Iseteenindus

Taristuettevõttele

Digitaalsed lahendused, mis teevad igapäevatöö mugavamaks

Taristuandmehaldus teenus

Pakume infravõrkude haldusteenust, mis muudab varade haldamise läbipaistvamaks, võimaldab tõsta teenuse kvaliteeti ja vähendada kulusid. Meil on 20-aastane GIS-alane kogemus suure võrgu haldamisel.

Küsin lisainfot Loen lähemalt

Mõõtmisteenus

Pakume mõõteandmete kauglugemise tarkvarateenust koos monitoorimise ja andmeanalüütikaga.

Mõõtmisteenus on mõeldud soojusettevõtetele, hõlbustades võrgusisest andmevahetust ja monitoorimist alates näitude toomisest võrku ühendatud mõõteseadmetelt kuni võrgu töökindluse analüüsi ja näitude edastamiseni arveldusse.

Küsin lisainfot Loen lähemalt

Elektritest võrguettevõtjale

Ainulaadne digiteenus on mõeldud elektrivõrguettevõttele, kelle kliendid saavad seda kasutades määrata peakaitsme koormust kaugloetava arvesti abil.

Test aitab kliendil teada saada, kas kodune võrk vajab optimeerimist ning kas valitud peakaitse on sobiva suurusega.

Küsin lisainfot Loen lähemalt

Miks teha meiega koostööd?

Oleme eksperdid

Haldame igapäevaselt 64 000 km elektriliine, 24 000 alajaama ja 500 000 klienti. Meil on kvaliteetse teenuse pakkujana arvestatav kogemus.

Meie teadmised katavad kõik energiasektoriga seonduva

Meie kontserni kuulub enam kui 20 ettevõtet kuues riigis. Meil on teadmised alates elektrienergia tootmisest kuni selle jaotamiseni.

Süsteemide integreerimine ja suurandmete analüüs

Meie mõõte- ja võrguandmed on kasutatavad erinevates äriprotsessides ja tehnoloogiat saab rakendada ka väljaspool.

Nutiarvestite kasutuselevõtu oskusteave

Perioodil 2012-2017 võtsime edukalt kasutusse 650 000 nutiarvestit, muutes Eesti inimeste elu oluliselt lihtsamaks ja mugavamaks.

Testisüsteemil põhinev lähenemine

Eestit võib pidada digitaliseerimise juhtriigiks ja üheks maailma arenenumaks digitaalühiskonnaks. Soovime olla digilahenduste suunanäitajaks nii meil kui mujal.

Seotud teemad

Ühendvõrk

Erinevad võrgud ühtse terviklahendusena

Loen lähemalt

Valgusteenus

Säästlikud valguslahendused nii hoonesse kui ka tänavale

Tutvun pakkumisega

Varustuskindlus

Katkematu elektrivarustus ka keerulisemates oludes

Loen lähemalt

Taristuandmehaldus teenus võrguettevõtjale

Taristuandmehaldus teenus muudab varade haldamise lihtsamaks ja läbipaistvamaks, võimaldades tõsta teenuse kvaliteeti, samal ajal kulusid vähendades. Meie organisatsioonis töötavad andmehaldurid ja GIS-spetsialistid ning meil on 20-aastane GIS-alane kogemus suure võrgu haldamisel.

Taristuandmehaldus teenus pakub mitmekülgseid võimalusi, alustades andmete kaardistamisest kuni süstematiseeritud andmehalduse ja andmepõhiste lisateenuste pakkumiseni.

Taristuandmehaldus teenust läheb vaja, kui:

 • puudub ülevaade võrgusündmustest ja seisukorrast
 • andmete puudumine on viinud suurenenud aja- ja sõidukuludeni
 • andmed on killustunud ja nende leidmine on ajamahukas
 • puudub seos investeeringu ja vara vahel
 • kliendid ja võrk on omavahel sidumata
 • Taristuandmehaldus teenuses sisaldub:

 • mahupõhine andmehaldusteenus koos tarkvara ja andmemajutusteenusega
 • andmehaldusest tulenevad lisateenused vastavalt valitud mahule
 • paindlik hinnamudel investeeringuks
 • tugiteenus meie inseneridelt
 • tarkvara kasutamise konsultatsioonid ja väljaõpe
 • Võimalikud lisateenused:

 • trassiandmete ülekandmine Maa-ametisse
 • trassiasukohtade näitamine looduses
 • asukohaandmete väljastamine
 • navigeerimise teenus – huvipunktid
 • projektide kooskõlastamise teenus
 • dokumendihaldusteenus (arhiivindus)
 • kliendipöördumiste menetlus
 • tööde haldamise ja dokumenteerimise süsteem
 • raportid (mahtude, häirete, seisukorra jm analüüs)
 • Mõõtmisteenus

  Järjest enam võrguettevõtteid (elekter, soojus, gaas, vesi) liigub kohtloetavatelt arvestitelt üle kauglugemisele.

  Mõõtmisteenus aitab lahendada olulisi kitsaskohti võrguettevõtte töös:

 • mõõtmisandmete korje kulu ja andmetele ligipääs
 • mõõtmisvea ebabilansi kulu
 • arvesti rikke bilansikulu
 • vajadus jälgida kliendi režiime ja võrgu seisukorra parameetreid
 • võrgutasude ja tariifide valiku loomine
 • lepinguliste kohustuste täitmise jälgimine
 • näitude edastamine arveldusse
 • Mõõtmisteenus on eelkõige mõeldud soojusettevõtjatele, hõlbustades võrgusisest andmevahetust ja monitoorimist alates näitude toomisest võrku ühendatud mõõteseadmetelt kuni võrgu töökindluse analüüsi ja näitude edastamiseni arveldusse.

  Mõõtmisteenus võimaldab:

 • mõõtepunktide kauglugemist (tunniandmed – 8 registrit)
 • mõõteandmete automaatset ülekannet arveldussüsteemi
 • kliendi kütterežiimi jälgimist
 • avastada kiirelt võimalikke lekkeid ning rikkeid mõõtjates ja kliendipaigaldistes
 • tuvastada mõõdetud andmetelt häireid ja juhtida nende kõrvaldamist
 • Teenuse abil saab jälgida võrgu toimimist reaalajas. See aitab vähendada näitude kogumise ja töötlemise kulusid ning riketest ja bilansierinevustest tulenevate tegevuskulude kahjumit. Tunniandmete edastamine kasvatab kliendirahulolu, mis aitab kaasa ettevõtte väärtuse suurenemisele.

  Mõõtmisteenuses sisaldub:

 • kauglugemisega tunnimõõtmine
 • andmete kogumise ja töötlemise tarkvara, teenusena
 • paindlik hinnamudel investeeringuks
 • tugiteenus meie inseneridelt
 • kestev, agiilne tarkvaraarendus
 • automaatsed uuendused analüütika töövahendi uutele versioonidele
 • Elektritest võrguettevõtjale

  Elektritest on teenus, läbi mille saab võrguettevõtja pakkuda oma klientidele võimalust analüüsida majapidamise tarbimist, selleks eraldi tehnikut kohale kutsumata.

  Elektritest aitab kliendil:

 • teha otsuseid suurema tarbimisega seadmete valiku osas
 • teada saada, kas kodune võrk vajab optimeerimist ning kas valitud peakaitse on sobiva suurusega
 • Elektritest võimaldab seadmeid eraldi ja gruppidena sisse lülitades mõõta nende elektritarbimist. Tegemist on lihtsa samm-sammult juhitud lahendusega, mis väljastab kliendile tulemused koos edasiste soovitustega kõigest mõne minutiga.

  Kui klient on valinud tarbimisele vastava peakaitsme ning teinud tegelikkusele vastavad valikud, siis toetab see omakorda võrguettevõtja võrgu optimaalset kasutamist, mis toob kaasa suurema klientide rahulolu.

 • Info kliendi tegeliku koormusvajaduse kohta toetab täpsemat võrgu planeerimist, paraneb võrgu täitetegur
 • Väheneb alakasutatud võrgu osakaal
 • Aitab vähendada liitumisteenuse protsessikulu
 • Küsin lisainfot

  Oled meie klient? Login sisse

  Vali teenus, mille kohta soovid lisainfot: *

  Palun vali vähemalt üks teenus

  Ettevõtte nimi on kohustuslik
  Kontaktisiku nimi on kohustuslik
  E-post on kohustuslik
  Telefon on kohustuslik
  Saadan