Iseteenindus

Eesti Energia Kaevanduste aherainet kasutatakse poolkoksimägede korrastamisel

29.04.2011
2011. aasta esimese kolme kuuga müüs Eesti Energia Kaevanduste Viru kaevandus üle 80 000 tonni aherainet, mis on ligi 60 000 tonni rohkem, kui samal perioodil aasta tagasi. Üks suurimaid objekte on aastaid Ida-Virumaa sümboliteks olnud Kohtla-Järve poolkoksimäed, mille korrastamisega tegeleb konsortsium Merko Ehitus, ehitusfirma Rand ja Tuulberg ja Tallinna Teed.

„Antud projekti raames viiakse ligikaudu 100 hektari suurune ala vastavusse keskkonnanõuetega, sh suletakse õlitootmise jääkide pigijärved, kujundatakse laugemaks jäätmemäe järsud nõlvad, rajatakse vettpidav kattekiht ning haljastus. Selles projektis kasutatakse aherainet pigijärvede stabiliseerimiseks ja ka juurdepääsuteede rajamisel," ütles konsortsiumi esindaja Tarmo Sinisaar.

Aastakümnega keemiaettevõtete töö käigus tekkinud poolkoksimäed olid mitte ainult regiooni sümbol, vaid ka ohtlike jäätmete ladu. Sinisaare sõnul on Kohtla-Järve poolkoksimäe sulgemistööd kavas lõpetada 2013. aasta kevadeks ning sellega piirata ka ohtlike ainete sattumine keskkonda.

Eesti Energia Kaevandused ASi eesmärgiks on alati olnud säästlikult suhtuda keskkonda ning taasväärtustada ka tootmise kõrvalproduktid, mille hulka kuulub ka põlevkivi väljamisel tekkiv aheraine.

„Tänaste kaevandamismahtude juures tekib Estonia ja Viru kaevanduses põlevkivi rikastamise käigus aastas kokku viis-kuus miljonit tonni aherainet, mis ladestatakse puistangutesse kui sellele teist rakendust ei leita. Aheraine ja killustiku taaskasutamine on otstarbekas eelkõige keskkonna säästmist silmas pidades. Juhul kui killustikku kasutakse keskkonna korrastamisega seotud projektides, on põlevkivikaevandajatel sellest ainult hea meel," sõnas Eesti Energia Kaevanduste juhatuse liige müügi- ja arendusdirektor Kalmer Sokman.

Lisaks kasutatakse aherainet ja killustikku teede muldkeha täitematerjalina ja ehitiste alustes ning aherainest toodetud killustikku teede pealmistes konstruktsioonides. Mäetaguse vallas kasutatakse aherainet puhke- ja vabaajakeskuse ehitustöödel.

Eesti Energia Kaevandused AS võttis kursi aheraine aktiivsele kasutamisele juba 2006. aastal, kui loodi Aidu karjääri territooriumile killustiku tootmiskompleks võimsusega 400 000 tonni killustikku aastas. 2009. aastal käivitati samasugune kompleks Estonia kaevanduses, kus maksimaalne aastane killustiku tootmisvõimsus on miljon tonni.

Jelena Derbneva
Eesti Energia Kaevandused AS
kommunikatsiooni peaspetsialist
T: +372 336 4813
M: + 372 55 611 022
F: + 372 336 4803