Iseteenindus

Eesti Energia ja Nordecon sõlmisid lepingu killustiku kasutamiseks OSAMAT projektis

19.08.2011
Eesti Energia Kaevandused ja Nordecon sõlmisid lepingu, mille alusel müüb kaevandusettevõte Nordeconile 7000 tonni killustikku. Põlevkivi tootmise kõrvalproduktina saadud killustikku kasutatakse katseteelõikude rajamiseks nõrga aluspinnasega kõrvalteedele Lääne- ja Ida-Viru maakonnas.

Põlevkivi kõrvalainetest valmistatakse betoonisegusid, mida kasutatakse maanteede rajamisel pinnase stabiliseerimiseks. Nordeconi ja maanteeameti koostöös valmivatel katselõikudel kasutatakse kolme tehnoloogiat: killustiku- või kruusakihi stabiliseerimist, aluse ehitamist aherainekillustiku ja põlevkivituha segust ning nõrkade pinnaste süva- ja massstabiliseerimist põlevkivituha ja killustikuga.

Lisaks Eesti Energia Kaevanduste toodetud killustikule uuritakse võimalust kasutada teede ehitusel ka Eesti Energia Narva Elektrijaamade põlevkivituhka. Narva-Mustajõe 2,1 km pikkune teelõik Ida-Viru maakonnas on esimene objekt, kus töödega alustati.

Kui katsetused on edukad, töötavad osapooled koostöös välja juhend- ja normdokumentatsiooni tehnoloogia kasutamiseks Eesti tee-ehituses. See omakorda vähendab tulevikus ladestatava aheraine ja tuha kogust.

Põlevkivi kõrvalainete maksimaalne ärakasutamine vähendab mõju keskkonnale ning on ka majanduslikult otstarbekas. Elektri tootmisel tekkiva põlevkivituha taaskasutamine betooni koostisosana aitab säästa killustiku-, liiva- ja savivarusid. Samuti vähendada kasvuhoonegaasi CO2 teket, kuna olenevalt tehnoloogiast paiskub ühe tonni tsemendi valmistamisel õhku ligikaudu 0,7-0,87 tonni süsihappegaasi.

Pilootprojekti OSAMAT eesmärk on soodustada põlevkivi tootmisel ja kasutamisel tekkivate kõrvalainete senisest laialdasemat kasutamist. OSAMAT projektis osalevad Nordecon, Eesti Energia, Ramboll ja Maanteeamet. Projekti maksumus on 2,7 miljonit eurot ning seda toetab EL liikmesriikide keskkonnaprojektide kaasrahastamise programm LIFE+.

Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]