Iseteenindus

Eesti Energia nõukogu kinnitas kontserni majandustulemused

20.06.2009
Eesti Energia nõukogu kinnitas kontserni 2008/09. majandusaasta auditeeritud majandustulemused. Kontserni majandusaasta aruanne on tänasest kättesaadav ettevõtte kodulehelt. PricewaterhouseCoopersi poolt teostatud auditi kohaselt olid Eesti Energia kontserni märtsiga lõppenud majandusaasta äritulud 10,6 miljardit krooni, kontserni ärikasumiks oli 1,6 miljardit krooni ning puhaskasumiks kujunes 1,4 miljardit krooni. Kontserni investeeringud moodustasid möödunud majandusaastal 3,5 miljardit krooni. Kontserni finantstulemustele avaldasid positiivset mõju suurenenud eksporditulud ja kulude kokkuhoid, negatiivselt mõjus aga kodumaise elektrienergia müügikoguste langus majandusaasta teises pooles. Eesti Energia möödunud majandusaasta olulisemate sündmuste hulka kuuluvad elektrivõrgu võrgukadude vähendamine 9,5%-ni ja 5%-lise elektrimüügi turuosa saavutamine Lätis. Möödunud majandusaastal sõlmiti Narva Elektrijaamade neljale plokile väävlipüüdmisseadmete paigaldamise 1,6 mld krooni suurune leping, mis on suuruselt kolmas investeering Eesti energeetikasse. Märkimisväärne on ka edu vedelkütuste tootmise valdkonnas, kus toodeti 1 mln barrelit põlevkiviõli. Täpsemalt Eesti Energia 2008/09 majandusaasta näitajatest ja olulisematest sündmustest saab lugeda kontserni aastaaruandest www.energia.ee/aastaaruanne.
Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]
http://www.energia.ee/press/