Iseteenindus

Eesti Energia nõukogu andis põhimõttelise heakskiidu Elering OÜ müügile

03.09.2009
Täna, 3. septembril kiitis Eesti Energia nõukogu heaks põhimõttelise otsuse müüa põhivõrguettevõtja Elering OÜ Eesti riigile. Eesti Energia müüb Elering OÜ vähemalt 2,093 miljardi krooni eest. Eesti põhivõrguettevõtja Elering OÜ müügi eesmärk on Euroopa Liidu nõuetest tulenevalt tagada põhivõrkude sõltumatus tootmis- ja müügitegevusest ning luua tingimused elektrituru tekkimiseks Eestis. Eleringi aktsiate hind tuleneb ettevõtte bilansilisest väärtusest 31. juuli 2009 seisuga, milleks on 2 093 miljonit krooni. Ettevõtte müük ei kahjusta Eesti Energia ega Eleringi finantsvõimekust ja investeerimisvõimet. Tehing on võimalik lõpule viia selle aasta lõpuks eeldusel, et vajalikud nõusolekud on saadud Euroopa Investeerimispangalt ja Põhjamaade Investeerimispangalt. Elering OÜ on energia ülekandega tegelev ettevõte, mis ühendab Eesti suuremad elektrijaamad, jaotusvõrgud ja suurtarbijad Balti- ja Põhjamaade ning Venemaa energiasüsteemidega. Põhivõrguettevõtja Elering vastutab Eestis elektrisüsteemi kui terviku töökindluse eest. Ettevõtte ülesandeks on juhtida ja koordineerida elektrisüsteemi eri osade koostööd, et tagada selle varustuskindlus ja kvaliteetne toimimine. Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]
www.energia.ee/press