Iseteenindus

Voolu all oleva inimese puutoikaga abistamine on eluohtlik

22.06.2011
Eesti Energia Jaotusvõrgu spetsialistid viisid mai- ja juunikuus läbi elektriohutuse koolitused 13 ohutuslaagris kokku 2400 õpilasele. Koolitajate sõnul on laste teadlikkus elektriohtudest madal. Enim vigu tehakse just ohuolukorras kannatanut aidates.

Jaotusvõrgu juhataja Tarmo Mere sõnul tundsid peaaegu kõik lapsed elektriohumärki, kuid reaalsetes ohuolukordades eksiti sageli. „Kõige vähem teadsid lapsed, et liinide juures voolu alla jäänud inimest ei tohi minna puutoikaga abistama. Paraku võib selline tegevus lõppeda väga kurvalt nii voolu all olijale kui ka appi tõttajale," rõhutas Mere. Seda seetõttu, et väljaõppeta inimesed ei tee üldjuhul vahet madalpingel, kus kannatanut võib nii aidata, ja keskpinge liinidel, kus see võib saada saatuslikuks ka abistajale.

„Kõige kindlam on lastele rõhutada, et mahakukkunud juhtmele ei tohi lähedale minna ja kannatanu abistamiseks saab laps teha kõige rohkem seda, et helistab häirekeskusesse 112," lisas Mere.

Et levinud müüte kummutada, aitab Jaotusvõrk uuendada lastele suunatud ohutusloengutes ja koolides kasutatava õpiku elektriohutuse peatükki. „Kuna elektri puhul ei anna oht endast nähtavalt või kuuldavalt märku, on ainus viis õnnetuste ennetamiseks teadlikkust tõsta," ütles Mere.

13–15-aastatele lastele suunatud ja Päästeameti koordineeritud „Kaitse end ja aita teist" ohutuslaagrid toimusid 13-s maakonnas üle Eesti. Elektriohutuspunktis pidid lapsed ohutusnõuannete lühiloengu järel valima õige käitumise elektriohu korral, milleks oli tuule käes maha kukkunud elektrijuhe. Reaalse ohu korral oleksid vigastusteta pääsenud vähem kui pooled lastest.

Räägi lapsele elektriohtudest järgmist:
  • Hoia eemale kohtadest, mis on märgistatud elektriohu märgiga;
  • Ära mängi elektriliinide juures, ära torgi elektriseadmeid ega puutu juhtmeid;
  • Ära kasuta elektriseadmeid vee läheduses;
  • Tulekahju korral ära kustuta mingil juhul voolu all olevat elektriseadet veega;
  • Õues toimunud elektriõnnetuse korral ära lähene voolu all olevale kannatanule, vaid helista 112;
  • Maha kukkuva elektrijuhtme korral hoia sellest nii kaugele kui võimalik;
  • Kui elektrijuhe kukub tuule käes sinu lähedusse, eemaldu sellest jalgu maapinnal lohistades neid teineteisest eemaldamata või hüppa rahulikult eemale kaks jalga koos. Igal juhul ei tohi liinist eemale kõndida või joosta, sest nii võib tekkida sammupinge.
Rohkem soovitusi elektriohutuse kohta leiab veebist www.energia.ee/elektriohutus.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
marina.bachmann@energia.ee