevusteks. Viimase tervisespordi aktsiooni käigus läbisid Eesti Energia töötajad kuu ajaga kokku üle 50 000 trepikorruse ja 15 000 kilomeetri.

Tutvun terviseradadega

Uus elu endisele tööstusalale Aidus

Alad, kus tegevuse lõpetame, korrastame ning anname parimal võimalikul viisil kohalikele elanikele ja loodusele tagasi. Nii on endale uue elu saanud endine põlevkivikarjäär Aidus. Aitasime vanasse karjääri luua sõudekanali süvise, mis sai esimeseks sammuks tulevase maailmatasemel veespordikeskuse rajamisel. Aidu omanäoline looduskeskkond meelitab juba praegu kohale paljusid huvilisi.

Aidu karjääri istutatud üle 4 miljoni puu
Metsaalad on taasasustanud metsloomad
Põllumaaks rajatud 169 ha suurune ala leiab aktiivset kasutamist
Üle 30 kilomeetri kanaleid

Toetame energiavaldkonda edasiviivaid haridusprojekte

Loodame, et noored seoksid oma tuleviku energiavaldkonnaga. Huvi äratamiseks ja süvendamiseks toetame valdkonnaga tihedalt seotud teaduskeskusi ja teeme koostööd koolide ja ülikoolidega.

Oleme aastaid teinud koostööd Eesti Kaevandusmuuseumi ja Energia Avastuskeskusega, et võimaldada lastel ja noortel teemakeskuste kaudu energeetikas ja põlevkivitööstusest rohkem teada saada.

Insenergia fondi kaudu toetame reaalteadusi ja inseneriõpet edendavaid algatusi. Samuti teeme noortele igal aastal kooliekskursioone oma tootmisettevõtetesse ning toetame tulevasi valdkonna tegijaid stipendiumiga.

Loen lähemalt

Sotsiaalse vastutuse aruanded leiad siit:

Seotud teemad

Ettevõttest

Loome uudseid ja keskkonnasõbralikke energialahendusi

Vaatan lähemalt

Kontaktid

Leiad meie kontaktid siit lehelt:

Võtan ühendust

Aastaaruanne

Kuidas meil 2020. aastal ambitsiooni poole pürgimisel läks?

Vaatan lähemalt

Haridus ja innovatsioon

Eesti Energia toetused 2019 majandusaastal

Saaja Otstarve Summa (EUR)
Ida-Virumaa Kutseharidus Keevitusvõistluse „Viru Welder 2018" eriauhind. Keevitusvõistluse toetamine on Eesti Energia kontsernile oluline väljund tagamaks oskustega töötajaskonna järelkasvu ning seeläbi kontserni strateegiliste eesmärkide jätkusuutlikku saavutamist. 250
TalTech IKT õppekavade arendamine, reaalteaduse populariseerimine. 7000
TalTech ja BEST "Enginaatori" insenerialase võistluse toetamine. Võistlus keskendub erialadele nagu mehhatroonika loodusteadused, infotehnoloogia, ehitus. 1500
TalTech Virumaa kolledž Eesti Energia puhke- ja õppenurga loomine. 2500
ETAG Teadusfestival Parima güsmnasisti uurimistööteema valimine ja tunnustamine. 250
Rakett 69 Reaalteadusliku hariduse populariseerimine. Lisaks kahe finalisti Eesti Energia pardale ja järelkasvu tegevustega sidumine (töövarjutamine, energeetika valdkonna ABC, praktikakohad, õppekäik). 25000
"Edumus" haridusalane projekt Külalisõpetajate koolitundide andmisse kaasamine, keskmiselt iga õpetaja annab nädala 2-4 õppetundi 2019-2020 õppeaasta jooksul.
ANEF Ida-Virumaal andekate noorte toetamine läbi stipendiumi. 5000

