Iseteenindus

Eesti Energia pani nurgakivi Auvere elektrijaamale

04.05.2012
Täna, 4. mail asetati Auveres, Ida-Virumaal nurgakivi uuele elektrijaamale. Uus elektrijaam valmib 2015. aasta lõpuks ning hakkab kandma Auvere elektrijaama nime. Auvere elektrijaama võimsuseks saab olema 300 MW.

„Eesti on otsustanud minna energeetilise sõltumatuse teed ja katta oma baasvajadused elektri osas kodumaiste tootmisvõimsustega. Riigi varustuskindluse huvides rajatav Auvere elektrijaam hakkab kandma olulist rolli Eesti energeetilise sõltumatuse kindlustamises," sõnas Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive pidulikul nurgakivi asetamise tseremoonial.

Võrreldes olemasolevate põlevkivil töötavate elektrijaamadega, tuleb Auvere elektrijaam keskkonnasõbralikum, väiksemate õhuheitmetega ning efektiivsema tootmisega. Elektrijaama ehitusel saab tööd kuni 1000 inimest ning jaama valmimisel tekib 120 uut töökohta. Hetkel on ehitusplatsil hõivatud 120 ehitajat.

Auvere elektrijaam hakkab kütusena kasutama põlevkivi ning kuni 50% ulatuses on seda võimalik asendada biokütustega. "Auvere elektrijaama konkurentsivõime tõstmiseks karmi kliimapoliitika tingimustes lõime biomassi kasutamise võimaluse. Põlevkivi asendamine biomassiga viib jaama CO2 heitmed kaasaegsete ja efektiivsete gaasielektrijaamade tasemele, mis maandab CO2 hinnariski ja tõstab jaama konkurentsivõimet kõrge CO2 kvoodi hinna korral," lisas Liive.

Kohaliku kütuse kasutamine maandab kütuse hinnariski. Auvere elektrijaam tagab Eesti elektritootmisele ka piisava paindlikkuse, sest see saab elektrit toota siis kui seda on tarvis.

Eesti riik jätkab läbirääkimisi Euroopa Komisjoniga Auvere elektrijaama ehituse finantseerimiseks tasuta CO2 kvoodi kaudu. Euroopa Liit on tunnistanud Eesti vajadust uute elektritootmise võimsuste järele ning Euroopa Liidu seadusandlus lubab anda ettevõtetele tasuta CO2 kvoote, mis investeeritakse uutesse tootmisvõimsustesse.

Eesti Energia kuulutas keevkihttehnoloogial elektrijaama riigihanke välja 2009. aastal. Parimaks osutus Alstomi konsortsiumi pakkumine. Elektrijaama ehitusleping sõlmiti 2011. aasta jaanuaris. Auvere elektrijaama maksumus on ligi 640 miljonit eurot.

Uus elektrijaam moodustab koos 2012. aastal valmiva Enefit280 õlitehasega tulevikus kaasaegse energiakompleksi, kus ühiskasutuses saavad olema põlevkiviladu, kütuse etteandesüsteem, tuhakäitlus ja uus 330 kV elektrijaotla.

Eliis Vennik
Eesti Energia
Pressiesindaja
715 12 18
57 830 756
[email protected]