Iseteenindus

Blogi

Kasulikke ja nutikaid nõuandeid energiamaailmast

Kaevanduse pumpla nutikas juhtimine võimaldab võita energiakuludelt 7% aastas
Äri, Taastuvenergia, Sääst

15.04.2020

Estonia kaevandus Ida-Virumaal on Eesti suurim allmaakaevandus, mis maa peale tõstetuna oleks sama suur kui Tallinna linn. Kaevandus saab töötada tänu võimsatele pumpadele, millest suuremad (560 kW) on ühendatud Eesti Energia virtuaalse elektrijaamaga. Iga pumbatud kuupmeeter tähendab elektrikulu, mida on selle lahenduse abil võimalik aastas kuni 7% vähendada.


1972. aastal käiku lastud maailma suurima põlevkivi tootva allmaakaevanduse ammendunud plokkidesse on rajatud kaevandusvee kogumiseks umbes 1,3 miljoni kuupmeetrise mahuga maa-alune veehoidla. Mastaapne reservuaar ja võimsad pumbad jätavad piisavalt paindlikkust pumpade tööaja lühiajaliseks (kuni tund) muutmiseks. Seda paindlikkust kasutab Eesti Energia virtuaalne elektrijaam energiaturul tulu teenimiseks, mida jagame koos seadet omava partneriga.

Pumbad saab panna nähtamatult raha teenima

Elering on valmis maksma selle eest, et tarbijad oma elektritarbimist mingitel aegadel muudaksid. Lihtsustatult öeldes: pumbad lülitatakse seisma, kui selle eest makstakse reguleerimisturul börsihinnast rohkem ja täiendavad pumbad lülitatakse käima, kui reguleerimisturult saab osta börsihinnast odavamat elektrit. Elektri tarbimise maht jääb kokkuvõttes samaks, kuid teenitud tulu võrra väheneb kulu. Olenevalt turuhindadest teenitakse sellisel moel virtuaalse elektrijaama abil nende pumpadega aastas 20-30 tuhat eurot, mis moodustab 5-7% kahe pumba aastasest elektrikulust.

Enefit Poweri juhatuse esimehe Andres Vainola sõnul on pumpade ühendamine virtuaalse elektrijaamaga lihtne võimalus vähendada püsikulusid ja käia kaasas innovatsiooniga.

„Kaevanduse pumpade ühendamine virtuaalse elektrijaamaga võimaldab olemasolevad seadmed nutikamalt ja efektiivsemalt tööle panna ning vähendada seeläbi tootmisega seotud püsikulusid. Kogu protsess on automatiseeritud ega vaja meie töötajate igapäevast sekkumist ehk hea näide innovatsioonist, kus sisult kõrgtehnoloogilise teenuse kasutamine on kliendi jaoks tehtud 100% vaevavabaks,“ ütles Vainola.

100% automaatne, 100% riskivaba

Pump või mõni teine suur tarbija (külmhoone, generaator) ühendatakse virtuaalse elektrijaamaga läbi turvalise VPN-kanali. Klient märgib juhtimissüsteemis millal ja milliseid pumpasid võib virtuaalne elektrijaam juhtida, misjärel toimub seadmete vahel automaatne „suhtlus“ sisse- ja väljalülitamiseks vastavalt turu tellimustele. Pumpadele on süsteemis määratud maksimaalne lülituste arv ööpäevas, et seadmeid liigselt mitte kulutada.

Kaevanduste vanemmehaaniku Robert Targijainen sõnul tehti teenuse juurutamise faasis pumpade juhtimissüsteemis väikseid muudatusi, et kogu protsess saaks toimida võimalikult automaatselt. „Meie pumpade ja virtuaalse elektrijaama vaheline suhtlus toimub tõrgeteta ja vastavalt ootustele. Seatud kriteeriumid on täidetud ning käsitsi sekkumist pole kordagi vaja olnud,“ täiendas Targijainen.

Sarnast lahendust on võimalik kasutada kõigis ettevõtetes, kus kasutatakse pumpasid, mis ei pea töötama ööpäevaringselt täisvõimsusel. Parima lahenduse töötame välja tihedas koostöös kliendiga, et saavutada maksimaalne efektiivsus ja mugavus.

Ära kaota oma põhitegevusega raha

Tee suurte seadmete nutikaks juhtimiseks on lihtne:

  • Analüüsime sinu seadmete potentsiaali sulle tulu teenida
  • Lepime kokku mugavuspiirid, et tagada sinu protsesside sujuv toimimine igal hetkel
  • Teeme ettepaneku tehniliseks lahenduseks
  • Sõlmime lepingu, liidestame seadmed ja testime
  • Alusta tulu teenimist ilma ühegi täiendava pingutuseta