Iseteenindus

Eestis on lastega seotud elektriõnnetusi liiga palju

24.05.2011
Täna algab Eesti Energia Jaotusvõrgu elektriohutuse teavituskampaania. Kampaania eesmärk on tõsta ennekõike laste, aga ka lapsevanemate teadlikkust elektriga seotud ohtudest, nende vältimise viisidest ja käitumisest ohuolukorras.

Tehnilise Järelevalve Ameti statistika põhjal toimus möödunud aastal kõigist 31 teatatud elektriõnnetusest ligikaudu veerand lastega. „Elektriõnnetuste juures teeb meid eriti kurvaks see, et enamik nendest on alati teadliku käitumisega välditavad. Ka õige käitumine ohuolukorras võib päästa elusid," rääkis Jaotusvõrgu juhataja Tarmo Mere teavituskampaania vajalikkusest.

Mere lisas, et elektriohutuse temaatika muudab eriti keeruliseks elektri olemus. „Elekter on oht, mida pole võimalik näha, kuulda ega tunda enne, kui on hilja. Olulise osa teavitustööst suunamegi seetõttu just lastele, sest erinevalt täiskasvanutest teadvustavad lapsed elektri ohtlikkust vähem ning ei oska ka ohumärke mänguhoos tähele panna," rõhutas ta.

Teavituskampaania raames koolitavad Jaotusvõrgu töötajad lapsi maakondlikes ohutuslaagrites ja Päästeala noortelaagris. Maakondlikke laagreid „Kaitse end ja aita teist" korraldavad Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Punane Rist, Haigekassa ja Kaitseliit, elektriohutuse teema on laagrites sel aastal esmakordselt. Kokku viiakse elektriohutuspunktid läbi 15-s laagris ligi 3000-le lapsele vanuses 7-15 aastat. Jaotusvõrgu töötajad jagavad õpilastele nõuandeid elektriõnnetuste vältimiseks, samuti mängitakse praktilise harjutuse varal läbi käitumine elektriohu – tuule käes maha kukkunud elektrijuhtme – puhul.

Lastega juhtub elektriõnnetusi nii välitingimustes kui kodus, kus on enamasti põhjuseks pingestatud elektrijuhtme või sellise elektriseadme katsumine, mille pingestatud osad ei ole kaetud. Paaril viimasel aastal on lastega toimunud rasked õnnetused alajaamades, kus lapsed on mänguhoos keelatud territooriumile sisenenud ja eluohtliku elektrilöögi saanud.

Lisaks koolitustele pöörab Jaotusvõrk elektriohutusele tähelepanu artiklite ja reklaamikampaaniaga „Juhet karta on OK!". Nooremaid lapsi harib pereüritustel lastele juba tuttav Elektrijänes. Elektriohutusalaseid teadmisi saavad lapsed ja vanemad ka veebilehelt www.energia.ee/elektriohutus.

Kõik Jaotusvõrgu elektrivõrgus asuvad alajaamad, kilbid ja muud paigaldised on märgistatud kollase ohukolmnurgaga, sest need on ohtlikud väljaõpet mitteomavale inimesele. Eemale tuleb hoida ka tundmatutest ja katkistest juhtmetest. Lahtist alajaama ust või alla kukkunud elektrijuhet märgates tuleb koheselt helistada Eesti Energia rikketelefonil 1343. Ka kodudes on oluline hoida elektriseadmed ja juhtmed korras ning vanematel lastele selgitada, et kõikvõimalike elektriga seotud seadmete torkimine on ohtlik.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]