Eesti Energia toetused 2018 majandusaastal

Saaja Otstarve Summa (EUR)
Arvutiklubi e-Kool MTÜ Robootikavõistluse „RoboMiku 2018" korraldamise toetuseks. Lastele suunatud robootikavõistluse toetamine on Eesti Energia kontsernile oluline väljund tagamaks insenertehnilise haridusega töötajaskonna järelkasvu ning seeläbi kontserni strateegiliste eesmärkide jätkusuutlikku saavutamist. 1500
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Keevitusvõistluse „Viru Welder 2018" eriauhind. Keevitusvõistluse toetamine on Eesti Energia kontsernile oluline väljund tagamaks oskustega töötajaskonna järelkasvu ning seeläbi kontserni strateegiliste eesmärkide jätkusuutlikku saavutamist. 200

Eesti Energia toetused 2017 majandusaastal

Saaja Otstarve Summa (EUR)
MTÜ Eesti Mäeselts Mäekonverentsi korraldamise toetuseks 500
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Keevitusvõistluse „Viru Welder 2017" eriauhind 200

Eesti Energia toetused 2016 majandusaastal

Saaja Otstarve Summa (EUR)
SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus Energia Avastuskeskuse kommunaalkulude toetuseks 14256
TTÜ Virumaa Kolledž "Nutikad Insenerid" projekti toetamiseks 1779
TTÜ Virumaa Kolledž Projekti "Keskkonna- ja keemiakohver ja õppeprogramm" projekti toetamiseks 823
Tallinna Tehnikaülikool Geodeedi ja markšeideri töö tutvustamise projekti toetamiseks üldhariduskoolides 516
Tallinna Tehnikaülikool Geodeedi ja markšeideri töö tutvustamise Lääne- ja Ida-Virumaa koolides 793,45
TTÜ Õpiku "Tahkekütuste keevkihtpõletustehnika" sisulise mahu ja tiraaži suurendamiseks 9500
Eesti Kaevandusmuuseum Eesti Kaevandusmuuseumis remonttööde teostamiseks ja arendustegevusteks 20000
Tööandjate Keskliit Konverentsi „Tuulelohelend Lend" korraldamiseks. Tegemist on konverentsiga, millel keskendutakse tööandjaid enam mõjutavale küsimusele Eesti ühiskonnas 3000
Critera VMG OÜ Arvamusfestivali arutelukeskkonna toetuseks, et ärksate ning aktiivsete inimeste vahel leiaks aset eluterve, üksteist austav ja argumenteeritud mõttevahetus Eesti riigi tulevikust 5000
Eesti Energeetika Veteranide Ühendus Eesti energeetika veteranide mälestusi sisaldava raamatu trükkimiseks 2890
MTÜ Robotex Insenertehnilist mõtlemist ja lahendusi propageeriva ürituse korraldamiseks 6500

