Iseteenindus

Jaotusvõrk investeeris mullu elektrivõrku üle 60 miljoni euro

07.02.2011
2010. majandusaastal investeeris Jaotusvõrk elektrivõrku kogu võrguteenuse osutamisest teenitud ärikasumi, mida oli pisut üle 60 miljoni euro. Kokku ehitas Jaotusvõrk 2010. aastal 762 kilomeetrit maakaablit ja 772 uut komplektalajaama.

Uue elektrivõrgu ehitusmaht hõlmas 1054 kilomeetrit. Metsi läbivaid ja suuremat tarbijate hulka toitvaid keskpinge maakaableid rajas Jaotusvõrk mullu 405 kilomeetrit. Sellele lisandub 357 kilomeetrit asulatest kaugemal asuvaid ja üksikuid majapidamisi elektriga varustavaid madalpinge maakaableid. Uut õhuliini ehitas Jaotusvõrk 292 kilomeetrit. Pingekvaliteedi probleemid lahenesid 257 objektil, kokku pea 900 kliendil. Pingekvaliteedi tõstmine tähendab sisuliselt uue alajaama ehitamist lähemale kliendi tarbimiskohale.

Jaotusvõrgu juhataja Tarmo Mere nimetab mulluse suurima õnnestumisena ka mastivõimsuslüliteid. „Eelmisel aastal jõudis lõpusirgele mastivõimsuslülitite paigaldamine. Need lülitid lokaliseerivad rikke ja takistavad selle levikut kogu liinile. Kokku töötab Jaotusvõrgu elektrivõrgus 222 lülitit ja eelmisel aastal hoidsid nad ära 223 000 kliendikatkestust. Seega jäi ühes päevas toimumata keskmiselt 610 elektrikatkestust," rääkis Mere ja lisas, et see tulemus näitab, et lülititesse investeerimine oli õige otsus.

Elektrivõrgu hooldusesse ja remonti suunas Jaotusvõrk 2010. aastal üle 14 miljoni euro. Ettevõtte tööjõukulud jäid möödunud majandusaastal 2009. aasta tasemele.

Elektrivõrgu uuendustööd toimusid kõigis maakondades, kuid suurimaid investeeringuid tehti Harjumaal, Lääne-Virumaal, Tartumaal, Viljandimaal ja Järvamaal.

2010. aasta suurim investeerimisprojekt oli piirkonna alajaama uuendamine Viljandi maakonnas, Pärsti vallas, Mustivere külas. 54-aastase alajaama jaotusseadmed olid amortiseerunud ja põhjustasid piirkonnas palju rikkeid. Novembrikuus lõpetatud tööde maksumus oli üle miljoni euro ja sellega paranes elektrivõrgu töökindlus rohkem kui 10 000 Viljandi linna ja maakonna elaniku ja ettevõtte jaoks.

Ulatuslikum maakaabelliini ehitamine toimus Lääne-Virumaal, Võsul. Seal ehitas Jaotusvõrk maakaabliks pea 12 kilomeetri ulatuses metsaalal paiknevaid õhuliine ja rajas liinidele 6 uut alajaama. Tööde maksumus oli üle 31 tuhande euro ja sellega paranes elektrivarustuse kvaliteet 860 tarbija jaoks.

Möödunud majandusaastal uuendas Jaotusvõrk ligi 1,3% elektrivõrgust, mida on rohkem kui 60 000 kilomeetrit. Võrgu iga-aastane vananemismäär on ligi 3%.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]