Iseteenindus

Ühiskondlik tegevus

Pöörame tähelepanu kohaliku elu ja keskkonna edendamisele

Soovime, et meie tegevused oleks kooskõlas kohaliku elu edendamisega

Arvestame kõigis ettevõtmistes klientide, töötajate ja teiste huvigruppidega, kindlasti ka loodus- ja inimkeskkonnaga.

Vastutustundlikus ettevõtluses keskendume teemadele, mis on sidusrühmadele​ olulised ja võimaldavad meil ühiselt arendada energia valdkonda.

Kaks valdkonda, millele keskendume

Haridus ja innovatsioon

Meie eesmärk on äratada noortes huvi energiavaldkonna vastu ja aidata kaasa energeetikateadmiste laiale levikule. Ühiskond ja Eesti Energia vajavad reaalteaduslikku maailmavaadet ja innovaatilist mõtlemist.

Toetatud projektid

Kogukond

Meie peamised tootmisüksused ning üle 70% töötajaskonnast on Ida-Virumaal. Seetõttu on piirkonna hea käekäik meie südameasi. Oleme toetanud kogukonna jaoks olulisi algatusi ja piirkonna elanike elu edendavaid tegevusi.

Toetatud projektid

Narva Energiajooks on Ida-Virumaa suurim tervisespordisündmus

Oleme olnud partneriks pea kümme aastat Ida-Virumaa suurimale tervisespordisündmusele Narva Energiajooks. Üritus toob igal aastal piirkonda üle 4000 spordisõbra. Sportlikust päevast on saanud osa nii kohalikud elanikud kui ka inimesed üle Eesti ja kaugemaltki.

Energiajooksul saad läbida lühemaid jooksu- ja kõnnidistantse või osaleda poolmaratonil. Lisaks on sündmusel alati tegevusi ka lastele.

Narva Energiajooksul on igal aastal selgunud Eesti ​meistrid 21 km distantsil.

Terviserajad - edendame ja hoiame inimeste tervist

Liikumine on edu võti! Terviseradadel saad aastaringselt tasuta sportida. Koostöös Merko Ehituse ja Swedbankiga oleme juba 15 aastat hoolitsenud selle eest, et terviserajad oleksid korras, hooldatud ja valgustatud. Kokku on meie ühistöö tulemusel Eestis üle 100 terviseraja.

Mõne terviseraja oleme toonud siseruumidesse, mis võimaldab aktiivselt liikuda ka kontoritöötajatel. Soovime sellega olla eeskujuks teistelegi ettevõtetele. Ainuüksi Eesti Energia peamajas on iga päev arvutiga töötajaid ligi 500. Juba mitmendat aastat järjest oleme kutsunud neid üles kasutama lifti asemel treppe ning loonud võimalusi erinevateks sportlikeks tegevusteks. Viimase tervisespordi aktsiooni käigus läbisid Eesti Energia töötajad kuu ajaga kokku üle 50 000 trepikorruse ja 15 000 kilomeetri.

Tutvun terviseradadega

Uus elu endisele tööstusalale Aidus

Alad, kus tegevuse lõpetame, korrastame ning anname parimal võimalikul viisil kohalikele elanikele ja loodusele tagasi. Nii on endale uue elu saanud endine põlevkivikarjäär Aidus. Aitasime vanasse karjääri luua sõudekanali süvise, mis sai esimeseks sammuks tulevase maailmatasemel veespordikeskuse rajamisel. Aidu omanäoline looduskeskkond meelitab juba praegu kohale paljusid huvilisi.

Aidu karjääri istutatud üle 4 miljoni puu
Metsaalad on taasasustanud metsloomad
Põllumaaks rajatud 169 ha suurune ala leiab aktiivset kasutamist
Üle 30 kilomeetri kanaleid

Toetame energiavaldkonda edasiviivaid haridusprojekte

Loodame, et noored seoksid oma tuleviku energiavaldkonnaga. Huvi äratamiseks ja süvendamiseks toetame valdkonnaga tihedalt seotud teaduskeskusi ja teeme koostööd koolide ja ülikoolidega.

Oleme aastaid teinud koostööd Eesti Kaevandusmuuseumi ja Energia Avastuskeskusega, et võimaldada lastel ja noortel teemakeskuste kaudu energeetikas ja põlevkivitööstusest rohkem teada saada.

Insenergia fondi kaudu toetame reaalteadusi ja inseneriõpet edendavaid algatusi. Samuti teeme noortele igal aastal kooliekskursioone oma tootmisettevõtetesse ning toetame tulevasi valdkonna tegijaid stipendiumiga.

