Iseteenindus

Keskkonnaministeerium väljastas Eesti Energiale kaevandamisloa Ahtme II kaevanduse mäeeraldisel

09.12.2011
Keskkonnaministeerium väljastas 28. novembril Eesti Energiale kaevandamisloa Ahtme II kaevanduse mäeeraldise varude kaevandamiseks Estonia kaevanduses. Lisandunud kaeveväljalt on võimalik kaevandada 8 538 tuhat tonni põlevkivi.

Kaevandatav ala asub Mäetaguse ja Illuka valla territooriumil ja hõlmab 254,69 ha suurust pindala. Vastavalt loale on Eesti Energia Kaevanduste maksimaalselt lubatud kaevandamise aastamäär sellel mäeeraldisel 400 tuhat tonni põlevkivi aastas. Antud mäeeraldise näol on tegemist Estonia kaevanduse laiendusega kagu suunas. Luba kaevandamiseks on väljastatud 15 aastaks.

Vastavalt kaevandamisloas seatud tingimustele peab EE Kaevandused kaevanduse naabruses asuvatele majapidamistele tagama kvaliteetse joogivee, rajades Tarakuse külale ühisveevärgi töö puurkaevu näol ja tagama Pagari - Tarakuse maantee säilivuse. Enne ja pärast kaevandamise lõppu kohustub kaevandaja tegema Tarakuse küla hoonete ehitusliku seisundi hindamise. Kindlustama lõhketööde graafikuga külaelanike öörahu. Samuti peab kaevandaja 2012. aastaks tegema uuringu kaevandusvee Kurtna looduskaitseala järvedest mööda juhtimise võimaliku mõju täpsustamiseks ja esitama selle Keskkonnaministeeriumile.