Eesti Energia toetused 2015 majandusaastal

Saaja Otstarve Summa (EUR)
TTÜ Põlevkivi kompetentsikeskus Noortele erialal tutvustava teadusringi „Saladuslik põlevkivi" läbiviimiseks 1025
TTÜ Põlevkivi kompetentsikeskus Noortele erialal tutvustava teadusringi „Saladuslik põlevkivi" jätkukursuse koos uurimistööde läbiviimiseks 955
TTÜ Soojustehnika Instituut Õppetöö mitmekesistamiseks ja reaalse töö tutvustamiseks toetus õppevisiidiks Narva elektrijaamadesse 500
TTÜ Virumaa Kolledž Õppelabori seadme soetamiseks poole soetusmaksumuse ulatuses, et tõsta õppekvaliteeti 1050
TTÜ Õpiku "Tahkekütuste keevkihtpõletustehnika" sisulise mahu ja tiraaži suurendamiseks 6000
TTÜ Soojustehnika Instituut Toetus soojusenergeetika valdkonnas olulise rahvusvahelise konverentsi „7th Baltic Heat Transfer Conference" korraldamiseks 1200
TTÜ Geodeesia õppetool Toetus geodeedi ja markšeideri eriala tutvustamiseks potentsiaalsete tudengite seas 570
TTÜ Toetus energeetikaerialade populariseerimiseks vajalike energeetikavaldkonna reklaammaterjalide koostamiseks 500
Vesilind OÜ Rakett 69 võistlusele auhinnad 1200
Geoguide Baltoscandia MTÜ Maavarade konverentsi ekskursioon Kohtla Kaevanduspargis 2000
Eesti Põlevkivi pensionärid MTÜ Tegevustoetus EE veteranide klubile 1500
TTÜ Põlevkivi kompetentsikeskus Toetus õppetöö mitmekesistamiseks ja reaalse töö tutvustamiseks vajalike õppekäikude ja seiminaride läbiviimiseks 350
Kadrina Keskkool Cadrina 2015 võistluse läbiviimiseks 2000
SA Noored Kooli Noored Kooli programmiga tõime Vaivara valla Sinimäe kooli noore innuka reaalaineteõpetaja, et äratada õpilastes huvi inseneriteaduste vastu. Õpetajale pakume stipendiumit 8040
SA Kohtla Kaevanduspark-muuseum Kohtla Kaevanduspargis välieksponaadi tööstusmasina Belazi ümberpaigaldamiseks 604
Narva Keskraamatukogu MakerLab Kogukonnale suunatud õppe- ja ettevõtlusalase initsiatiivikuse suurendamise projekti MakerLabile annetatud kasutatud arvutid ja mööbel 1493
SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus Energia avastuskeskuse taasavatud hoone ja uue teaduskeskuse kommunaalkulude toetuseks 25000
SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus Mööbli annetus 582
SA Kohtla-Nõmme Kaevanduspark-muuseum Kaevanduspargi maapealse osa ehk rikastusvabriku renoveerimistööde edukaks lõpetamiseks 32400
Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskus Lennart Meri nimelise konverentsi toetuseks 10000
Tööandjate Keskliit Konverentsi „Tuulelohelend Lend" korraldamiseks. Tegemist on konverentsiga, millel keskendutakse tööandjaid enam mõjutavale küsimusele Eesti ühiskonnas. 3000
TTÜ, Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli ja Eesti Teaduste Akadeemia Eesti strateegilised maavarad konverentsi toetus Eesti maapoliitika teemaliste küsimuste lahendamiseks 4000
TTÜ Põlevkivi kompetentsikeskus Põlevkivi ja ettevõtlus - väljakutsed ja võimalused, konverentsi korraldamise toetus 500
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit Arvamusfestivali arutelukeskkonna toetuseks, et ärksate ning aktiivsete inimeste vahel leiaks aset eluterve, üksteist austav ja argumenteeritud mõttevahetus Eesti riigi tulevikust 4000
SA Entrum Noorte ettevõtlikuse edendamiseks 252500

