Iseteenindus

Lepingust tulenevalt saadame oma klientidele teenuste tarbimisest tulenevat infot, milleks ei ole eraldi nõusolek vajalik. Muu huvitav info ja energiaalased pakkumised jõuavad Sinuni, kui oled andnud oma nõusoleku.

Lisainfo andmete töötlemise kohta

Korrektsed kontaktandmed on vajalikud lepinguga seotud teadete, muudatuste ja pakkumiste edastamiseks. Täiendavat infot, milliseid andmeid me kogume ja kuidas neid töötleme leiad Eesti Energia kodulehelt.