Iseteenindus

Eesti Energia Kaevandused: kollektiivleping on ettevõtte põhine

06.06.2011
Tänaseks pole Eesti Energia Kaevandused Narva Energia ametiühingult ametlikku pöördumist, milles tooks ametiühing välja väidetavad kollektiivlepingu rikkumised, saanud. Vaidlus käib selle üle, kas Eesti Energia Narva Elektrijaamadest üleviidud töötajale kehtib Narva Elektrijaamade partnerametiühingu ehk Narva Energia Ametiühingu kollektiivleping või Kaevanduste partneriks oleva Eesti Põlevkivitootjate Ametiühingute Liiduga (EPTAL) sõlmitud kollektiivleping.

"Soovime oma töötajaid kohelda võrdselt. Oleks ebaõiglane, kui ca 100 Kaevandustetöötajale kehtivad ühed kollektiivlepingu tingimused ning ülejäänud ca 3000 töötajatele teised tingimused, "ütles Eesti Energia Kaevanduste juhatuse esimees Veljo Aleksandrov.

"Ametiühingu väide, et Eesti Energia ei täida kollektiivlepingut, ei vasta tõele. Vastavalt seadusele läheb ettevõtte või töötajate üleminekul kehtiv kollektiivleping üle uuele tööandjale ning kehtib kuni uue kollektiivlepingu sõlmimiseni," lisas Veljo Aleksandrov. Narva Elektrijaamade töötajatele kehtis Kaevandustesseületulemise hetkel Narva Elektrijaamade ja Narva Energia Ametiühingu vahel sõlmitud kollektiivleping. Nimetatud leping kehtis neile kuni Kaevanduste ja Eesti Põlevkivitootjate Ametiühingute Liidu uue kollektiivlepingu sõlmimiseni käesoleva aasta 25. aprillil. "Tuginedes seadusele, oleme seisukohal, et kollektiivleping on ettevõtte põhine, mis tähendab, et Kaevanduste ja EPTALi vaheline uus kollektiivleping laieneb kõigile meie töötajatele," selgitas Aleksandrov.

Keerulistel aastatel, kui paljud ettevõtted olid sunnitud töötajate palku kärpima, leidsime muid kokkuhoiuvõimalusi, hoidsime oma töötajaid ja palgad jäid samale tasemele.

Käesoleval aastal oleme leidnud võimalusi tõsta nii Narva Elektrijaamade kui Kaevanduste töötajate töötasusid, kus seda enim vaja on olnud. Ametiühingute meedias välja toodud töötasutõusude numbreid ei saa sel moel üks ühele kõrvutada ja võrrelda, kuna töötasu moodustavad komponendid on erinevate ettevõtete kollektiivlepingutes erinevad.

Eesti Energia soov on liikuda üle kontserni ühtsete ja töötajaid sarnaselt väärtustavate kollektiivlepinguteni. Ühtsed põhimõtted on vajalikud nii kontserni, kui ka töötajate huve silmas pidades. Nii ei teki olukordi, kus vajalike struktuuri muudatuste puhul tekib töötajatel ootus, et samade ettevõtete töötajatele kehtivad erinevate hüvedega kollektiivlepingud.

Eesti Energia on samadel põhimõtetel ühtseid hüvesid pakkuvate lepingute nimel aastaid tööd teinud ja ametühingutega läbi rääkinud, ühtsete põhimõtete kokkuleppimise on teinud keeruliseks peamiselt see, et läbirääkimiste partneriteks on mitu erinevate põhimõtetega ametiühingut ning lepingutel on erinev taust ja ajalugu.

Lisainformatsioon:
Jelena Derbneva
Eesti Energia Kaevandused AS
kommunikatsiooni peaspetsialist
T: +372 336 4813
M: + 372 55 611 022
F: + 372 336 4803