Iseteenindus

Äikese eel tõmmake elektriseadmed vooluvõrgust välja

01.07.2011
Lähipäevil Eestis levivad äikesetormid võivad põhjustada elektrikatkestusi ja kahjustada vooluvõrgust eemaldamata elektriseadmeid.

Äikesega kaasnevad tuulepuhangud võivad murda puid ja oksi elektriliinidele. Suurem elektrikatkestuste oht on rannikualadel ja saartel, aga ka piirkondades, kus õhuliinid paiknevad metsatrassidel. Äikesetabamusest on enim ohustatud just paljasjuhtmelised õhuliinid ja vanemad mastalajaamad. Uued isoleerjuhtmelised õhuliinid, maakaabelliinid ja kaasaegsed alajaamad on äikese mõjude eest oluliselt kindlamalt kaitstud. Eesti Energia Jaotusvõrgu rikkebrigaadid on võimaliku elektrikatkestuste arvu suurenemise tõttu viidud kõrgendatud valmisolekusse.

Elektrikatkestustest palub Jaotusvõrk teada anda helistades või saates SMSi rikkenumbrile 1343. Samuti saab rikkest teada anda veebilehe www.energia.ee/katkestused kaudu. Elektrikatkestuse tekkides tuleks enne rikkenumbrile helistamist oodata 15-20 minutit, kuna selle ajaga jõuab katkestuste info Jaotusvõrgu infosüsteemi ja klient saab täpsemat infot rikke seisust.

Rikkenumbrile helistades kuuleb esmalt automaatvastaja infot teadaolevatest riketest helistaja piirkonnas ja nende kõrvaldamise orienteeruvast ajast. Kui automaatvastajale loetud tekst juba sisaldab kliendi piirkonna rikkeinfot, pole vaja rikkest klienditeenindajale teatada, kuna selle likvideerimisega juba tegeletakse. Kui automaatvastaja sõnum ei sisalda helistaja piirkonna riket, palub Jaotusvõrk helistajal jääda liinile ja ta ühendatakse klienditeenindajaga pärast automaatvastuse lõppu. Korduvalt ei ole rikkest vaja teada anda.

Jaotusvõrk soovitab elektriseadmed liigpingest tekkivate kahjude vältimiseks äikese eel pistikust välja tõmmata. Majapidamistel ja asutustel, kellel sõltub elektritoitest elutähtsate seadmete töö, soovitame tagada elektrigeneraatori kasutamise võimalus. Elektriseadmetele äikesest tekkivate kahjude ärahoidmiseks on võimalik paigaldada liigpingekaitse. Sobiva kaitseseadme valikuks soovitab Jaotusvõrk nõu pidada kogenud elektriseadmete müüjate või elektritööde firmadega.

Katkenud elektriliinidele ei tohi läheneda, kuna juhtmed ja nende ümber olev maapind võivad olla pinge all ning põhjustada eluohtliku elektrilöögi. Elektririketest, katkenud elektriliinidest või liinidele vajunud puudest ja okstest tuleb teatada Jaotusvõrgu rikketelefonile 1343.

Marina Bachmann pressiesindaja Eesti Energia AS Tel: 71 51 218 GSM: 56 456 600 marina.bachmann@e