Iseteenindus

Jaotusvõrk sõlmis elektrivõrgu hooldus- ja remondilepingud

07.04.2011
Eesti Energia Jaotusvõrk sõlmis riigihankes edukaks osutunud pakkujatega lepingud elektrivõrgu hooldus- ja remonttööde tegemiseks kolmeks aastaks.

Kokku 15 piirkonda hõlmanud riigihankes osutusid edukaks neli pakkujat koos kahe ühispakkumise partneriga, kellega sõlmiti lepingud võrgu hooldus- ja remonttöödeks, rikete likvideerimiseks ja väiksemas mahus ka uute liitumisühenduste rajamiseks.

„Teostame järgmistel aastatel remont- ja hooldustöid senisest suuremas mahus, kuna meie elektrivõrk vananeb alarahastamise tõttu kiiremini kui suudame seda uuendada. Kõige rohkem hooldustöid teeme rikkeohtlikumail liinidel ja linnavälistes piirkondades - see avaldab suurimat mõju elektrikatkestuste arvu vähenemisele ja hoiab võrgu töökindlust," ütles Jaotusvõrgu juhataja Tarmo Mere.

Mere sõnul on tänavustes lepingutes suurimaks uuenduseks sätted, mis võimaldavad rikete kiiremat kõrvaldamist. Koos Jaotusvõrgu oma brigaadidega võimaldavad partnerlepingud rikete korral kasutada üle 100 operatiivbrigaadi, lisaks on suuremate rikete puhul võimalik kaasata veel samapalju brigaade elektritööde ettevõtetest.

Sõlmitud lepingute kohaselt viib seitsmes piirkonnas - Lääne-Harjumaal, Viljandimaal, Pärnumaal, Saaremaal, Hiiumaal, Ida- ja Lääne-Virumaal, Tartumaal ning Jõgevamaal - elektrivõrgu hooldus- ja remonttöid järgmisel kolmel aastal läbi Empower AS. Viies piirkonnas, mis hõlmavad Tallinna ja Tartu linna ning Võru-, Põlva- ja Valgamaa elektrivõrku, teostab hooldust ja remonti Eesti Energia Võrguehitus AS, sealhulgas Tallinnas koos partneriga Pluvo OÜ. Ida-Harjumaal ja Raplamaa piirkonda teenindab Eltel Networks AS ning Järvamaa piirkonda Corle OÜ koos ühispakkumise partneriga Särts OÜ.

Lepingud partneritega on sõlmitud kolmeks aastaks pikendamisvõimalusega kaheks aastaks. Riigihankel oli hindamise aluseks majanduslikult soodsaim pakkumine, mis hõlmas ka kvaliteedinäitajaid.

Kokku planeerib Jaotusvõrk aastaseks elektrivõrgu hooldus- ja remonttööde mahuks ligi 15 miljonit eurot, millest valdava osa moodustavad sõlmitud lepingute raames tellitavad tööd. Suuremad tööd puudutavad trassihooldust ehk liinide ümbruse puhastamist võsast, mastide uuendamist ning hooldustöid alajaamades. Aasta jooksul vahetatakse elektrivõrgus välja ligi 6000 vana masti, asendatakse ca 150 kilomeetri ulatuses paljasjuhet tunduvalt töökindlama isoleerjuhtmega ning teostatakse hooldustöid umbes 4000 alajaamas.

Eesti Energia Jaotusvõrk haldab kokku üle 60 000 km liine ja 21 000 alajaama.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
marina.bachmann@energia.ee