Iseteenindus

Pakri poolsaarele kerkis üheksa uut tuulikut

05.06.2012
Eesti Energia ehitas Pakri poolsaare põhjatippu üheksa uut tuulikut, mis hakkavad tootma elektrit umbes 20 000-le keskmise tarbimisega Eesti perele.

Aastas hakkavad Eesti Energia tuulikud tootma 67 GWh elektrienergiat, mis võimaldab kokku hoida 94 000 tonni põlevkivi ning õhku jääb paiskamata 70 000 kuupmeetrit süsihappegaasi. „Kuigi tuulikud ei saa katta Eesti baasvajadust elektri osas, on keskkonnamõju vähendamise ja tootmise mitmekesistamise seisukohalt oluline võtta põlevkivi kõrval kasutusele ka taastuvad energiaallikad," sõnas Eesti Energia taastuvenergia ja väikekoostootmise äriüksuse juht Innar Kaasik.

Eelmisel aastal tootis Eesti Energia taastuvatest energiaallikatest 408 GWh elektrit, sh 94 GWh tuulest. Tänu sellele hoiti elektritootmises kokku 570 000 tonni põlevkivi ning õhku jäi paiskamata 490 000 tonni süsihappegaasi.

Uute tuulikute nimivõimsus on 2,5 MW ning tuulikupargi võimsus on 22,5 MW. Tuulikute kõrgus maast tiiva ülemise tipuni on 135 meetrit, tiiva pikkus on 50 meetrit ja tiibade täisulatus 100 meetrit. Nüüd käivad tuulikupargis ettevalmistused elektriliitumise lõpetamiseks.

Eesti Energia müüb tuulest ja veest toodetud keskkonnasõbralikku elektrit Rohelise Energia märgi all. Hetkel tarbivad Rohelist Energiat 6500 majapidamist ja ettevõtet mahuga 35 GWh aastas. Seda on umbes sama palju kui Paide linna aastane elektritarbimine.

Tuulikute ehitusega tegeleb rahvusvaheline tuulikutetootja GE Energy. Eesti Energia ja GE Energy sõlmisid lepingu tuulepargi rajamiseks Pakri poolsaarele eelmise aasta juunis. Tuulepark valmib 2012. aasta suvel.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
715 12 18
57 830 756
eliis.vennik@energia.ee