Eesti Energia toetused 2014 majandusaastal

Saaja Otstarve Summa (EUR)
SA Kohtla-Nõmme Kaevanduspark-muuseum Kaevanduspargi maapealse osa, rikastusvabriku renoveerimistööde edukaks lõpetamiseks 62000
SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus Energia avastuskeskuse taasavatud hoone ja uue teaduskeskuse kommunaalkulude toetuseks 17200
TTÜ Energeetikateaduskonna Üliõpilasnõukogu Energeetikatudengite poolt algatatud Energianädala läbiviimiseks, mis hõlmab erialaseid seminare, töötubasid ja ekskursioone 400
TTÜ Keemia- ja materjalitehnoloogiateaduskonna üliõpilasnõukogu Keemia- ja materjalitehnoloogiateaduskonna tudengite poolt korraldatud seminaride ja ekskursioonide "Tunne oma tulevikku, keemik!" toetuseks 500
TTÜ Mäeinstituut Toetus välipraktikute jaoks vajaliku pinnasepuurkomplekti lisatarviku soetamiseks (toetus 50 % soetushinnast) 642
TTÜ Põlevkivi Kompetentsikeskus Noortele erialal tutvustava teadusringi „Saladuslik põlevkivi" läbiviimiseks 1102
TTÜ Mäeinstituut Ida-Virumaa kaevandamis- ja tööstusaladele õppekäikude läbiviimist summas 1000 eurot 1000
TTÜ Toetus energeetikaerialade populariseerimiseks vajalike energeetikavaldkonna reklaammaterjalide koostamiseks 500
MTÜ Teaduslugu Teadus.ee suvekool "Aegumatu aeg" korraldamiseks, et käsitleda üht teemat erinevate teaduste ja kunstide vaatepaigast ning nii looduse toimimisele lähemale jõuda 700
MTÜ Eesti Mäeselts Eesti Mäekonverentsi 2014 korraldamiseks, mille eesmärk on jagada kogemusi ja infot mäenduse arengutest. Ürituse raames toimub ka konkurss - keskkonnategu mäenduses 1200
TTÜ Mäeinstituut Energeetika teemalise harjutusvihiku (eesti- ja venekeelse) koostamiseks ja trükkimiseks algklassi õpilastele, et tekitada juba maast madalast huvi energeetika ja maavarade vastu 4900
TTÜ Mäeinstituut Geoloogilise välipraktikumi läbiviimiseks kaevandustest, et mitmekesistada õppetööd ja tutvustada tootmistegevuse reaalseid võimalusi 478
TTÜ Mäeinstituut Viru kaevandusest annetatud allmaakopplaaduri transport TTÜ muuseumisse, et seadmest saaks eksponaat, millega saavad tutvuda kõik huvilised 840
TTÜ Soojustehnika instituut Eriala tutvustamistegevuste läbiviimiseks koolides, et tuua rohkem noori insenerikutset valmima 740
TTÜ Energeetikateaduskonna Üliõpilasnõukogu Energeetiku vihiku koostamiseks, et ühes praktilise väljundina tutvustada ka eriala perspektiive ja võimalusi 800
TÜ Teaduskool Panus füüsikavõistluse auhinnafondi, et tunnustada füüsikas tugevate teadmistega noori ja populariseerida reaalaineide 1000
TTÜ Virumaa kolledž Ida-Virumaa Haridusfestivali „Millised on tuleviku elukutsed?" elluviimiseks ning noorte osalejate transpordi korraldamiseks 1500
TTÜ Virumaa kolledž Toetamaks erialade tutvustamistegevusi, et tuua rohkem noori inseneri erialasid õppima 395
TTÜ Virumaa kolledž Programmi "Kas minust võiks saada insener?" läbiviimiseks, mis hõlmab teadusteatrit, seminare, inseneriklubi, ekskursioone 2474
TTÜ Virumaa kolledž Õppetöö mitmekesistamiseks ja reaalse töö tutvustamiseks toetus kahele õppereisile Eesti Energia objektidele 590
TTÜ Elektroenergeetika instituut Toetada elektrikvaliteedi analüsaatori soetamist poole soetusmaksumuse ulatuses, et tõsta õppekvaliteeti 1250
TTÜ geodeesia õppetool Geodeedi ja markšeideri töö tutvustamistegevusteks, mis hõlmavad loenguid, töötubasid ja ekskursioone 810
TTÜ Mehhaanikateaduskond Toetus valdkonna jaoks olulise Rahvusvahelise konverentsi „DAAAM Baltic. Industrial Engineering 2014" korraldamiseks 1000
Ahack OÜ Noorte ettevõtlikkuse töötubade elluviimiseks, et tugevdada Ida-Virumaa regiooni ja luua noortele uus võimalusi 1500
SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus Energia avastuskeskuse renoveeritud hoone ja uue teaduskeskuse käivitustegevuste elluviimiseks, eesmärgiga äratada noortes huvi loodusteaduste vastu 24000
EP Mäeinseneride Klubi Mäeinseneride Klubi ja sellesse kuuluvate veteranide ekskursiooni transpordiks 280
SA Entrum Eesti Energia noorte ettevõtlikkuse arenguprogrammi ENTRUMi elluviimiseks, et edendada noorte ettevõtlikku vaimu ja julgustada noori ise oma elu juhtima 250000
SA Noored Kooli Noored Kooli programmiga tõime Vaivara valla Sinimäe kooli noore innuka reaalaineteõpetaja, et äratada õpilastes huvi inseneriteaduste vastu. Õpetajale pakume stipendiumit 8040
SA Kohtla-Nõmme Kaevanduspark-muuseum Narva Elektrijaamade poolt Kohtla kaevanduspargile üle antud buldooser, et huvilistele avatud teemakeskuses tööstuspärandi säilitada ja tutvustada 1500

