Iseteenindus

Paide linna suurim katel sai paika

12.11.2012

Paide uue kaasaegse elektri-ja soojuse koostootmisjaama ehitusplatsile on kerkinud jaama hoone ning paika sai tõstetud jaama südameks olev katel.

Pogi OÜ tegevjuhi Andres Alusalu sõnul on tegemist Paide linna suurima katlaga. 50 tonni kaaluva ja 18 meetrit kõrge katla paika tõstmiseks läks vaja kahte kraanat.

Uue koostootmisjaama ehitusel on praegu põnev aeg ning järgmiseks suursündmuseks on turbiini ja generaatori paika tõstmine. „Praegu tehakse läbi avatud katuse väiksemate seadmete ja torustike tõste- ja montaažitöid. Umbes kuu aja pärast on aga oodata traditsioonilist sarikapidu – jõuame ehitusega jaama kõrgeimasse puntki," kirjeldas ehitusplatsil toimuvat Eesti Energia taastuvenergia ja väikekoostootmise projektijuht Alar Punson. Seni on ehitus püsinud graafikus ja edeneb suuremate tõrgeteta.

Paide koostootmisjaam peaks valmima maiks, suvel toimuvad katsetused ning täisvõimsusel hakkab uus jaam tööle järgmisel kütteperioodil. Koostootmisjaama elektriline võimsus saab olema 2 MW ning soojuslik võimsus 8 MW ning kütusena hakkab see kasutama kohalikku biokütust.

Hetkel toodab Pogi soojust biomassi ja kütteõli kasutavates katlamajades. Koostootmisjaama valmimisel jääb Pogi praegune kütteõli katlamaja tööle tipukatlamajana. Uus koostootmisjaam valmib Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel, investeeringu kogumaksumus on 8 miljonit eurot, millest KIK katab 40 protsenti.

Pogi OÜ on soojuse tootja Paide linnas. Lisaks tegeleb ettevõte ka soojustrasside remondi ja ehitusega. Eesti Energiale kuulub Pogi OÜ-s 66,5-protsendiline osalus.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
715 12 18
57 830 756
[email protected]