Iseteenindus

Blogi

Kasulikke ja nutikaid nõuandeid energiamaailmast

Pälvisime tunnustuse kui parim regionaalne praktikakoht

07.08.2020

Eesti Tööandjate Keskliidu konkursil „Parim praktikakoht“ valiti aasta parimaks regionaalseks praktikapakkujaks Eesti Energia AS. Koostöös haridusasutusega panustame kvalifitseeritud järelkasvu arendamisse pakkudes praktikavõimalusi ka väljaspool suuri tõmbekeskusi.

Sel kolmapäeval andsid auhinna üle majandus- ja taristuminister Taavi Aas ja Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas. Üritusest võtsid osa ka meie tublid praktikajuhendajad.


„Ettevõtte tugevust näitab see, kuivõrd on ta valmis ise sektori ja piirkonna arendamisse panustama. Eesti Energia puhul on see panus märkimisväärne ja väärib tunnustust – Virumaa suurima tööandjana tajub ettevõte vastutust nii kogukonna kui energeetikasektori ees laiemalt. Asjakohane ja hästi korraldatud praktika on võtmetähtsusega, et koolist saadud tarkused reaalses elus täide viia,“ ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas auhinda üle andes.

Konkursil „Parim praktikakoht“ oleme kandideerinud ka varem, kuid saime pärjatud esmakordselt. Möödunud aastal käis Eesti Energias praktikal 179 inimest, kellest 65% läbisid praktika Ida-Virumaal ja 28% Harjumaal, ülejäänud teistel Eesti tootmisobjektidel.

„Tunnustuse tõi ettevõttele mitmekülgne praktika korraldamise süsteem, kaasatute lai erialane spekter ning võrdselt hea tase praktikaprogrammide pakkumisel üle Eesti,“ selgitas hindamiskomisjoni otsust Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas.

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter ütles, et praktika pakkumine võimaldab tööturule tulevate noortega otse lähemalt tutvuda, saada aru nende ootustest tööandjale. „Tublimad neist kaasame võimalusel pärast praktika läbimist kohe oma meeskonda. Oleme kiiresti arenev ettevõte ja pakume ambitsioonikatele võimalust sellest osa saada. Meie missioon on aidata leida, hoida ja arendada vajalike hoiakute, oskuste ja teadmistega tipptegijaid."

Konkursile esitas Eesti Energia Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledž, mis on üks ettevõtte olulistest koostööpartneritest.

„Oleme väga rahul ettevõttepoolse praktika korraldamisega, kuna igale praktikandile lähenetakse individuaalselt. Praktikandid tutvuvad uusimate tehnoloogiatega ning lisaks erialastele pädevustele arendatakse ka meeskonnatöö, juhtimise ja teadmiste iseseisva omandamise oskusi. Parimatele praktikantidele makstakse töötasu või ettevõtte stipendiumi ning pakutakse osalise koormusega töökohta – see kõik motiveerib õppurit ja seob teda tulevase ametiga. Praktika käigus leiavad üliõpilased lõputöö teema ning ettevõttepoolse kaasjuhendaja, mis võimaldab lahendada ettevõtte praktilisi probleeme ning võtta kokku õpingute käigus omandatud teadmised ja oskused,“ sõnas TTÜ Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht.

Konkurssi “Parim praktikakoht” korraldab Eesti Tööandjate Keskliit koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Haridus- ja Noorteametiga.