Iseteenindus

Eesti Energia ja energeetikatöötajate ametiühing allkirjastasid kollektiivlepingu

09.03.2011
Eile, 8. märtsil allkirjastasid Eesti Energia ja Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit uuendatud kollektiivlepingu, mis jõustub 1. aprillist ja mille kehtivusajaks on kaks aastat. Tegemist on Eesti Energia ja ametiühingute lepinguga, mis sel aastal kontsernis esimesena allkirjadeni jõudis. Leping laieneb Eesti Energia Jaotusvõrgule, Võrguehitusele ja Eesti Energia ASile. Teiste lepingute osas on eesmärk jõuda kokkuleppele lähinädalail.

„Oleme energeetikatöötajate ametiühinguga läbirääkimiste laua taga olnud üksmeelsed ja koostööle suunatud," tunnustab Eesti Energia personalijuht Riina Varts ametiühingute esindajaid hea koostöö eest. Energeetikatöötajate ametiühinguliidu juht Sander Vaikma lisab, et töötajatele lisatingimusi ja -hüvesid pakkuva kollektiivlepinguni jõudmisel on oluline roll koostööl. „Nii on tagatud parimal viisil mõlema osapoole rahulolu ja koostöövalmidus ühiste eesmärkide täitmiseks," lisab Sander Vaikma.

Sõlmitud lepingu olulisimaks uuenduseks on selle kooskõlla viimine eelmise lepingu kehtimise ajal muutunud töölepinguseadusega. Uuendustena on lepingus prioriteetidena välja toodud töötaja isikliku arengu toetamine, töökeskkonna ja tööohutuse arendamine, aga ka pereväärtused ja töötajate tervis. „Neid põhimõtteid oleme Eesti Energias järginud ka seni, nüüd said need aga ka kollektiivlepingus fikseeritud," sõnab Riina Varts. Põhitöötasude tõusu leping järgmise aasta jooksul ette ei näe. Samas pöörab Eesti Energia jätkuvalt kõigis kontserni ettevõtetes suurt tähelepanu tulemuspalkade süsteemide juurutamisele, eesmärk on kasvatada eelkõige töötulemusest sõltuvat palgaosa, mis tähendab, et hea töötulemuse korral tõuseb ka töötaja sissetulek.

„Eesti Energia soov on liikuda üle kontserni ühtse ja töötajaid sarnaselt väärtustava kollektiivlepinguni, mis toetab eelkõige tervise ja perega seotud hüvesid ning muudab töötajatele liikumise ühest kontserni ettevõttest teise mugavamaks," selgitab Riina Varts ühtsete lepingute vajadust. Eesti Energia on samadel põhimõtetel ühtseid hüvesid pakkuva lepingu nimel aastaid tööd teinud ja ametühingutega läbi rääkinud, esimesed kokkulepped on sündinud nüüd. Ühtsete põhimõtete kokkuleppimise on teinud keeruliseks ka see, et läbirääkimiste partneriteks on mitu erinevate põhimõtetega ametiühingut ning lepingutel on erinev taust ja ajalugu.

Eesti Energias on töösuhte partneriks kokku kuus erinevat ametiühingut, kellega vaadatakse kollektiivlepingud regulaarselt üle kord aastas.

Sander Vaikma
Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit
juhatuse liige
tel 55 53 1578

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
marina.bachmann@energia.ee