Loen lähemalt

Sotsiaalse vastutuse aruanded leiad siit:

Seotud teemad

Ettevõttest

Loome uudseid ja keskkonnasõbralikke energialahendusi

Vaatan lähemalt

Kontaktid

Leiad meie kontaktid siit lehelt:

Võtan ühendust

Aastaaruanne

Kuidas meil 2021. aastal ambitsiooni poole pürgimisel läks?

Vaatan lähemalt

Haridus ja innovatsioon

Eesti Energia toetused 2020 majandusaastal

Saaja Otstarve Summa (EUR)
Ida-Virumaa Kõrgharidus Toetame TalTech Virumaa Kolledži tudengeid robootika võistlusel "Robolahing" osalemisel inseneeriavaldkonna populariseerimiseks ja tagamaks telemaatika ja arukate süsteemide ning masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise eriala tudengite järelkasvu. 2000
Idu-Virumaa huvitegevus Toetame Ida-Virumaa andekate noorte energiafondi vahendusel piirkonnas elavate 7-19 aasta vanuste noorte huvitegevust, mis on seotud Eesti Energia tegevusvaldkonnaga. 5000
Edumus ja põhikooliastme reaalvaldkonna toetus Edumuse toetamisega aitame kaasa põhikoolides reaalvaldkonna õppeainete õpetajate nappuse leevendamisele, aidates seeläbi kaasa reaalvaldkondade populariseerimisele ja omakorda järelkasvu suurendamisele. 2000
Eesti Teadusagentuur ja teaduse populariseerimine Toetame telesaate Rakett69 loomist kui noorte loogikat, teadmisi ja osavust proovilepanevat ja teadust populariseerivat teadussaadet, millega äratada noortes huvi ka energiavaldkonna vastu ja aidata kaasa energeetikateadmiste laiemale levikule. Lisaks finalistide Eesti Energia pardale toomine ja järelkasvu tegevustega sidumine (töövarjutamine, energeetika valdkonna ABC, praktikakoht, õppekäik). 25000
Eesti Teadusagentuur ja teaduse populariseerimine ETAG õpilaste teadustööde riikliku konkursi eriauhind. Konkursile eriauhinna väljapanemisega toetame teadus- ja arendustegevust noorte hulgas ning innustame noorte aktiivsust teadus- ja arendustegevuse alal. 200
Eesti Energia nimeline stipendiumifond Eesti Energia ärikriitilistel järelkasvule vajalikel erialadel tasemeõpet omandavate tudengite toetamine kõrg- ja kutseharidusasutustes. 16000
TalTech BEST Enginaatori insenerivõistlus Võistluse elluviimise ja tudengite osalemise toetamine energeetikavaldkonna populariseerimiseks ja ettevõtte järelkasvu tagamiseks. 1900
TalTech IT lõputööde konkurss Stipendium parimatele IT valdkonna lõputöö kaitsnud tudengitele. 800

Eesti Energia toetused 2019 majandusaastal

Saaja Otstarve Summa (EUR)
Ida-Virumaa Kutseharidus Keevitusvõistluse „Viru Welder 2018" eriauhind. Keevitusvõistluse toetamine on Eesti Energia kontsernile oluline väljund tagamaks oskustega töötajaskonna järelkasvu ning seeläbi kontserni strateegiliste eesmärkide jätkusuutlikku saavutamist. 250
TalTech IKT õppekavade arendamine, reaalteaduse populariseerimine. 7000
TalTech ja BEST "Enginaatori" insenerialase võistluse toetamine. Võistlus keskendub erialadele nagu mehhatroonika loodusteadused, infotehnoloogia, ehitus. 1500
TalTech Virumaa kolledž Eesti Energia puhke- ja õppenurga loomine. 2500
ETAG Teadusfestival Parima güsmnasisti uurimistööteema valimine ja tunnustamine. 250
Rakett 69 Reaalteadusliku hariduse populariseerimine. Lisaks kahe finalisti Eesti Energia pardale ja järelkasvu tegevustega sidumine (töövarjutamine, energeetika valdkonna ABC, praktikakohad, õppekäik). 25000
"Edumus" haridusalane projekt Külalisõpetajate koolitundide andmisse kaasamine, keskmiselt iga õpetaja annab nädala 2-4 õppetundi 2019-2020 õppeaasta jooksul.
ANEF Ida-Virumaal andekate noorte toetamine läbi stipendiumi. 5000

