Iseteenindus

Eesti Energia ja TTÜ tutvustavad Ida-Virumaa gümnasistidele energeetika valdkonna võimalusi

17.11.2011
16.-24. novembrini külastavad Eesti Energia ja Tallinna Tehnikaülikool 11 Ida-Virumaa gümnaasiumi, et tutvustada peagi elukutset valivatele gümnaasiumiõpilastele energeetika valdkonna mitmekesiseid ja põnevaid võimalusi.

Eesti Energia järelkasvu juht Maris Kadakas sõnab, et vajadust erinevate osapoolte koostööks energeetika erialade järelkasvu tagamisel on Eestis rohkem teadvustama hakatud. „Eesti Energial ja Tallinna Tehnikaülikoolil on selles vallas pikaajaline koostöö. Novembris toimuvad koolikülastused on üks meie koostöö väljundeid. Soovime innustada Ida-Virumaa noori valima oma kodukohaga seotud ja maailmatasemel nõutud erialasid. Tehes täna tarku valikuid, kindlustavad noored omale tulevikuks huvitava ja arenguterohke elukutse," selgitab Kadakas.

TTÜ Mäeinstituudi direktor Ingo Valgma sõnul on väga oluline, et Eestis töötaksid Eesti sidemete ja juurtega insenerid, kes lisaks rahanumbritele näevad tööstusprotsesside taga ka oma tulevikku, kodukohta ja lähedasi. „Samuti on oluline, et me kasutaksime Eesti arendamiseks pika aja jooksul kogutud kogemusi ja mõjutaksime ise oma arengut. Energeetika ja toorainetööstus on nii Eestis kui maailmas huvitavaid väljakutseid pakkuv ala, mis tagab nii palga kui ka võimaluse eneseteostuseks," lisab professor Valgma.

Koolides on gümnaasiumiklasside õpilastele interaktiivsed seminarid, kus noored saavad panna oma tänased teadmised proovile ja omandada uusi. Noortele jagatakse põnevaid fakte meie igapäevaelu ja energeetika seoste kohta, tutvustatakse ülikoolis õpetatavaid erialasid ning selgitatakse, millised on nende erialade tulevikuperspektiivid.

Narvas külastatakse Humanitaargümnaasiumi, Pähklimäe Gümnaasiumi, Soldino Gümnaasiumi, Kesklinna Gümnaasiumi, Narva 6. Kooli ja Narva Kreenholmi Gümnaasiumi. Samuti kohtutakse Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi noortega ning Jõhvi Vene Gümnaasiumi, Ahtme Gümnaasiumi ja Toila Gümnaasium õpilastega.

Eesti Energial ja Tallinna Tehnikaülikoolil on pikaajaline koostöö energiateaduste arendamisel ning energeetika erialade järelkasvu tagamiseks. Ülikooli õppekavade koostamisse on kaasatud ka Eesti Energia spetsialistid. Eesti Energia toetab tehnikaülikooli kõigi õppeastmete tudengite õpinguid stipendiumidega. Samuti pakub energiaettevõte igal aastal üle 100 praktikakohta energeetikavaldkonna üliõpilastele, korraldab õppevisiite ettevõtete objektidele ning juhendab üliõpilaste uurimistöid.

Energeetika valdkonda peagi kimbutavale tööjõudefitsiidile juhtis tähelepanu ka möödunud suvel Elektritööstuse Liidu tellimusel valminud energiaatika valdkonna tööjõuturu uuring. Energeetika olulisus on pidevalt kasvamas, mis toob kaasa ka kasvavad vajadused tööjõu osas. Energeetika valdkonna arenguvajadustele keskendus ka 10. novembril toimunud konverents „Põlevkivi – võimalused koostööks".

Lisainformatsioon:

Reimo Raja
Eesti Energia pressiesindaja
715 12 18
566 19 659