Avaleht  »  Elektritööd »  Võrguehitus » 

Võrguehitus

Tuleme Teile nõu ja jõuga appi, kui vajate suurejoonelisemat elektrisüsteemi lahendust väljaspool hooneid, näiteks uusi elektriliine, alajaama või tänavavalgustust.

Aitame Teil projekteerida kas täiesti uue elektrivõrgu või uuendada põhjalikult olemasolevat. Pakume võrguehituse täislahendust – projektist kasutusloani.

Elektrivõrk projektist lõpplahenduseni

  • Teeme kõiki hoonetest väljapoole jäävaid elektritöid (kuni 330kV pingel) projektist lõpplahenduseni: elektriliinid, alajaamad, tänavavalgustus jms.
  • Koostame elektriprojekte elektrivõrguga liitumiseks ning võrgu arendamiseks, samuti anname trassivalikuid infrastruktuuri joonobjektidele.
  • Lisaks remondime, hooldame ja ehitame alajaamasid, kaabel- ja õhuliine, releekaitseid ning automaatikat.
  • Aitame sõlmida maa kasutusõiguse lepinguid. Anname nõu tehnovõrkude ning maakasutuse kohta ning vajaduse korral oleme tellija esindajaks.
  • Pakume täisteenust võrguühenduse loomiseks ja ümberehituseks alates projekteerimiseks vajaliku lähteülesande koostamisest kuni valmis võrguühendusele kasutusloa hankimiseni.

Tellimine

Tellimiseks täitke tellimusvorm, milles kirjeldage soovitud elektritööd. Aitame Teil alati leida parima lahenduse. Pärast tellimuse saamist võtame Teiega kahe tööpäeva jooksul ühendust ning vajaduse korral täpsustame tellitud elektritööd. Kui meie pakutud lahendus Teile sobib, lepime kokku tööde tegemise ajakava.

Tööde tegemine

Tuleme elektritöid tegema alati kokkulepitud ajal. Kui tööde käigus tekib tehnilisi takistusi, mis muudavad kokkulepitud lahendust, annab elektrik sellest kohe teada. Elektrik pakub võimaliku lahenduse, kui varem kokkulepitud lahendust tuleb muuta. Samuti annab elektrik hinnangu, kas ja kuidas see mõjutab tööde lõpphinda. Kõige olulisem on, et lõpplahendus oleks turvaline ja vastaks ohutusnõuetele.

Garantii

Pärast elektritöö tegemist koostab elektrik tööde üleandmise-vastuvõtmise akti. Aktis on kirjas tehtud töö maht ja kasutatud materjalid. Aktist jääb üks eksemplar Teile. Akti alusel koostame elektritööde arve. Arve maksmise tähtaeg on 14 päeva. Hoidke tööde üleandmise-vastuvõtmise akt alles, sest see on garantii aluseks. Eesti Energia annab kõigile elektritöödele kaheaastase garantii. Garantii kehtib ainult siis, kui elektritööde eest esitatud arve on tasutud.

Tellige elektritööd meilt!

Tellige elektritööd meilt