Eesti Energia toetused 2018 majandusaastal

Saaja Otstarve Summa (EUR)
Arvutiklubi e-Kool MTÜ Robootikavõistluse „RoboMiku 2018" korraldamise toetuseks. Lastele suunatud robootikavõistluse toetamine on Eesti Energia kontsernile oluline väljund tagamaks insenertehnilise haridusega töötajaskonna järelkasvu ning seeläbi kontserni strateegiliste eesmärkide jätkusuutlikku saavutamist. 1500
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Keevitusvõistluse „Viru Welder 2018" eriauhind. Keevitusvõistluse toetamine on Eesti Energia kontsernile oluline väljund tagamaks oskustega töötajaskonna järelkasvu ning seeläbi kontserni strateegiliste eesmärkide jätkusuutlikku saavutamist. 200

Eesti Energia toetused 2017 majandusaastal

Saaja Otstarve Summa (EUR)
MTÜ Eesti Mäeselts Mäekonverentsi korraldamise toetuseks 500
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Keevitusvõistluse „Viru Welder 2017" eriauhind 200

Eesti Energia toetused 2016 majandusaastal

Saaja Otstarve Summa (EUR)
SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus Energia Avastuskeskuse kommunaalkulude toetuseks 14256
TTÜ Virumaa Kolledž "Nutikad Insenerid" projekti toetamiseks 1779
TTÜ Virumaa Kolledž Projekti "Keskkonna- ja keemiakohver ja õppeprogramm" projekti toetamiseks 823
Tallinna Tehnikaülikool Geodeedi ja markšeideri töö tutvustamise projekti toetamiseks üldhariduskoolides 516
Tallinna Tehnikaülikool Geodeedi ja markšeideri töö tutvustamise Lääne- ja Ida-Virumaa koolides 793,45
TTÜ Õpiku "Tahkekütuste keevkihtpõletustehnika" sisulise mahu ja tiraaži suurendamiseks 9500
Eesti Kaevandusmuuseum Eesti Kaevandusmuuseumis remonttööde teostamiseks ja arendustegevusteks 20000
Tööandjate Keskliit Konverentsi „Tuulelohelend Lend" korraldamiseks. Tegemist on konverentsiga, millel keskendutakse tööandjaid enam mõjutavale küsimusele Eesti ühiskonnas 3000
Critera VMG OÜ Arvamusfestivali arutelukeskkonna toetuseks, et ärksate ning aktiivsete inimeste vahel leiaks aset eluterve, üksteist austav ja argumenteeritud mõttevahetus Eesti riigi tulevikust 5000
Eesti Energeetika Veteranide Ühendus Eesti energeetika veteranide mälestusi sisaldava raamatu trükkimiseks 2890
MTÜ Robotex Insenertehnilist mõtlemist ja lahendusi propageeriva ürituse korraldamiseks 6500

Kogukond

Eesti Energia toetused 2020 majandusaastal

Saaja Otstarve Summa (EUR)
VEF ehk Vastutustundliku ettevõtluse foorum Vastutustundliku ettevõtluskeskkonna edendamine Eestis. 1920

Eesti Energia toetused 2019 majandusaastal

Saaja Otstarve Summa (EUR)
MTÜ Askele Loovuskeskus Purtse jõe festivali PurFest raames toimuva keskkonnaseminari korraldamiseks, millega pööratakse tähelepanu jõeelustiku arengu ja puhtuse säilitamisele. 1500
Energia Avastuskeskus Läbi kogukonna reaalteaduse, hariduse ja energeetika valdkonnad tutvustamine ja lähemale toomine. 15000

Eesti Energia toetused 2017 majandusaastal

Saaja Otstarve Summa (EUR)
Ida-Viru loomemajanduskeskus MTÜ TEDxNarva inspiratsioonikonverentsi „Piirideta" toetuseks 600
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit 2013. aastal loodud Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafondi kaudu toetame piirkonnas häid saavutusi üles näidanud koolinoorte huvitegevuse arengut 5000
Iluuisutamise klubi Ice-Way Ida-Virumaa lastele suunatud suvise hokilaagri toetuseks 1500

Eesti Energia toetused 2016 majandusaastal

Saaja Otstarve Summa (EUR)
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit 2013. aastal loodud Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafondi kaudu toetame piirkonnas häid saavutusi üles näidanud koolinoorte huvitegevuse arengut 5000
Lüganuse vald Valla kultuuriürituste korraldamise toetuseks (Lüganuse vallapäev 04.07.16 ja Maidal Mõisatulede üritus 27.08.16) 2000
Crystal Energy OÜ Eesti Kaevandusmuuseumis Kunstnik Meeli Kõiva valgusnäituse korraldamise kuludeks 500