Iseteenindus

Võrgutasude vähendamisest tormi korral

12.01.2012
Eesti Energia Jaotusvõrk vähendab klientidel võrgutasusid, kui elektrikatkestuste likvideerimine võtab tavaolukorras aega kauem kui 16h või erakorralise sündmuse puhul kauem kui 72h alates erakorralise olukorra lõppemisest. Katkestuste likvideerimise tähtajad, samuti hüvitiste suurused on paika pannud riik vastava määrusega.

26. detsembri torm loetakse erakorraliseks sündmuseks, mille algus on 26.12 kell 02.00 ja lõpp kell 21.00.

Võrgutasu vähendamiseks kliendil eraldi avaldust esitada ei ole vaja ja arvestus kajastub hiljemalt kliendi ülejärgmisel arvel. Võrgutasu vähendamise määrad jäävad vahemikku 7,99-23,97 eurot sõltuvalt sellest, kui kaua rikke kõrvaldamine määruses ettenähtud aega ületas.