Iseteenindus

Eesti Energiale väljastati kaeveluba 208 mt põlevkivi kaevandamiseks

11.10.2011
Keskkonnaministeerium väljastas 7. oktoobril Eesti Energia Kaevandustele kaevandamisloa Uus-Kiviõli uuringuväljale. Vastavalt loale on ettevõttel alates 2014. aastast õigus Uus-Kiviõli uuringuväljalt aastas kaevandada ligi 4,2 miljonit tonni põlevkivi. Kaevandamisluba on väljastatud 25 aastaks. Uus-Kiviõli mäeeraldise pindala on 6 206.7 ha ning põlevkivi aktiivne varu ulatub 208 miljoni tonnini (ligikaudu 150 miljonit tonni kaubapõlevkivi)

Eesti Energia kehtivate kaevandamislubadega kaetud põlevkivi jääkvaru oli 362 miljonit tonni 31. detsembri 2010 seisuga. Kehtivate kaevandmislubadega lubatud aastane kaevandamismaht on 15 miljonit tonni põlevkivi.

Eesti Energia kaevandab põlevkivi 2 allmaakaevandusest ja 2 pealmaakaevandusest. Eesti Energia kaevandas 2010. aastal ligikaudu 18 miljonit tonni kaubapõlevkivi.