Iseteenindus

Too oma ettevõtlus Iru Tehnoloogiaparki – ökosüsteem suurtele tarbijatele

12.03.2020

Eesti Energia tootmisvõimsuste suuremaks ja stabiilseks koormamiseks pakume suurtarbijatele elektrit otseliini kaudu, mille puhul on võimalik minimeerida ülekandetasusid ning seeläbi säästa pea kolmandiku elektrienergiale tehtavatest kulutustest.

Otseliini lahendus sobib näiteks andmekeskustele, kus teenuse hinnast üle poole moodustavad kulutused elektrienergiale. Eesti Energia tehnoloogiaparkide kontseptsioon võimaldab kuluefektiivse lahendusena pakkuda suurtarbijatele elektrienergiat Eesti Energia tootmisüksuste lähiümbruses.

Ühe võimalusena on energiamahukad tarbijad oodatud oma tootmisi rajama Iru elektrijaama juurde, kus on nii vaba maa-ala kui ka kasutuselevõtmiseks vaba 8-kordne kontorihoone, kus on energiamahukate seadmete jaoks võimalik kasutada vaba elektrilist võimsust, mis ei vaja olulisi lisainvesteeringuid.

Suurte elektrivõimsuste ja -koguste edastamine läbi jaotus- ja põhivõrgu lõpptarbijani tekitab taristule märkimisväärseid ülekandekadusid ja kulusid. Seetõttu on suurtarbijate toomine elektrijaamade kõrvale kuluefektiivsem ja keskkonda säilitav lahendus.

Roheline ja efektiivne võimalus äri arendamiseks:

  • Konkurentsivõimelistel tingimustel elektrienergia
  • Olemas detailplaneering
  • Muud ressursid – maagaas, soojusenergia, aur
  • Võimalik nii lühike kui pikk rendileping