Iseteenindus

Eesti Energia avaldab kontserni 2010. aasta auditeeritud majandustulemused

28.04.2011
Eesti Energia kontserni 2010. majandusaasta auditeeritud aruanne on tänasest kättesaadav Eesti Energia kodulehelt.

PricewaterhouseCoopersi poolt teostatud auditi kohaselt olid Eesti Energia kontserni 2010. majandusaasta äritulud 799 miljonit eurot, kontserni ärikasum oli 147 miljonit eurot ning puhaskasumiks kujunes 115 miljonit eurot. Kontserni investeeringud moodustasid möödunud majandusaastal 217 miljonit eurot.

Eesti Energia kontserni ärikasumist tuli 2010. aastal kaks kolmandiku avatud turgudelt. 2009. aastaga võrreldes tõusnud kasumi taga olid viimase paarikümne aasta suurimad tootmismahud, tõusnud efektiivsus ning elektri ja vedelkütuste müügi kasv.

Eesti Energia möödunud majandusaasta olulisemate sündmuste hulka kuulub põhivõrguettevõtte Elering müük 2010. aasta jaanuaris, Eesti elektrituru osaline avanemine 1. aprillist ja Alstomi valimine plaanitava põlevkivielektrijaama ehituspartneriks. Aasta olulised sündmused olid ka kontsessioonilepingu allkirjastamine Jordaania valitsusega ning vähemusinvestori YTL Power International kaasamine Jordaania õli- ja elektrijaama projekti.

2010. aasta suurimaks investeeringuks oli elektrivõrgu uuendamine, kuhu Jaotusvõrk suunas 60 miljonit eurot. Kontserni oluliseks jätkuvaks investeerimisobjektiks oli väävlipüüdmisseadmete paigaldamine Narva elektrijaamadesse, kus aastaga kasutati 46 miljonit eurot. Uue õlitehase ehitusse investeeriti 2010. aastal 32 miljonit eurot ja põlevkivi kaevandamise tehnika uuendamisse 22 miljonit eurot. Iru jäätmeenergiaploki rajamisse suunati 10 miljonit eurot ja Aulepa tuulepargi laiendusse 9 miljonit eurot.

Täpsemalt saab Eesti Energia 2010. majandusaasta tulemustest ja olulisematest sündmustest lugeda kontserni aastaaruandest.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]