Iseteenindus

Noarootsi tuulikupargid hakkavad toetama kolme küla arendusprojekte

19.04.2011
Eesti Energia Aulepa Tuuleelektrijaam OÜ, Vanaküla Tuulepark OÜ ning Noarootsi vallavalitsuse, Aulepa küla, Suur-Nõmmküla ja Vanaküla esindajad asutasid mittetulundusühingu Noarootsi Tuuleenergia. Loodud ühing hakkab tuulikuparkide toetusel edendama kolme küla majanduslikku ja kultuurilist arengut.

MTÜ Noarootsi Tuuleenergia hakkab toetama tuulikuparkide vahetus läheduses, s.o Aulepa külas, Suur-Nõmmkülas ja Vanakülas ellukutsutavaid kohalikku elu edendavaid projekte. Tuulikuparkide toetuse suurus hakkab sõltuma eelmise aasta tuuleenergia toodangust.

„Igasugune rahaline abi külade arenguks on tänases omavalitsuste majandusolukorras väga teretulnud ning külade esindajatega arutelus on esilekerkinud mitmeid huvitavaid ideid, mida realiseerima asudes panustame kohaliku elu arengusse," sõnas Noarootsi vallavanem Aivar Kroon.

„2009. aasta suvel käivitunud Aulepa tuulikupark on kokku tootnud Eesti elanikele juba 142 GWh loodussäästlikku elektrienergiat. Ühiselt sõlmitud kokkuleppe abil saame aga selle energia abil hakata looma uusi võimalusi ka tuulikuparkide vahetus läheduses asuvatele küladele," tõdes Aulepa Tuuleelektrijaama juhatuse liige Sven Aasa. „2010. aastal Aulepas toodetud tuuleenergia põhjal kujuneb meie selleaastase toetuse suuruseks veidi üle 20 000 euro. See suureneb aga tulevikus kindlasti 2011. aastal käivituva kolme tuuliku elektritoodangu abil."

Mittetulundusühingu juhatuse moodustavad vallavanem Aivar Kroon ning külade esindajad Aime Pärnaste, Paul Pigul ja Jaak Joon.

MTÜ Noarootsi Tuuleenergia aadress on Pürksi keskus 9, Noarootsi vald, 91201 Lääne maakond. Lähemat infot ühingu toimimise kohta saab Aivar Kroonilt, tel 4724350, aivar.kroon@noavv.ee ning külade esindajatelt.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
marina.bachmann@energia.ee