Iseteenindus

Eesti Energia ja Outotec sõlmisid lepingu põlevkivi etteande süsteemi rajamiseks

22.02.2011
Eesti Energia Õlitööstus sõlmis rahvusvahelise insenerfirmaga Outotec lepingu põlevkivi etteande süsteemi projekteerimiseks ja tarnimiseks. Rajatav süsteem hakkab põlevkiviga varustama nii tänaseid õlitööstuse seadmeid kui ka Enefit-280 tootmisseadmeid ning on tulevikus valmis teenindama ka elektrijaama uusi plokke.

„Kütuse etteanne on meie tootmises äärmiselt oluline sõlm, mistõttu on väga hea tõdeda, et parima pakkumise tegi Outotec, kes on varasemalt analoogseid süsteeme projekteerinud ja valmistanud ning teab väga hästi, millist põlevkivi meie uus tehnoloogia vajab," ütles Eesti Energia Õlitööstuse juhatuse esimees Igor Kond.

Kütuse etteande süsteem valmib samaaegselt esimese Enefit-280 tehnoloogiat kasutava uue põlvkonna õlitehasega. Esimeses etapis väljaehitatava süsteemi aastane tootmisvõimsus on 4,5 miljonit tonni purustatud põlevkivi ning tootmisvõimsust on vajadusel võimalik tõsta.

Igor Kondi sõnul on kütuse etteande süsteemi tsiviilehituse hange plaanis välja kuulutada märtsis. „See peaks taaskord andma hea võimaluse saada tööd ka kohalikel ehitusettevõtetel," sõnas ta.

Eesti Energia uue Enefit-280 tehnoloogiat kasutava õlitehase rajamine kulgeb plaanipäraselt; algamas on õlitehase turbiinihall ja alajaama hoone rajamine ning jätkub retordihoone metallsõrestiku paigaldus. Projekti raames ehitatud kaks uut valmistoodangu mahutit on juba ekspluatatsiooni antud ja peagi on valmimas uus vedelkütuste autolaadimissõlm. Tsiviilehitustööde lepingud on sõlmitud Skanska EMV, YIT AS, Merko Ehitus AS, Kohimo AS-ga. Tööstusgaaside kompleksi rajab Elme Messer Gaas.

Esimene Enefit-280 tehnoloogiat kasutav tehas valmib 2012. aastal ning see toob piirkonda juurde 80 uut alalist töökohta; mille hulgas on ameteid nii inseneridele kui oskustöölistele. Värbamine on juba alanud ning meeskond on kavas komplekteerida käesoleva aasta lõpuks. Sobivate inimeste leidmisel teeb Eesti Energia Õlitööstus koostööd nii riigiasutuse ja kutsehariduskeskustega. Alustatud on ka koostööprojekti Töötukassaga, mille raames pakutakse 25 töötule esmast koolitust ja seejärel praktikat tootmises. Vastavalt praktika tulemustele on sobivatel inimestel võimalus ettevõttesse tööle asuda.

Uue õlitehase ehitus on Eesti Energia poolne oluline samm kõrgekvaliteediliste vedelkütuste tootmise tööstuse loomisel Eestisse. Aastaks 2016. plaanib Eesti Energia välja arendada põlevkivi vedelkütuste tootmiskompleksi, kus toodetud vedelkütused oleksid kvaliteetsemad, kui seni toodetav põlevkiviõli ning neid saaks kasutada tänastele normidele vastava mootorikütusena.