Iseteenindus

Võlgnevuse tõttu algab BREM Kinnisvarahoolduse tarbimiskohtades elektri väljalülitamine

27.07.2010
Eesti Energia alustab 2. augustist OÜ BREM Kinnisvarahoolduse mitmetes tarbimiskohtades elektrivoolu väljalülitamist juhul kui ettevõte ei tasu selleks ajaks antud tarbimiskohtade elektrivõlga või ei sõlmi kokkulepet võlgnevuse tasumiseks. Voolu sulgemine algab esmajärjekorras BREM Kinnisvarahoolduse halduses olevate tootmis- ja äriobjektidest.

BREM Kinnisvarahooldus on Eesti Energiale võlgu alates veebruarist 2010 ning sellest ajast on võlgnevuse summa pidevalt kasvanud. Eesti Energia on pakkunud BREM Kinnisvarahooldusele erinevaid võimalusi võlgnevuse likvideerimiseks, k.a võla tasumist maksegraafiku alusel, kuid kokkulepet pole siiani saavutatud.

Võlgnevuse suurenemise vältimiseks on Eesti Energia sunnitud katkestama BREM Kinnisvarahoolduse võlgnevuses olevate tarbimiskohtade võrguühenduse alates 2. augustist 2010. Vastava hoiatuse saatis Eesti Energia BREM Kinnisvarahooldusele 13. juulil 2010. Infot võlgnevuses olevate tarbimiskohtade osas saab BREM Kinnisvarahooldusest ja Eesti Energia klienditelefonilt 1545.45.

Eesti Energia on valmis jätkama läbirääkimisi BREM Kinnisvarahooldusega võlgnevuse tasumise osas ning taastama BREM Kinnisvarahoolduse objektide elektriga varustamise pärast võlgade maksmise kokkuleppe sõlmimist.

"Soovitame kõigil eraisikutel ja ettevõtetel, kes otse Eesti Energiaga ei arvelda, vaid teevad seda läbi haldusfirma või ühistu, kontrollida, kas kinnistu haldaja või omanik tasub teenusepakkujale tarbitud elektri ja muude kommunaalteenuste eest. See aitab välistada olukordi, kus haldaja võlgade tõttu jääb arveid korralikult tasunud tarbija teenustest siiski ilma," ütles Eesti Energia juhatuse liige Margus Rink.

Kui Eesti Energia lepinguline klient, näiteks kinnistu haldusfirma, jääb elektri eest võlgu, käivitub tema suhtes võlamenetlus. Tekkinud võlgnevusest teavitab Eesti Energia esmalt klienti ning kui sellele ei reageerita, saadetakse elektri väljalülitamise hoiatus. Kui ka pärast hoiatust elektriarvet ei tasuta, lülitatakse elekter välja.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]