Eesti Energia toetused 2013 majandusaastal

Saaja Otstarve Summa (EUR)
TTÜ Mäeinstituut TTÜ muuseumisse põlevkivikihindi ülesseadmiseks, millega äratada tulevastes tudengites huvi põlevkivienergeetika erialade vastu 1212
TTÜ Mäeinstituut TTÜ muuseumisse mäemasinate simulaatori rajamiseks, et tutvustada noortele tudengitele mäenduse eriala eripärasid 3263
SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus Ida-Virumaal laste ja noorte ettevõtlikkust edendava haridusprogrammi „Ettevõtlik kool" arendustöö toetuseks 1500
TTÜ Mäeinstituut Viru kaevandustest annetatud seadmete värvimiseks ja ülespanekuks Mäeinstituudi näitusel eksponeerimiseks 1110
TTÜ Mäeinstituut Pinnasepuurikomplekti soetamiseks osaline toetus, et tudengitele luua võimalused geoloogiliste uuringute praktikumide jaoks 575,50
TTÜ Mäeinstituut Reklaamvahendite valmistamiseks, mida kasutatakse eriala propageerimiseks potentsiaalsete tudengite seas 294
TTÜ Põlevkivi kompetentsikeskus Inspiratsioonipäeva „Ettevõtlik insener" korraldamiseks, et edendada energeetika, keemia, geotehnoloogia jt tudengite seas ettevõtlikust oma algatuste elluviimiseks 2100
TTÜ Virumaa kolledž Informaatikapäeva "Kaasaegsed infotehnoloogiad energeetikaettevõtetes" läbiviimiseks, et tutvustada noortele tehnoloogia valdkonna perspektiive tööstusettevõtetes 1200
MTÜ Startup Garage Ettevõtlike tudengite seminaride ja infoürituste reklaamvahendite toetuseks, et kasvatada noorte huvi eriala ning innovatsiooni vastu 665
TTÜ Energeetika üliõpilasnõukogu Energeetikatudengitele suunatud Energianädala läbiviimiseks, mis hõlmab seminare, töötubasid ja ekskursioone 400
TTÜ Energeetika üliõpilasnõukogu Õppetegevuse mitmekesistamiseks ja tudengite silmaringi laiendamiseks III kursuse elektroenergeetikutele Rootsi energeetika ettevõtete visiidi läbiviimiseks 2000
TTÜ Keemia üliõpilasnõukogu Keemiatudengitele keskkonnatehnoloogia ja materjalitehnoloogia töötubade korraldamiseks ning ekskursioonide läbiviimiseks erialaettevõtetesse 200
TTÜ Mehaanika üliõpilasnõukogu Mehaanikatudengite õppetööks vajaliku mehaaniku vihiku koostamiseks ja tootmiseks 700
TTÜ Elektroenergeetika instituut Õppetegevuse kvaliteedi parandamiseks ja tudengitele arendava uue arvutiprogrammi EnergyPRO soetamiseks osaline toetus 1500
TTÜ Elektroenergeetika instituut Õppetegevuse kvaliteedi parandamiseks ja tudengitele arendava uue arvutiprogrammi WindPRO soetamiseks osaline toetus 2160
ETV Saatesari Rakett69 Noorte teadusalase saatesarja auhinnafondi panustamine peavõitja teaduslaagri stipendiumiga 1000
TÜ Narva Kolledž Ida-Virumaa Haridusfestivali "Kuidas saada inseneriks?" toetuseks, mille raames avada noortele insenerikutse ja loodusteadusteõppe perspektiive 1500
IVOL Asutasime Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafondi, et toetada piirkonna koolinoorte huvitegevust ja kogukonna arengut 5000
Energy Regulators Regional Association Energeetika aktuaalsetele teemadele keskenduva rahvusvahelise konverents ERRA Energy Investment and Regulation Conference korraldamise toetuseks 7500
TTÜ Mehaanikateaduskond Soojusenergeetika eriala populariseeriva videoklipi tootmiseks, millega lihtsalt seletada lahti eriala sisu ja võimalusi ning tõsta sellega noorte huvi eriala vastu 700
TTÜ Mehaanikateaduskond Soojusenergeetika eriala videoklipi tootmiseks, et tutvustada eriala atraktiivust ja perspektiivi potentsiaalsetele noortele tudengitele 700
MTÜ Energeetikateaduskonna Üliõpilasnõukogu Energeetikateaduskonna bakalaureuseõppe tudengitele „Energeetiku vihiku" trükkimiseks, mis sisaldaks vajalikke valemeid ja erialaõppeks olulist infot 800
MTÜ Energeetikateaduskonna Üliõpilasnõukogu Energeetikateaduskonna õppetegevuse arendamiseks toimuva Loviisa tuumaelektrijaama ning Aalto Ülikooli õppekäigu toetuseks 1100
TTÜ Soojustehnika instituut Soojusenergeetika eriala tutvustamiseks gümnaasiumiõpilastele, sh koolikülastusteks, messidel osalemiseks ja reklaammaterjalide koostamiseks 1000
TTÜ Mäeinsituut Eesti mäeinseneride ja geotehnoloogide erialase kutse edendamiseks koostatud õpiku Eesti mäendus II trükkimiseks 2808
SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus Sihtotstarbeliselt Energia avastuskeskuse tegevuse toetamiseks, et äratada noortes huvi loodusteaduste vastu 24954,51
SA Entrum Eesti Energia algatatud noorte ettevõtlikkusõppe programmi ENTRUMi elluviimiseks, mille eesmärk on edendada noorte ettevõtlikku vaimu ja innustada noori ise oma elu juhtima 250000
Eesti Soojustehnikainseneride Selts Energeetika valdkonna alaste koolituste, loengute ning ekskursioonide toetuseks 1520
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) Toetame Eestis toimuvat „MIT Global Startup Workshop"i,mis on üks maailma esinduslikumaid tehnoloogia edendamisele keskenduvaid konverentse. Sündmusel käsitletakse innovaatilisust energeetikas 3000
SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus 2014. aasta suvel taasavatava Energia avastuskeskuse renoveerimise kaasrahastuseks (projekti omafinantseering) 419667

