Iseteenindus

Eesti Energia ja CNIM Grupp panid nurgakivi Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokile

15.06.2011
Eesti Energia ja CNIM Grupp tähistasid täna koos oma partneritega Iru elektrijaama jäätmeenergiaploki ehituse edukat algust nurgakivi panemisega. Olemasoleva elektrijaama laiendusena valmiva uue energiaploki ehitus algas 2010. aasta sügisel ning see alustab tööd 2013. aastal.

CNIMi poolt nö „võtmed kätte" lahendusena valmiva jäätmeenergiaploki maksumus on ligi 100 miljonit eurot. Üldehitustööd teostab Merko Ehitus, põletusresti tarnib Martin GmbH ja heitgaasi käitlussüsteemi CNIMi tütarettevõte LAB.

Uue energiaploki soojuse tootmise võimsus saab olema 50 MW ja elektri tootmise võimsus 17 MW. See täiendab Iru elektrijaama olemasolevaid toomisvõimusi, mis praegu on vastavalt 648 MW soojust ja 190 MW elektrit.

Uus koostoomisplokk suudab aastas taaskasutada kuni 220 000 tonni sorteerimise järel ülejäävaid segaolmejäätmeid ning ehitus- ja tööstusjäätmeid.

„Kuigi jäätmed sisaldavad samapalju energiat kui põlevkivi, tambitakse täna jätkuvalt suur osa jäätmeist Eesti prügilatesse. Aga juba kahe aasta pärast hakkab Iru elektrijaam taaskasutama olulises koguses meie kodumajapidamistes igapäevaselt tekkivaid jäätmeid. Eesti Energia muudab märkimisväärselt jäätmete väärtust ja tähendust Eestis – see muutub hinnatud toormeks. Soovin ka tunnustada meie partnereid nii jäätmekäitlusvaldkonnas kui ka kohalikes omavalitsustes, kes on samuti valinud selle muutuste tee," ütles Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive. „Jäätmete kasutamine energiaallikana vähendab märkimisväärselt keskkonnamõjusid, andes meile samal ajal võimaluse toota kodumaisest kütusest stabiilse hinnaga soojust ja elektrit. Meie jäätmeenergiaplokk aitab vähendada jäätmete vastuvõtuhinda ja pakkuda tulevikus stabiilsemat ning madalamat soojuse hinda Tallinna ja Maardu piirkonnale, samas kui meie elektriturg saab juurde veel ühe kaasaegse efektiivse koostootmisüksuse."

„CNIM Grupil on eriliselt hea meel võimaluse üle rajada Eesti Energia jaoks üks kõrgeima efektiivsusega energiaplokke Euroopas. CNIM Grupi poolt väljatöötatud jäätmete töötlemise tehnoloogiad suudavad pakkuda end tõestanud lahendusi ning vastata keskkonnahoiunõudmistele. Selle ehitusega näitab Eesti Energia üles suurt usaldust CNIM Grupi vastu ning tugevat pühendumust säästvale arengule," rääkis CNIMi juhatuse liige Stefano Costa. „Selle jaama põletus- ja energiamuundussüsteemid ning suitsugaasi puhastussüsteem projekteeritakse kõige kaasaegsemat tehnoloogiat kasutades. Koos kauaaegse tehnoloogiapartneri Martin GmbH-ga Saksamaalt varustab CNIM elektrijaama usaldusväärseima ja suurima tootlusega koldeseadmetega. Õhusaaste kontroll tugineb viimastele standarditele ja on lahendatud nii, et heitmed jääksid Euroopa Liidu õigusaktides kehtestatud piirangutest märgatavalt madalamale tasemele."

Ettevõtluses enim kasutusel olevad jäätmete masspõletussüsteemid muundavad ligi 85% jäätmetes sisalduvast energiast elektriks ja soojuseks. Peatselt jõuab lõpule Iru elektrijaamaga sarnasel tehnoloogial töötava jäätmeenergiajaama ehitus Helsinkis. Sama tehnoloogia on laialdaselt kasutusel ka Rootsis ja Taanis. Euroopas on kokku ligi 400 sarnasel tehnoloogial töötavat elektrijaama.

Lisainfot jäätmepõletusploki kohta leiate Eesti Energia kodulehelt.
CNIM grupi pressikontakt:
Sarah Prot
[email protected]
Tel +33 1 5370 7495

Eesti Energia pressikontakt:
Marina Bachmann
pressiesindaja
Tel +372 715 1218
GSM +372 5645 6600
[email protected]