Iseteenindus

Eesti Energia rajab suurima tuulepargi Balti riikides

12.11.2007

Lähtudes Eesti Energia pikaajalisest strateegiast, mis hõlmab tootmisportfelli mitmekesistamist ning tootmisega kaasnevate süsihappegaasi heitmete vähendamist, on Eesti Energia võtnud üheks sihiks taastuvenergia ning koostootmise arendamise. Strateegiast tulenevalt omandas Eesti Energia Aulepa tuulepargi arenduse eesmärgiga ehitada Balti riikide suurim tuulepark.

"Eesti Energia tootmisportfell on praegu liialt ühekülgne – üle 90% elektrist toodame põlevkivist, mis on pikemas ajaperspektiivis võimalike väliskeskkonna muutuste suhtes riskantne ning CO2 mahukas. Eesti Energia soovib oma tootmisportfelli mitmekesistada CO2 vaba tootmise kaudu, investeerides taastuvenergiat tootvatesse tuulikutesse, soojuse - ja elektri koostootmisjaamadesse ning tuumajaamadesse", andis pikaajalisest tootmisstrateegiast ülevaate Eesti Energia koostootmise ja taastuvenergia valdkonnajuht Toomas Niinemäe.

“Aulepa tuulepargi omandamine on oluline samm kontserni tootmisstrateegia elluviimisel,” rõhutas projekti tähtsust Eesti Energia Taastuvenergia Ettevõtte direktor Ando Leppiman. “Üha enam karmistuvate keskkonnanõuete taustal soovime pakkuda oma klientidele mitmetest energiaallikatest toodetud kvaliteetset energiat ja vähendada energeetikasektori keskkonnamõju,” lisas Leppiman.

Aulepa tuulepargi võimsus on 39 MW, mis valmides on suurim Balti riikides. Tuulepargi aastane toodang saab olema üle 100 GWh, millega kaetakse 1,3% elektri lõpptarbimisest Eestis ja hoitakse ära ligi 120 tuhat tonni CO2 õhku paiskamine.

Aulepa tuuleparki rajatakse Soome tootja WinWind OY tuulikud. Tuulepark hakkab plaanide kohaselt tööle 2009. aasta kevadel. Aulepa tuulepargi kogumaksumus on ligi 900 miljonit krooni ning selle rahastamine toimub Eesti Energia omavahenditest.

Teised Eesti Energia tähtsaimad töös olevad taastuvenergia projektid on 50 MW tuulepargi rajamine Balti Elektrijaama suletud tuhaväljale, tuulepargi rajamine Peipsi järvele ja jäätmepõletusel töötava soojuse ja elektri koostootmisploki ehitamine Iru Elektrijaama ning biokütustel töötava soojuselektrijaama rajamine Ahtmes. Lähikuudel alustab tööd Ruhnu tuulepark ja teine Eesti Energia tuulik Virtsu tuulepargis.

Vaata lisaks:

Presentatsioon: Taastuvenergia EE tootmisstrateegias - Baltimaade suurima tuulepargi rajamine

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
Tel.: 71 51 218
GSM: 53 411 813
e-post: [email protected]