Kogukond

Eesti Energia toetused 2019 majandusaastal

Saaja Otstarve Summa (EUR)
MTÜ Askele Loovuskeskus Purtse jõe festivali PurFest raames toimuva keskkonnaseminari korraldamiseks, millega pööratakse tähelepanu jõeelustiku arengu ja puhtuse säilitamisele. 1500
Energia Avastuskeskus Läbi kogukonna reaalteaduse, hariduse ja energeetika valdkonnad tutvustamine ja lähemale toomine. 15000

Eesti Energia toetused 2017 majandusaastal

Saaja Otstarve Summa (EUR)
Ida-Viru loomemajanduskeskus MTÜ TEDxNarva inspiratsioonikonverentsi „Piirideta" toetuseks 600
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit 2013. aastal loodud Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafondi kaudu toetame piirkonnas häid saavutusi üles näidanud koolinoorte huvitegevuse arengut 5000
Iluuisutamise klubi Ice-Way Ida-Virumaa lastele suunatud suvise hokilaagri toetuseks 1500

Eesti Energia toetused 2016 majandusaastal

Saaja Otstarve Summa (EUR)
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit 2013. aastal loodud Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafondi kaudu toetame piirkonnas häid saavutusi üles näidanud koolinoorte huvitegevuse arengut 5000
Lüganuse vald Valla kultuuriürituste korraldamise toetuseks (Lüganuse vallapäev 04.07.16 ja Maidal Mõisatulede üritus 27.08.16) 2000
Crystal Energy OÜ Eesti Kaevandusmuuseumis Kunstnik Meeli Kõiva valgusnäituse korraldamise kuludeks 500

