Iseteenindus

Eesti Energia Jaotusvõrgust saab maikuus Elektrilevi

22.02.2012
Võrguettevõtja Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ saab maikuus endale nimeks Elektrilevi OÜ ja võtab kasutusele eraldi kaubamärgi. Muudatuse eesmärk on luua avatud elektriturul suurem selgus Eesti Energia konkurentsiäri ja loomuliku monopolina tegutseva võrguettevõtja vahel.

Nimevahetus ei too sel aastal kaasa muudatusi lepingutes, ettevõtte kontaktandmetes või võrguteenusega seotud toimingutes. Võrguteenuse küsimustes teenindatakse kliente endiselt klienditelefonil 1545 ja riketest saab teada anda numbril 1343. Uus ärinimi võetakse kasutusele maikuu teises pooles.