Iseteenindus

Leedu 43MW tuulepargi investeerimisotsus

30.06.2021

Eesti Energia kontserni nõukogu on otsustanud anda nõusoleku 43MW Silale II tuulepargi investeerimisotsuse osas. Tuulepark ehitatakse Leedus Eesti Energia 100%-se tütarettevõtja Enefit Greeni alla kuuluva UAB Silales vejas poolt. Eesti Energia nõukogu otsuse järgselt on sõlmitud leping UAB Silales vejas ja tuuleturbiinide tarbija General Electric vahel.

Investeerimisotsus võimaldab Eesti Energia kontsernil liikuda edasi kasvuplaaniga, mille keskseks osaks on taastuvenergial põhinev elektritootmine. Silale II tuulepargis saab olema kuni 12 tuuleturbiini nominaalvõimsusega 3.6MW. Kogu investeeringute summa on kuni 60 miljonit eurot ning aastane eeldatav tootmiskogus on 160 GWh. Eesti Energia kontserni tänane taastuvelektri tase tuulest ja päikesest on umbes 1,1TWh.

Plaanide kohaselt annab tuulepark esimese elektritoodangu 2023. aasta alguses. Tuulepargi tulupool on maandatud pika-ajalise elektri müügi lepinguga (inglise keeles PPA ehk Power Purchase Agreement) koostöös Eesti Energia klienditeenuste üksusega, millel on Baltikumis tugev esindatus. Koostöö tulemusena on leitud elektritarbijad, kes on valmis ostma valmiva Silale II 43MW tuulepargi taastuvelektrit. 2021. aasta juuni seisuga on umbkaudu 80% tuulepargi esimese 5 aasta toodangust kliendilepingutega kaetud.

Rasmus Noormägi
Investorsuhete ja Treasury juht
Eesti Energia AS
Tel +372465 2885
rasmus.noormagi@energia.ee