Eesti Energia toetused 2015 majandusaastal

Saaja Otstarve Summa (EUR)
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit 2013. aastal loodud Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafondi kaudu toetame piirkonnas häid saavutusi üles näidanud koolinoorte huvitegevuse arengut 5000
MTÜ Maa, Õhk, Tuli, Vesi Eesti Vabariigi 97. aastapäevaks Jõhvi püstitatud jääskulptuuride valguslahenduseks 1500
Presidendi Kultuurirahastu Eesti Vabariigi 97. aastapäeva puhuks Ida- Virumaal korraldatud filmipäevade elluviimiseks 1500
MTÜ Ida-Virumaa Rahvatantsujuhtide Selts VIRU XI Talvise Tuhamägede Tantsupeo korraldamiseks Kohtla Kaevanduspark-muuseumis 1500
Jõhvi Kontserdimaja Fotokonkursi "Ilus oled, Virumaa!" näituse korraldamiseks ja fotoalbumi väljaandmiseks 1500
SA Kerese Mälestusmärk Narva linnas ja kogu Eestis nimeka maletaja Paul Kerese 100. sünnipäeva puhuks mälestusmärgi püstitamine Narva 1500
MTÜ Kultuuriveski Ida-Virumaal toimuva talvise laulupeo Jää Hääl läbiviimiseks, et aidata kaas Ida-Virumaal ärksa kultuurivaimu ülal hoidmisel 1500
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond III Rahvusvahelise festivali "Laulavad ja mängivad poisid" läbiviimiseks Narvas. Festivalist võtab osa 220 poissi ja noormeest 800
Jõhvi Kontserdimaja Jõhvi balletifestivalil lastele suunatud programmi elluviimiseks 1500
Avatud Värav MTÜ Kiikla lastekodu laste ratsalaagris osalemise toetus 1500
Ida-Viru loomemajanduskeskus MTÜ TEDx Narva inspiratsioonikonverentsi toetus tehnoloogia ja inimeste suhestumisest tehnikaga 500
MTÜ Maidla Noored Ajaloolise paadiehituse projekti teostamiseks Aidu Veespordikeskuse tarbeks 1000
Lüganuse vald Valla kultuuriürituste korraldamise toetuseks (Lüganuse vallapäev ja Maidal Mõisatulede üritus) 3000
Spordiürituse Korraldamise Klubi MTÜ Toetus Narva lastekoduslaste spordipäeva korraldamiseks 200

Eesti Energia toetused 2014 majandusaastal

Saaja Otstarve Summa (EUR)
Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit Arvamusfestivali arutelukeskkonna toetuseks, et ärksate ning aktiivsete inimeste vahel leiaks aset eluterve, üksteist austav ja argumenteeritud mõttevahetus Eesti riigi tulevikust 4000
Lüganuse vallavalitsus Kohalikule elanikkonnale loodud kultuurisündmuse "Mõisatuled 2014" toetuseks 1500
JazzTime MTÜ Sillamäel rahvusvahelise muusikafestivali "Jazz Time 2014" toetuseks, mille eesmärk on Ida-Viru kultuuriruumi edendamine ning kohalike noorte integreerimine Eesti ühiskonda kultuuriellu kaasamise abil 1200
F-Seitse OÜ Narva põlevkivikarjääris Eesti uue täispika mängufilmi (rez. S. Keedus) võttepaiga ehitus ja ettevalmistustööde toetamiseks 1500
Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus SA Põhja-Balti regiooni ühe mõjukama foorumi, Lennart Meri Konverentsi, toetuseks. Oluliste välispoliitiliste- ja julgeolekuküsimuste kõrval keskendutakse ka energeetikale 20000
MTÜ Kultuuriveski Ida-Virumaal toimuva talvise laulupeo Jää Hääl läbiviimiseks, et aidata kaas Ida-Virumaal ärksa kultuurivaimu ülal hoidmisel 1500
Plazer OÜ Rahvusvahelise Eesti Sõprade kokkutuleku toetuseks. Vabariigi Presidendi poolt ellukutsutud sündmuse eesmärk on tunnustada majandus- ja kultuuritegelasi, kelle tegevus on aidanud Eesti arengule kaasa 20000
Eesti Tööandjate Keskliit Konverentsi Tuulelohe Lend 2014 läbiviimiseks, mis keskendub töötavale inimesele kui Eesti olulisimale majandusressursile 4000
Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus Narvas aset leidva T. Saadoja näituse ning kohalikele kultuurielamust pakkuva kunstiprojekti raames toimuva haridus- ja publikuprogrammi, loengute ja kontsertide läbiviimiseks 1500
Sillamäe Lastekaitse Ühing Ida-Virumaa kodanikuühiskonna foorumi ja selle raames noortekohtumise „Noorte roll kodanikuühiskonna arendamisel" elluviimiseks, et edendada noorte loovust, aktiivsust ja ettevõtlikust 1500
TEDxNarva Esimese TEDx Narva konverentsi „Võimaluste poole" toetuseks. Eesmärgiga inspireerida inimesi tegutsema keskendub konverents ettevõtlikusele, loovusele ning linnaruumi arendamisele 1000
EP Mäeinseneride Klubi Mäeinseneride Klubi liikmete (Kaevanduste veteranid) ekskursiooni toetuseks Energia Avastuskeskusesse 230
Kiikla lastekodu Mäetaguse vallas asuva Kiikla lastekodu lastele talvevaheaja ratsalaagris osalemiseks 1500
Viljandi Kultuuriakadeemia Ida-Virumaal rakendusteatri konverentis läbiviimiseks, et aidata kaasa uute koostööoskuste õppimisele ja rakendada uusi meetodeid kogukonna kaasamisel 700
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit 2013. aastal loodud Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafondi kaudu toetame piirkonnas häid saavutusi üles näidanud koolinoorte huvitegevuse arengut 5000

