Iseteenindus

Abi

Vali, millise valdkonna küsimusele vastust otsid

Paketid

Ööpäev läbi sama hind
Sobib kliendile, kes tarbib suurema osa elektrist päevasel ajal. Igale tunnile kehtib lepingus kokkulepitud hind ning lepinguperioodil see ei muutu.

Tunnipõhine hind
See hinnatüüp sobib kliendile, kelle tarbimiskohas on tunniarvesti. Tunnihindade puhul on aluseks elektribörsi tunnihinnad.

Hinnad

Elekter on alates 2013. aastast Eestis turukaup, mille hind tekib Põhjamaade ja Baltikumi elektribörsil nõudluse ja pakkumise suhtena. Kuigi Enefit on Eesti mõistes väga suur ettevõtte, siis Põhjamaade ja Baltikumi ühisest elektriturust moodustame väikese osa.

Elektri turuhind kujuneb börsil erinevate aspektide koosmõjus ning sõltub nii oluliste tootmissisendite (näiteks CO2 kvoot, süsi, gaas) hinnast kui ka üldisest olukorrast elektriturul ehk tootmisvõimsuste olemasolust ja nõudlusest.

Võrguteenuse hind koosneb elektri edastamise ja taastuvenergia tasust ning elektriaktsiisist. Kõigile tasudele ja aktsiisile lisandub käibemaks.

  • Elektri edastamise tasu on Elektrilevi võrgu ülalhoidmise ja elektri kohaletoomise tasu. Võrguteenuse hinna kooskõlastab igal aastal Konkurentsiamet.
  • Taastuvenergia tasu on riigi määratud tasu, mille eesmärk on toetada puhta energia tootmist Eestis. Taastuvenergia tasu arvutab ja avalikustab igaks aastaks põhivõrguettevõtja Elering.
  • Elektriaktsiis on riiklik maks, millest rahastatakse keskkonnahoidu.
  • Lähemalt saad võrguteenuse hinna kujunemise kohta lugeda Elektrilevi veebilehelt »