Iseteenindus

Eleringi tariifikorrektsioon jõuab inimesteni võrgutasude kaudu

03.10.2011
Eleringi hinnakorrektsioon mõjutab Jaotusvõrgu võrguteenuse hinda, tõstes elektriarvet keskmiselt 1,3 protsendi võrra.

Põhivõrguettevõtja Elering sai Konkurentsiametilt kinnituse elektri ülekandeteenuse keskmise tasu tõusuks 1,05 s/kWh-lt 1,13 s/kWh-ni. Uus hind hakkab kehtima 1. jaanuaril 2012. Elektriklientideni jõuab hinnakorrektsioon jaotusvõrguettevõtjate kaudu, kes kinnitavad uued võrgutasud Konkurentsiametiga Eleringi hinnamuutuse ulatuses.

Eesti Energia Jaotusvõrgu võrguteenuse maksumusest moodustab Eleringi teenuse hind rohkem kui kolmandiku. Seetõttu korrigeeris Konkurentsiamet ka Jaotusvõrgu võrgutasusid. Kuna võrguteenus moodustab elektriarvest veidi enam kui kolmandiku, suurendab Eleringi ülekandeteenuse uus hind Eesti Energia kliendi keskmist elektriarvet 1,3 protsendi võrra. Levinuimas kodukliendi paketis Kodu 1 tähendab see muutust keskmiselt 38 sendi võrra kuus ehk 4,56 euro võrra aastas.

Jaotusvõrgu uus võrguteenuste hinnakiri avaldatakse täna üleriigilises päevalehes ja veebilehel www.energia.ee. Hinnakiri jõustub 1. jaanuarist 2012.

Elering AS on sõltumatu elektrisüsteemihaldur ja kõrgepingeliinide ülekandeteenuse pakkuja. Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ on Eesti suurim jaotusvõrguettevõtja, kes toob elektri majapidamisteni.

Võrgutasude kujunemisest vaata lisainfot veebist www.energia.ee/hinnakomponendid.

Võrguteenuste hinnakiri alates 01.01.2012 »

Tuuli Sokmann
Eesti Energia jaeäri kommunikatsioonispetsialist
[email protected]
Tel 5122562