Iseteenindus

Eesti Energia kontserni 2011. majandusaasta kolmanda kvartali tulemused

28.10.2011
Eesti Energia 2011. majandusaasta kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata äritulud olid 191 miljonit eurot (+15%), ärikasum 36 miljonit eurot (+62%) ja puhaskasum 38 miljonit eurot (+163%). Konsolideeritud auditeerimata 9 kuu äritulud olid 634 miljonit euro (+12%), ärikasum 118 miljonit eurot (-2%) ja puhaskasum 101 miljonit eurot (-13%)

Peamised finantsnäitajad

Kontserni äritulude kasvu toetas reguleerimata hinnaga elektrienergia müük avatud turgudel (+10 miljonit eurot), võrguteenuste müük (+4 miljonit eurot) ja vedelkütuste müük (+3 miljonit eurot).

Eesti Energia kvartaalne kulumieelne ärikasum (EBITDA) ulatus 60,0 miljoni euroni (+32,8%) ning ärikasum kasvas 2011. majandusaasta kolmandas kvartalis 61,5% 36,2 miljoni euroni.

Kontserni ärikasumit mõjutas enim tootmise valdkonna ärikasumi kasv tasemeni 14 miljonit eurot (+569,3%). Tootmise valdkonna ärikasumit parandasid nii kõrgemad elektrihinnad kui ka madalamad sisendhinnad. Jaeäri ärikasumit (10 miljonit eurot, -7.2%) vähendasid kõrgemad püsikulud ning elektri müügimarginaalide vähenemine. Samal ajal suurendas 1. augustist kehtima hakanud uus võrguteenuse tasu Jaotusvõrgu ärikasumit tasemeni 10 miljonit eurot (+ 19,1%). Kütuste valdkonna ärikasumit (12 miljonit eurot, +26,2%) suurendas kõrge maailmaturu vedelkütuste hind. Valdkonna ärikasumi kasvu vähendas Kaevanduste madalam kasumlikkus.

Kontserni rahavood äritegevusest olid kolmandas kvartalis 52 miljonit eurot, kasvades aastataguse ajaga 72%. Peamisteks põhjusteks on kulumieelse ärikasumi (EBITDA) kasv 15 miljoni euro võrra ning asjaolu, et 2011. aastal ei toimunud kolmandas kvartalis tulumaksu väljamakset (2010. aasta kolmandas kvartalis tulumaks tasemel 29 miljonit eurot). Negatiivset mõju avaldas kontserni äritegevuse rahavoogudele 12 miljoni euro võrra suurem CO2 ettemaks võrreldes eelmise aastaga.

Peamised tegevusnäitajad

2011. majandusaasta kolmandas kvartalis müüs Eesti Energia elektrienergiat 2,4 TWh (-0,7 protsenti vähem kui 2010. majandusaasta kolmandas kvartalis), millest 1,1 TWh müüdi reguleeritud hinnaga (+0,4%)

Reguleerimata hinnaga müüs Eesti Energia 2011. majandusaasta kolmandas kvartalis 1,3 TWh elektrienergiat, mis on 1,5% võrra vähem kui aasta varem. Eesti avatud turul oli Eesti Energia keskmine turuosa kolmandas kvartalis 71 protsenti ning Läti ja Leedu avatud turul vastavalt 18 ja 8 protsendi juures.

2011. majandusaasta kolmandas kvartalis tootis Eesti Energia 2,4 TWh (+1.3%) elektrienergiat. Põlevkivist toodetud vedelkütuste müük vähenes 2,6 protsendi võrra 35 tuhande tonnini. Põlevkivitoodang moodustas 4,4 miljonit tonni, mis on 9,5 protsenti rohkem kui aasta varem.

Investeeringud

2011. aasta kolmandas kvartalis investeeris Eesti Energia kokku 122 miljonit eurot, mis on üle kahe korra rohkem kui aasta varem.

Jaeäri valdkonnas investeeriti kokku 21 miljonit eurot peamiselt elektrivõrgu uuendamisse ja elektrivarustuse töökindlusesse.

Elektri ja soojuse tootmisesse investeeris Eesti Energia 66 miljonit eurot, sh. Narva tuulepargi ehitus (35 miljonit eurot), uue elektrijaama ehitus (8 miljonit eurot) ja väävlipuhastusseadmete paigaldus Narva elektrijaamades (7 miljonit eurot).

Kütuste ärivaldkonna investeeringud moodustasid 31 miljonit eurot, millest 19 miljonit eurot investeeritu Enefit-280 õlitehase ehitusse ja 6 miljonit eurot põlevkivi kaevandamise seadmete ja rajatiste rekonstrueerimisse.

Väljavaade

Eesti Energia 2011. majandusaasta prognoositavad äritulud eeldatavasti kasvavad võrreldes 2010. majandusaastaga (749 miljonit eurot). Prognoositavat äritulude kasvu mõjutavad positiivselt kõrged vedelkütuste maailmaturu hinnad, kõrgemad elektri hinnad ja tootmismahud ning 1. augustist 2011 kehtima hakanud uued võrguteenuse tasud.

Konsterni 2011. majandusaasta prognoositav ärikasum jääb eeldatavalt ligikaudu 2010. majandusaasta tasemele (149 miljonit eurot). Ärikasumile avaldavad positiivset mõju kõrgemad vedelkütuste maailmaturu hinnad ja kõrgemad elektrihinnad. Ärikasumit vähendavad kõrgemad remondi ja püsikulud.

Rohkem informatsiooni Eesti Energia 2011. majandusaasta kolmanda kvartali majandustulemuste kohta leiate Eesti Energia kodulehelt.

Veiko Räim
Investorsuhete ja Treasury juht
Eesti Energia AS
Tel: +372 715 2884
Mob: + 372 5668 1568
veiko.raim@energia.ee