Iseteenindus

EAS eraldas Kohtla-Nõmme kaevanduspargi arendamiseks 2,6 miljonit eurot

12.03.2012
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) eraldas Euroopa Regionaalarengu Fondist Kohtla-Nõmme kaevanduspargi järgmisteks arendusteks 2,6 miljonit eurot.

Kohtla-Nõmme vallavalitsuse esitatud taotlus sisaldab kaevanduspargi teise etapi töid, milleks on kaevanduspargi maapealse osa väljaehitamine ja ekspositsiooni ettevalmistamine. Kaevanduspargi omafinantseeringu osa on ligi 460 000 eurot, mille katavad Eesti Energia ja Kohtla-Nõmme vallavalitsus. Kokku on teise etapi arenduste summaks seega üle 3 miljoni euro.

Kaevanduspargi juht Sigrid Karon sõnab, et Ida-Virumaa turismivaldkonna jaoks on rahastamisotsus oluline samm. „Põlevkivi on Ida-Virumaa väärtus ja eripära. Kaevanduspargi väljaehitamisega jäädvustame põlevkivi ajaloo ja tutvustame põlevkivi tuleviku võimalusi. Kindlasti tõstab kaevanduspark Ida-Virumaa tähtstust turismipiirkonnana," sõnas Karon.

EASi turismiarenduskeskuse tootearenduse juht Monica Hankov kinnitab, et Kohtla-Nõmme kaevanduspargil on suur potentsiaal olla Eesti turismimaastikul oluline ja atraktiivne turismiobjekt. "Toetuse abiga on suudetud kaevanduspargist teha külastajatele huvitav muuseum-teemapark ning esile on toodud just sellele piirkonnale omane ainulaadsus. Hea meel on näha, et kohalik omavalitsus projekti eestvedajana on otsustanud sellesse panustada ja pakkuda põnevat külastuselamust paljudele sise- ja välisturistidele," sõnas Hankov.

Kohtla Kaevanduspark on Ida-Virumaal Kohtla-Nõmmel tegutsev omanäoline kaevanduspark, mis tutvustab põlevkivienergeetika valdkonda, konkreetsemalt põlevkivi kaevandamist. Kaevanduspark areneb kaasaegseks külastuskeskuseks, mis tutvustab interaktiivses vormis põlevkivitootmise ja energeetika valdkonda. Uueneva teemapargi eesmärgiks on jutustada külastajale lugu Eesti põlevkivienergeetika ajaloost alustades põlevkivi geoloogilisest tekkimisest ja kaevandamisest kuni elektrienergia lõpptarbijateni jõudmiseni. Keskuse eripära ning omanäolisus teeb sellest Eesti jaoks üleriigilise tähtsusega turismiobjekti. Kaevanduspargil on potentsiaali kujunemaks kooliõpilaste külastatavaks keskuseks, kus noored saavad praktilise ülevaate põlevkivi kasutamisest.

Kohtla Kaevanduspark alustas tegevust 2001. aastal endise Kohtla-Nõmme kaevanduse territooriumil. Kohtla kaevandus suleti 1. aprillil 2001. aastal ja kohe pärast kaevanduse sulgemist käivitus Kohtla kaevandusmuuseumi rajamise projekt. Kohtla Kaevanduspargi peamine tõmbenumber on olnud allmaa kaevanduskäikude külastamine. 2011. aastal sai projekt EASi rahastuse esimesele osale, mille käigus renoveeriti ja täiendati allmaaosa, mis on planeeritud avada juba käeoleva aasta mais. Allmaamuuseumi moodustavad endised kaevanduskäigud kogupikkusega 1,6 kilomeetrit – allmaamuuseumis paiknevad kaevurite tööpaigad, omaaegne maa-alune kaevandustehnika, kaevurite rong ja lõhkeaineladu. Allmaamuuseumi ilmestatakse eriefektide (valgus- ja heliefektid) ja kaevurite olustiku imiteerivate lavastustega.

Euroopa Liidu toel investeeritakse Kohtla Kaevandusparki kokku ligi 3,8 miljonit eurot. Projekti peamisteks toetajateks on Euroopa Liidu fondide ja EASi kõrval Eesti Energia ning Kohtla-Nõmme vallavalitsus.

Täpsem info:
Sigrid Karon
SA Kohtla Kaevanduspark-Muusem
Tegevjuht
E-mail: [email protected]
Tel: 57570075