Iseteenindus

Eesti Energia Kaevandusi asub juhtima Veljo Aleksandrov

19.08.2010
Eesti Energia Kaevandused AS-i nõukogu nimetas täna ettevõtte juhatuse esimeheks Veljo Aleksandrovi (46), kes seni juhtis Eesti Energia Elektritööde AS-i. Aleksandrov asub uude ametisse 6. septembril, juhatuse liikme leping sõlmitakse temaga viieks aastaks.

"Veljo Aleksandrov on tõestanud ennast efektiivse juhina. Tema juhitud kontserni tütarettevõtted on saavutanud häid tulemusi ning võtnud arvestatava koha turul. Aleksandrovi väärtuslik juhtimiskogemus on tugev eeldus kontserni suurima ja ühe Ida-Virumaa olulisima ettevõtte arengu jätkumiseks," ütles Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive.

Eesti Energias töötatud 11 aasta jooksul on Veljo Aleksandrov juhtinud kontserni tütarettevõtteid Eesti Energia Elektritööd ja Elpec ning olnud Eesti Energia administratiivdirektor.

Aleksandrovi suurimate saavutuste hulka Eesti Energias kuulub Elpeci edukas saneerimine, kus varasem kõrgepinge projekteerimisele keskendunud ettevõte laiendas muutunud turuolukorras oma profiili kesk- ja madalpinge seadmetele, tõusis ettevõtte efektiivsus ja kasumlikkus.

Aleksandrovi juhtimisel on Eesti Energia oluliselt laiendanud klientidele pakutavate elektriga seotud lisateenuste valikut ja sisenenud kodukliendile suunatud elektritööde turule. Vaatamata ehitusturu madalseisule jõudis loodud ettevõte Eesti Energia Elektritööd juba esimese majandusaasta lõpuks jooksvasse kasumisse.

"Põlevkivi kasutamise, sellest elektri ja vedelkütuste tootmise oskus on Eesti Energia suurim väärtus, mida on aastakümnete jooksul jõudsalt arendatud. Minu peamine eesmärk on uues ametis tagada see, et meie väärtusahela esimene lüli – põlevkivi kaevandamine – toimiks laitmatult ning põlevkivi tarned oleks nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis tagatud nii Eesti elektrivarustuskindluse kui ka kodumaise vedelkütuste tööstuse huvides," selgitas Veljo Aleksandrov eesseisvaid ülesandeid.

Eesti Energia Kaevandused on Eesti Energia kontserni kuuluv ettevõte, mis tegeleb põlevkivivarude jätkusuutliku kaevandamisega varustamaks elektri- ja õlitootjaid kütuse ja toorainega. Ettevõttel on neli kaevandust ning raudteeveoga tegelev üksus.

Eesti Energia Elektritööd on Eesti Energia kontserni kuuluv ettevõte, mis teostab üle Eesti kõiki majapidamises vajaminevaid elektritöid, alates projektipõhistest ehitus- ja renoveerimistöödest kuni pistikuvahetuseni.

Kuni uue juhi ametisse nimetamiseni täidab Eesti Energia Elektritööde juhi ülesandeid ettevõtte ehitusvaldkonna juht Priit Leipalu.
Marina Bachmann
pressiesindaja
Eesti Energia AS
Tel: 71 51 218
GSM: 56 456 600
[email protected]