Iseteenindus

Eesti Energia hakkab USA-s põlevkivitööstust arendama

09.03.2011
Eesti Energia allkirjastas lepingu USA põlevkiviarendusega tegeleva ettevõtte Oil Shale Exploration Company (OSEC) 100% aktsiate omandamiseks. OSEC omab suurimat eraomandis olevat kompaktset põlevkivivaru Utah osariigis.
Tehingu sõlmimise järel omandab Eesti Energia põlevkivivarud hinnangulise suurusega 3,1 miljardit tonni ning selles sisalduva õli kogus ulatub 2,1 miljardi barrelini. Eesti Energia eesmärgiks on Utah-s paiknevate varude baasil välja arendada põlevkivitööstus võimsusega kuni 57 000 barrelit põlevkiviõli päevas. Projekti arendus kuni ehituse alguseni võtab tänase parima teadmise kohaselt aega 4 aastat ja ehitus ise seejärel 3-4 aastat.

Tehing on lõplik peale USA valitsusasutuse Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) heakskiitu. Poolte kokkuleppel on tehingu maksumus konfidentsiaalne.

Eesti Energia (väljaspool Eestit kaubamärk Enefit) on rahvusvaheline energiaettevõte, mis tegutseb Eestis, Lätis, Leedus, Soomes ja Jordaanias. Eesti Energia tegeleb põlevkivi kaevandamise, põlevkiviõli-, elektri- ja soojuse tootmisega ning elektri ja teiste energiaga seotud lisateenuste müügiga. Seisuga 31. detsember 2010 oli Eesti Energia müügitulu 796 miljonit eurot ja EBITDA 245 miljonit eurot.

OSEC on põlevkiviõliarendusega tegelenud alates 2005. aastast.

Veiko Räim
Investorsuhete ja Treasury juht
Eesti Energia AS
Tel: +372 715 2884
Mob: + 372 5668 1568
[email protected]