Iseteenindus

Anname ühiskonnale positiivse energialaengu

Eesti Energias investeerime pikaajalistesse väärtustesse – toetame jätkusuutlikke, tervislikke ja teaduspõhiseid harjumusi.

Usume, et jätkusuutlikku ühiskonda iseloomustab sümbioos valdkondade vahel

Oleme sihiks võtnud toetada edasiviivaid ja teaduslikke algatusi, mis tegutsevad maailmamuutavate eesmärkide nimel.

Eesti Energia toetustegevuste strateegiat viime ellu koostöös oma ala tippudega erialaorganisatsioonidest ja suurettevõttetest, kellega meid seob ühine vaade jätkusuutlikumast ühiskonnast.

Konkurentsiks pole enam ruumi, võrgustikus peitub jõud!

Üksi teeme vähem kui koos

Toetustegevuste raames loome sünergiat ja anname hoogu kolmele suunale

Arendame Terviseradu
Panustame reaalteaduste edendamisse
Propageerime jätkusuutlikuid harjumusi
Terviserajad logo

Terves kehas, terve vaim!

Aitame oma energiaga eestimaalaste seas tervisliku eluviisi ja mõtteviisi levikule kaasa.

Koostöös Eesti Tervisradadega hoolime ning soovime edendada tervislikke harjumusi, mida toetavad liikumist suunavad teadmised ja spetsialistid. Nii tagame tervemalt elatud aastaid.

Leia oma rada

Panustame reaalteaduste edendamisse

Toetame õpetajaid ja õpilasi teaduspõhise ühiskonna teekonnal.

Õnnestumaks rohepöördes vajame ideest teostuseni ambitsioonikaid noori. Selleks peame tagama, et positiivne teaduse energialaeng ümbritseks noort varajases eas ja mitte vaid koolis.

Loome ökosüsteemi, kus huvi teaduse vastu algab kooliharidusest, mida toetavad ka vaba aja tegevused.

Anname hoogu:

 • Lae end tunnustusprogrammile
 • Energia avastuskeskusele
 • Enerhackile
 • Avasta uudset õppekogemust

  Jätkusuutlik keskkond algab meist endist

  Oleme targad tarbijad ja jagame kogemusi, mis on ka teistele puhtama tuleviku teekonnal abiks.

  Toetame üksteist, et roheteekonnal õnnestuda.

  Toetatud projektid

  Vaatan lähemalt

  Seotud teemad

  Ettevõttest

  Loome uudseid ja keskkonnasõbralikke energialahendusi

  Vaatan lähemalt

  Kontaktid

  Leiad meie kontaktid siit lehelt:

  Võtan ühendust

  Aastaaruanne

  Kuidas meil möödunud aastal ambitsiooni poole pürgimisel läks?

  Vaatan lähemalt

  Toetatud projektid

  Eesti Energia toetused 2023 majandusaastal

  Saaja Otstarve Summa (EUR)
  "Lae end" tunnustusprogramm Huvi teaduse vastu algab juba varajases eas. Koostöös partneritega, kellega jagame maailmavaadet, tunnustame ja toetame põhikooli füüsikaõpetajaid ning viime parima füüsika õppepraktika kõikidesse Eesti koolidesse. Projekti pikaajaline eesmärk on soodustada tehnilise taibuga järelkasvu tõusu ja ühiskonnas õpetajaameti väärtustamist. 100 000
  Energia avastuskeskus Tutvustame kogukonnale lähemalt energeetikavaldkonda ja tekitame huvi reaalteaduse vastu, pakkudes kaasavat ja harivat vaba aja tegevust. 150 000

  Eesti Energia toetused 2022 majandusaastal

  Saaja Otstarve Summa (EUR)
  "Lae end" tunnustusprogramm Huvi teaduse vastu algab juba varajases eas. Koostöös partneritega, kellega jagame maailmavaadet, tunnustame ja toetame põhikooli füüsikaõpetajaid ning viime parima füüsika õppepraktika kõikidesse Eesti koolidesse. Projekti pikaajaline eesmärk on soodustada tehnilise taibuga järelkasvu tõusu ja ühiskonnas õpetajaameti väärtustamist. 99 000
  Energia avastuskeskus Tutvustame kogukonnale lähemalt energeetikavaldkonda ja tekitame huvi reaalteaduse vastu, pakkudes kaasavat ja harivat vaba aja tegevust. 75 000
  Rakett 69 Anname hoogu reaalteadusi populariseerivale hariduslikule saatesarjale. Soovime, et huvi teaduse vastu ei vaibuks ka kodus ekraani taga. Saate pardal olnuid finaliste ootame aga Eesti Energiasse praktikale. 42 500

