Iseteenindus

Õpime üheskoos

Inspireerime põneva energeetikamaailmaga tutvuma

Innustame sind looma uudseid energialahendusi

Meie eesmärk on toetada loovat õppimist ja avastamist. Selleks, et Eesti energeetikavaldkond areneks loodussõbralikumaks ja tõhusamaks, vajame noori tegijaid. Neid, kes soovivad luua uusi lahendus ja ei pelga jagada oma arvamusi ning jagavad meie väärtusi.

Soovime, et meie juurde leiaks tee üha enam reaalaladel tegevaid noori – IT-tudengitest insenerideni. Selleks panustame projektidesse, mis äratavad, süvendavad ja hoiavad noortes huvi reaalainete vastu.

Enefit stipendiumid

Energeetikavaldkonnas on väljakutseid palju ja ettevõtte areng kiire. Soovid õpingute ajal kaasa aidata tehniliste vajaduste ja uute lahenduste välja töötamisele ning omandada teadmisi sellest, kuidas toimub rohepööre? Kasuta võimalust ja kandideeri stipendiumile!

Stipendiumi anname välja:

 • kutseõppes 750 €;
 • rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuseõppes 2000 €;
 • magistriõppes 3000 €;
 • doktoriõppes 5000 €.
 • Loe stipendiumitest lähemalt

  Puhtam tulevik on nutikate noorte kätes

  Andekate Noorte Energiafond aitab teadmiste omandamisel ning unistuste elluviimisel! Hea idavirulane vanuses 7-19 eluaastat, Sul on võimalus taotleda rahaline toetus teaduse- ja tehnikaalaste teadmiste arendamiseks, olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel osalemiseks ning enda huvitegevuse arendamiseks. Taotluse saab esitada nooruk ise, tema vanem või esindaja.

  Andekate Noorte Energiafondi taotlusvoor on avatud alates 03.10.2023 kuni 06.11.2023.

  Anna hoogu oma unistustele

  Teadmised praktilisest kogemusest

  Soovime noorte õpingutele kaasa aidata ja motiveerida neid valitud eriala võimalikult heal tasemel omandama. Selleks oleme koos ülikoolidega käivitanud mitmeid projekte. Arendame koostööd teadus- ja arendustegevuse ning taseme- ja täiendõppe vallas meile oluliste õppeasutustega.

  Õppekäigud

  Korraldame energeetikaõpet mitmekesistavaid õppekäike Enefit objektidele, näiteks Iru elektrijaama, Narva ja Paldiski tuuleparki, Narva elektrijaamadesse, Õlitööstusesse, Narva karjääri. Ootame ekskursioonidele reaalklasside õpilasi vanuses alates 16. eluaastat. Õppekäigust huvitatud õppejõududel palume saata taotlus (doc) aadressil [email protected].

  Koostöö TÜs

  Peagi on Tartu Ülikooli reaalalade tudengitel võimalik sooritada Enefitiga seotud projektipõhist praktikat. Noored lahendavad reaalsetes töösituatsioonides tekkivaid olukordi ja teevad koostööd meie oma ala parimatega, täiendades oma erialateadmisi ja arendades meeskonnatööks vajalikke oskusi.

  Juhtimiskursus TalTechis

  Üle aasta korraldame koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga kursust „Energiasüsteemi strateegiline arendamine", kus nii Enefit valdkondade juhid kui ka teised tipp-praktikud tutvustavad strateegilise juhtimise väljakutseid energeetikas.

  Neli põhjust, miks osaleda stipendiumi konkursil

  Stipendiumi saajale pakume võimalust

  Erialaseks praktikaks ja juhendamist Eesti energeetikavaldkonna ekspertide poolt

  Leida lõputöö teema ja juhendaja lähtuvalt Enefit tegevusest

  Olla meie töötajatele töövarjuks

  Osaleda meie erialastel koolitustel

  Panustame energeetika tippude järelkasvu

 • kutsume õppureid meie tootmisettevõtetesse ja korraldame avatud uste päevi, et näidata tööprotsesside igapäevast toimimist ja tutvustada oma eriala kangelasi.
 • meie inimesed annavad koolides külalisloenguid, kus jagavad tudengitega erialaseid teadmisi ja oma lugusid.
 • räägime kaasa õppekavade avamisel, koostamisel ja arendamisel. Enefit spetsialistid osalevad õppematerjalide välja töötamisel.
 • korraldame meie töötajate lastele NutiLaborit IT- ja tehnoloogiahuvi suurendamiseks ja arendamiseks.
 • võimaldame õppuritel olla töövarjuks meie inimestele, et saada erialast või põnevast valdkonnast paremat aimu.
 • Sul on küsimusi järelkasvu projektide osas?

  Võtan ühendust

  Neli valdkonda, millele keskendume

  Tutvustame lastele energiasäästu põhimõtteid

  Koostöös õpetajatega oleme loonud 3.–4. klasside õpilastele põnevad õppematerjalid koduse energiasäästu põhitõdede kohta, et tõsta alg- ja põhikooliõpilaste teadlikkust säästvast tarbimisest. Neid materjale saab kasutada erinevates ainetundides.

  Energiasäästu tund »
  Energiasäästu tunni kava »
  Tööleht »
  Töövihikud koolilastele »
  Aitame kogeda põnevat teadusmaailma

  Aitasime kaasa Energia Avastuskeskuse taasavamisele. Tegemist on Euroopas ainulaadse energia- ja loodusteaduste teemadele keskenduva koguperekeskusega. Ootame sinna aastas ligi 80 000 väikest ja suurt avastajat, kel on võimalus panna käed külge, katsetada ja kogeda teadusmaailma 95 erineval püsieksponaadil kaheksal erineval teemal.

  Loen lähemalt
  Tutvustame Eesti Kaevandusmuuseumis Eesti põlevkivi lugu

  Oleme toetanud Eesti põlevkivi lugu tutvustava interaktiivse teemakeskuse loomist. Kohtla kaevanduspark-muuseumi näitus aitab suurendada väikestes külalistes huvi reaalteaduste vastu ja seeläbi toetada Eestile oluliste tulevikuinseneride kasvamist.

  Loen lähemalt
  Jutustame oma lugusid koolides

  Meie spetsialistid ja juhid annavad igal aastal koolides kümneid külalistunde. Jagades enda lugusid, räägivad nad energeetikavaldkonna arengust. Sel aastal annavad Enefit töötajad üheskoos 100 külalistundi, millega tähistatakse ühtlasi põlevkivi kaevandamise 100. sünnipäeva.

  Loen lähemalt

  #energyhero

  Seotud teemad

  Ettevõttest

  Loome uudseid ja keskkonnasõbralikke energialahendusi.

  Vaatan lähemalt

  Tehnoloogia

  Targa tehnoloogia abil liigume tõhusama ja loodust säästva elektritootmiseni.

  Vaatan lähemalt

  Tule tööle

  Soovid töötada Eesti eelistatuima tööandja juures, kus on head arengu- ja karjäärivõimalused?

  Tule meiega