Iseteenindus

Eesti Energia Jaotusvõrgust saab Elektrilevi

22.02.2012
Võrguettevõtja Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ saab maikuus endale nimeks Elektrilevi OÜ ja võtab kasutusele eraldi kaubamärgi. Muudatuse eesmärk on luua avatud elektriturul suurem selgus Eesti Energia konkurentsiäri ja loomuliku monopolina tegutseva võrguettevõtja vahel.

Kui elektrimüügi valdkonnas asub Eesti Energia 2013. aastast konkureerima teiste pakkujatega, siis võrguäri jääb loomulikuks monopoliks, kelle teenuse hinda kontrollib riik. Et mitut elektrivõrku samasse kohta ehitada ei ole majanduslikult otstarbekas, on võrguettevõtjad loomulikud monopolid kõikjal maailmas.

Ka Euroopa siseturu direktiiv ja Eesti elektrituruseaduse uuendamise eelnõu viitavad vajadusele eristada avatud elektriturul konkurentsi- ja võrguäri kaubamärkide kaudu. „Järgmisest aastast on elekter kaup, mille müüjat saab klient valida, kuid oma kodu või ettevõttega seotud elektrivõrku ja seega võrguteenuse pakkujat valida ei saa. 2013. aastast kujuneb elektrienergia hind börsil, kuid võrguteenuse hinda kooskõlastab jätkuvalt riik," selgitas äride erisust ja suurema selguse vajaduse tausta Jaotusvõrgu juhataja Tarmo Mere.

Mere lisas, et nimi Elektrilevi kõneleb ettevõtte tegevuse eesmärgist ehk elektri kohaletoomisest ja viitab selleks kasutatavatele kaasaegsematele võimalustele. Olulised muudatused kvaliteetse võrguteenuse nimel on tema sõnul käima lükatud. „Ehitame ilmastikukindlat maa- ja õhukaablit, paigaldame võrku kaugjuhitavat automaatikat ja võtame juba mõne aasta pärast kasutusele nutikad kaugloetavad arvestid, mis vabastavad kliendi näiduteatamisest," tõi ta näiteid uuenduste suunas liikumisel.

Uue kaubamärgi kasutuselevõtu kogukulud on ligi 80 000 eurot ning märgi asendamine autodel ja hoonetel toimub järkjärgult. Tööriided ja kaitsekiivrid vahetatakse välja, kui praeguste vahendite kasutusaeg lõppeb.

Nimevahetus ei too sel aastal kaasa muudatusi lepingutes, ettevõtte kontaktandmetes või võrguteenusega seotud toimingutes. Võrguteenuse küsimustes teenindatakse kliente endiselt klienditelefonil 1545 ja riketest saab teada anda numbril 1343. Uus ärinimi võetakse kasutusele maikuu teises pooles.

Elektrilevi logo, mis võetakse kasutusele maikuus:Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
715 12 18
57 830 756
[email protected]