  Eesti Energia toetused 2021 majandusaastal

  Saaja Otstarve Summa (EUR)
  Andekate Noorte Energiafond Toetame vanuses 7-19. eluaastat Ida-Virumaa noorte huviharidust, et lennukad unistused saaksid teoks. Selleks, et Eesti energeetikavaldkond areneks loodussõbralikumaks ja tõhusamaks, vajame noori tegija. Meie eesmärk on soodustada loovat õppimist ja avastamist. 5 000
  Rakett 69 Anname hoogu reaalteadusi populariseerivale hariduslikule saatesarjale. Soovime, et huvi teaduse vastu ei vaibuks ka kodus ekraani taga. Saate pardal olnuid finaliste ootame aga Eesti Energiasse praktikale. 25 000

  Eesti Energia toetused 2020 majandusaastal

  Saaja Otstarve Summa (EUR)
  Ida-Virumaa Kõrgharidus Toetame TalTech Virumaa Kolledži tudengeid robootika võistlusel "Robolahing" osalemisel inseneeriavaldkonna populariseerimiseks ja tagamaks telemaatika ja arukate süsteemide ning masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise eriala tudengite järelkasvu. 2 000
  Idu-Virumaa huvitegevus Toetame Ida-Virumaa andekate noorte energiafondi vahendusel piirkonnas elavate 7-19 aasta vanuste noorte huvitegevust, mis on seotud Eesti Energia tegevusvaldkonnaga. 5 000
  Edumus ja põhikooliastme reaalvaldkonna toetus Edumuse toetamisega aitame kaasa põhikoolides reaalvaldkonna õppeainete õpetajate nappuse leevendamisele, aidates seeläbi kaasa reaalvaldkondade populariseerimisele ja omakorda järelkasvu suurendamisele. 2 000
  Eesti Teadusagentuur ja teaduse populariseerimine Toetame telesaate Rakett69 loomist kui noorte loogikat, teadmisi ja osavust proovilepanevat ja teadust populariseerivat teadussaadet, millega äratada noortes huvi ka energiavaldkonna vastu ja aidata kaasa energeetikateadmiste laiemale levikule. Lisaks finalistide Eesti Energia pardale toomine ja järelkasvu tegevustega sidumine (töövarjutamine, energeetika valdkonna ABC, praktikakoht, õppekäik). 25 000
  Eesti Teadusagentuur ja teaduse populariseerimine ETAG õpilaste teadustööde riikliku konkursi eriauhind. Konkursile eriauhinna väljapanemisega toetame teadus- ja arendustegevust noorte hulgas ning innustame noorte aktiivsust teadus- ja arendustegevuse alal. 200
  Eesti Energia nimeline stipendiumifond Eesti Energia ärikriitilistel järelkasvule vajalikel erialadel tasemeõpet omandavate tudengite toetamine kõrg- ja kutseharidusasutustes. 16 000
  TalTech BEST Enginaatori insenerivõistlus Võistluse elluviimise ja tudengite osalemise toetamine energeetikavaldkonna populariseerimiseks ja ettevõtte järelkasvu tagamiseks. 1 900
  TalTech IT lõputööde konkurss Stipendium parimatele IT valdkonna lõputöö kaitsnud tudengitele. 800
  VEF ehk Vastutustundliku ettevõtluse foorum Vastutustundliku ettevõtluskeskkonna edendamine Eestis. 1 920

  Eesti Energia toetused 2019 majandusaastal

  Saaja Otstarve Summa (EUR)
  Ida-Virumaa Kutseharidus Keevitusvõistluse „Viru Welder 2018" eriauhind. Keevitusvõistluse toetamine on Eesti Energia kontsernile oluline väljund tagamaks oskustega töötajaskonna järelkasvu ning seeläbi kontserni strateegiliste eesmärkide jätkusuutlikku saavutamist. 250
  TalTech IKT õppekavade arendamine, reaalteaduse populariseerimine. 7 000
  TalTech ja BEST "Enginaatori" insenerialase võistluse toetamine. Võistlus keskendub erialadele nagu mehhatroonika loodusteadused, infotehnoloogia, ehitus. 1 500
  TalTech Virumaa kolledž Eesti Energia puhke- ja õppenurga loomine. 2 500
  ETAG Teadusfestival Parima güsmnasisti uurimistööteema valimine ja tunnustamine. 250
  Rakett 69 Reaalteadusliku hariduse populariseerimine. Lisaks kahe finalisti Eesti Energia pardale ja järelkasvu tegevustega sidumine (töövarjutamine, energeetika valdkonna ABC, praktikakohad, õppekäik). 25 000
  "Edumus" haridusalane projekt Külalisõpetajate koolitundide andmisse kaasamine, keskmiselt iga õpetaja annab nädala 2-4 õppetundi 2019-2020 õppeaasta jooksul.
  ANEF Ida-Virumaal andekate noorte toetamine läbi stipendiumi. 5000
  MTÜ Askele Loovuskeskus Purtse jõe festivali PurFest raames toimuva keskkonnaseminari korraldamiseks, millega pööratakse tähelepanu jõeelustiku arengu ja puhtuse säilitamisele. 1 500
  Energia Avastuskeskus Tutvustame kogukonnale lähemalt energeetikavaldkonda ja tekitame huvi reaalteaduse vastu, pakkudes kaasavat ja harivat vaba aja tegevust. 15 000

