Iseteenindus

Eesti Energia rajab Weroli tehase juurde Baltimaades ainulaadse koostootmisjaama

22.02.2011
Eesti Energia rajab 2011. aasta sügiseks Jõgevamaale, Weroli rapsiõli tehase juurde maagaasil töötava koostootmisjaama, mis hakkab lisaks elektrile ja soojusele tootma ka õli jahutamiseks vajalikku külma. Tegemist on esimese kolmiktootmisjaamaga nii Eestis kui Baltimaades.

Weroli tehase territooriumile rajatava koostootmisjaama elektriline võimsus saab olema 4,3 MW, soojusvõimsus 1,7 MW ning külmavõimsus 2,5 MW. Weroli tehas kasutab ära kogu toodetud soojus-ja jahutusenergia, toodetud elekter läheb Eesti Energia võrku.

„Eesti Energia eesmärgiks on meie tootmisportfelli mitmekesistamine ning selles on oluline osa ka tõhusa soojuse ja elektrienergia koostootmise arendamisel nii Eestis kui teistes Balti riikides. Näeme piisavalt potentsiaali väikeste koostootmisjaamade rajamiseks sobiliku soojuskoormusega väikeasulate ning ka tööstusettevõtete juurde," sõnas Eesti Energia juhatuse liige, elektri ja soojuse tootmise juht Raine Pajo.

Projekti käigus moderniseeritakse olemasolev Weroli katlamaja ning see saab olema osa uuest energiatootmiskompleksist. Investeeringu kogumaksumus Eesti Energia jaoks on veidi üle 5 miljoni euro.

„Weroli rapsiõli tehas on stabiilse soojuskoormusega, mis muudab tehase koostootmisjaama asukohana majanduslikult atraktiivseks. Rapsiõli tootmise protsess vajab lisaks soojusenergiale ka jahutusenergiat – koostootmisjaama koosseisus olev Baltimaades unikaalne absorberseade võimaldab tehasele ka külmaenergiat toota. Projekt on kasulik mõlemale poolele, võimaldades tehasel keskenduda põhitegevusele ning Eesti Energial ära kasutada stabiilne soojuskoormus elektrienergia tootmiseks koostootmisprotsessis," lisas Pajo.

AS Werol Tehased on asutatud 1997. aastal ning rapsiõli tootmine käivitus 1999. aasta detsembris. 2011. aastal käivitub tehase laiendus, mis suurendab tehase soojustarbimist ligi kahekordselt. Weroli toodangust kaks kolmandikku on täna rapsikook ning kolmandik rapsiõli.

Esimese väikekoostootmisprojektina ostis Eesti Energia 2009. aastal Koplis BLRT territooriumil asuvad kaks maagaasil töötavat soojuse- ja elektri koostootmisseadet. Jaanuaris 2011 omandas Eesti Energia Lätis soojusettevõtte Enefit Power&Heat Valka, mis rajab aastaks 2012 Valka linna soojusega varustava uue biokütusel koostootmisjaama.

Ave Mellik
Elektri ja soojuse tootmise kommunikatsioonijuht
Eesti Energia
Tel 71 52 210
Tel 56 637 086
ave.mellik@energia.ee