Eesti Energia toetused 2013 majandusaastal

Saaja Otstarve Summa (EUR)
Viru Rotary klubi Ida-Virumaalt pärit filmilavastaja ja näitleja Kaljo Kiisa skulptuuri püstitamiseks Jõhvi Kontserdimaja juurde 1500
MTÜ Valgusklubi Tallinna Valgusbiennaal raames toimuva Gerilja Valgustus workshopi toetamiseks, et tõsta teadlikkust, kuidas läbimõeldult ja säästlikult valgustust kasutada 959
Vaivara Vallavalitsus Kohaliku eluolu edendamiseks Olgina mängulinnaku rajamisele kaasa aitamine, kus lapsed saavad mängu kõrval tundma kodukandi põlevkivitööstuse objekte 60172,45
Maidla Vallavalitsus Maidlas Heino Lippu mälestusvõistlused kuulitõukes ning Maidla rauapäevade läbiviimiseks 800
Maidla Vallavalitsus Kohaliku kogukonna kogupereürituse XIV Maidla valla päeva läbiviimiseks, mille raames esinevad kohalikud artistid ja tegevusi väikestele kui suurtele 1500
MTÜ Maidla Mõisa Arendus Kohalikule elanikkonnale pakutava kultuurielamuse "Mõisatuled 2013" toetuseks 1500
MTÜ Eesti Põlevkivi pensionärid Veterankaevurite kogukonna ürituste toetuseks väärtustades endiste ja tänaste kaevurite ametit 1500
Eesti Energeetikaveteranide Ühendus Energeetikaveteranide ekskursiooni toetamiseks, et tutvuda põlevkivi kaevanduse objektide ja ajalooga 183,33
MTÜ Toila Merepääste Toetus Ida-Virumaal ainulaadse ajaloolise puidust päästepaadi ehitamiseks, millega elavdada ja arendada lastele suunatud merealaseid õppe- ja ohutusprogramme 1500
Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus SA Toetame Lennart Meri Konverentsi, mis on üheks mõjukamaks foorumiks Põhja-Balti regioonis. Oluliste välispoliitiliste küsimuste ja aktuaalsete julgeolekuprobleemidele lahenduste otsimise kõrval keskendutakse ka energeetikale 20000
MTÜ Kultuuriveski Ida-Virumaal toimuva talvise laulupeo Jää Hääl läbiviimiseks, et tugevdada Ida-Virumaal ärksat kultuurivaimu ning toetada algatust, mille erakordsus haarab kaasa paljusid kohalike elanikke 1500