  Eesti Energia toetused 2018 majandusaastal

  Saaja Otstarve Summa (EUR)
  Arvutiklubi e-Kool MTÜ Robootikavõistluse „RoboMiku 2018" korraldamise toetuseks. Lastele suunatud robootikavõistluse toetamine on Eesti Energia kontsernile oluline väljund tagamaks insenertehnilise haridusega töötajaskonna järelkasvu ning seeläbi kontserni strateegiliste eesmärkide jätkusuutlikku saavutamist. 1 500
  Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Keevitusvõistluse „Viru Welder 2018" eriauhind. Keevitusvõistluse toetamine on Eesti Energia kontsernile oluline väljund tagamaks oskustega töötajaskonna järelkasvu ning seeläbi kontserni strateegiliste eesmärkide jätkusuutlikku saavutamist. 200

  Eesti Energia toetused 2017 majandusaastal

  Saaja Otstarve Summa (EUR)
  MTÜ Eesti Mäeselts Mäekonverentsi korraldamise toetuseks 500
  Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Keevitusvõistluse „Viru Welder 2017" eriauhind 200
  Ida-Viru loomemajanduskeskus MTÜ TEDxNarva inspiratsioonikonverentsi „Piirideta" toetuseks 600
  Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit 2013. aastal loodud Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafondi kaudu toetame piirkonnas häid saavutusi üles näidanud koolinoorte huvitegevuse arengut 5 000
  Iluuisutamise klubi Ice-Way Ida-Virumaa lastele suunatud suvise hokilaagri toetuseks 1 500

  Eesti Energia toetused 2016 majandusaastal

  Saaja Otstarve Summa (EUR)
  SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus Energia Avastuskeskuse kommunaalkulude toetuseks 14 256
  TTÜ Virumaa Kolledž "Nutikad Insenerid" projekti toetamiseks 1 779
  TTÜ Virumaa Kolledž Projekti "Keskkonna- ja keemiakohver ja õppeprogramm" projekti toetamiseks 823
  Tallinna Tehnikaülikool Geodeedi ja markšeideri töö tutvustamise projekti toetamiseks üldhariduskoolides 516
  Tallinna Tehnikaülikool Geodeedi ja markšeideri töö tutvustamise Lääne- ja Ida-Virumaa koolides 793,45
  TTÜ Õpiku "Tahkekütuste keevkihtpõletustehnika" sisulise mahu ja tiraaži suurendamiseks 9 500
  Eesti Kaevandusmuuseum Eesti Kaevandusmuuseumis remonttööde teostamiseks ja arendustegevusteks 20 000
  Tööandjate Keskliit Konverentsi „Tuulelohelend Lend" korraldamiseks. Tegemist on konverentsiga, millel keskendutakse tööandjaid enam mõjutavale küsimusele Eesti ühiskonnas 3 000
  Critera VMG OÜ Arvamusfestivali arutelukeskkonna toetuseks, et ärksate ning aktiivsete inimeste vahel leiaks aset eluterve, üksteist austav ja argumenteeritud mõttevahetus Eesti riigi tulevikust 5 000
  Eesti Energeetika Veteranide Ühendus Eesti energeetika veteranide mälestusi sisaldava raamatu trükkimiseks 2 890
  MTÜ Robotex Insenertehnilist mõtlemist ja lahendusi propageeriva ürituse korraldamiseks 6 500
  Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit 2013. aastal loodud Ida-Virumaa Andekate Noorte Energiafondi kaudu toetame piirkonnas häid saavutusi üles näidanud koolinoorte huvitegevuse arengut 5 000
  Lüganuse vald Valla kultuuriürituste korraldamise toetuseks (Lüganuse vallapäev 04.07.16 ja Maidal Mõisatulede üritus 27.08.16) 2 000
  Crystal Energy OÜ Eesti Kaevandusmuuseumis Kunstnik Meeli Kõiva valgusnäituse korraldamise kuludeks 500