Iseteenindus

Eesti Energia Õlitööstus tootis üle 200 tuhande tonni põlevkiviõli

20.05.2011
Eesti Energia Õlitööstuse kaheteistkümne kuu põlevkiviõli toodang ületas aprilli lõpuks esmakordselt 200 tuhande tonni piiri, mis saavutati tänu kahe Enefit140 tootmisseadme efektiivsuse tõstmisele ja kõrgele töökindlusele.

„Oleme oma tänaseid tootmisseadmeid täiendanud ning nelja aastaga tootmisnäitajaid pea kahekordistanud," selgitas Eesti Energia Õlitööstuse juhatuse esimees Igor Kond.

Tema sõnul on tänu arendustööle märkimisväärselt tõstetud ka tehase tööaega, mis täienduste eelselt oli vaid ca 45 protsenti ning on tänaseks tõstetud juba ligi 80 protsendini. „Sellega oleme ületanud ka tehase algselt projekteeritud maksimumvõimsuse, milleks oli 75 protsenti," selgitas Kond. „Seadmete laitmatu funktsioneerimine ja kõrge tööaeg sai võimalikuks eelkõige tänu insener-tehnilise personali heale arendustööle," kinnitas Kond.

Aastas töötleb Eesti Energia Õlitööstus kahe Enefit140 tootmisseadme abil ümber ligikaudu 1,6 miljonit tonni põlevkivi ning valmistab sellest erinevaid põlevkiviõli fraktsioone. Ligi 50 protsenti toodangust läheb ekspordiks ja kasutatakse ära vedelkütuste komponentidena. Kohalikud tarbijad kasutavad põlevkiviõli eelkõige katlamajades ja väikestes elektrijaamades soojuse ning elektri tootmiseks, aga ka põllumajanduses ning teedeehituses.

Möödunud aasta mais alustas ettevõte uue Enefit280 õlitehase ehitamist. Uus tehas valmib 2012. aasta veebruaris, mille järel algab selle käivitusperiood. Uus Enefit280 tehnoloogiat kasutav põlevkiviõlitehas alustab tööd 2012. augustis ning selle opereerimisel saab tööd 80 inimest.

Üks Enefit280 õlitehas lisab tänasele tootmisvõimsusele aastas ligi 2 miljonit barrelit põlevkiviõli ning 75 miljonit m³ uttegaasi. Tehasega on integreeritud 35MW auruturbiin, mis kasutab ära õlitootmisel tekkiva jääksoojuse tootes sellest elektrit. Aastas 2,26 miljonit tonni põlevkivi töötlev tehas kasutab senisest keskkonnasõbralikumat, töökindlamat ja suurema ühikvõimsusega tehnoloogiat, mis arendati välja Eesti Energia ja rahvusvahelise insenerfirma Outotec koostöös.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
marina.bachmann@energia.ee