Iseteenindus

Eesti Energia juulikuu müügitulemused Eestis

21.08.2007

Eesti Energia elektrimüük Eestis moodustas 2007. aasta juulis 462 gigavatt tundi (GWh), mis on 37 GWh ehk 8,8 protsenti rohkem kui varasemal aastal. Positiivset mõju müügile omas Eesti üldine majanduskasv ning suure tarbija lisandumine.

Eesti Energia jooksva 12 kuu keskmiseks elektrienergia müügi hinnaks Eesti turul oli 412 kr/MWh, sama perioodi keskmine elektrihind Põhjamaade energiabörsil NordPool oli 559 kr/MWh.

Eesti Energia avatud turu ehk suurtele äriklientidele suunatud müük Eestis kasvas juulis 24,3 %. See kasv on tingitud eelkõige uue tarbija lisandumisest võrreldes eelmise aasta juulikuuga. Suletud turu müük oli 25 GWh ehk 7,7 % võrra suurem kui eelmise aasta samal perioodil, sealhulgas müük koduklientidele kasvas 3,7 % ja äriklientidele 9,2 % võrra.

Müük Eesti Energiasse mittekuuluvatele võrguettevõtjatele vähenes võrreldes eelmise aasta juulikuuga 2 % võrra.

Eesti Energia juulis 2007 müüdud soojusenergia kogus oli 11 GWh, vähenedes võrreldes 2006. aasta juulikuuga 23 GWh ehk 67 % võrra. Müügi langemise põhjuseks oli Tallinna Kütele kuuluva Ülemiste katlamaja kontrollkäivitamine, mille tõttu pidi Iru Elektrijaam soojuse tootmist ajutiselt peatama.

Juuni viimastel nädalatel alustas Eesti Energia üle-eestilise internetiteenuse KÕU pakkumist. KÕU internet on mõeldud eelkõige inimestele, kelleni teised internetiteenused ja levialad ei ulatu, näiteks kaugetes metsataludes ning neile, kes vajavad liikuva eluviisi tõttu internetiühendust erinevates kohtades ringi liikudes. KÕU interneti kiiruseks on sõltuvalt masti lähedusest ja kasutajate hulgast 256kbps kuni 2Mbps. Juuli lõpuks oli müüdud 5 595 terminali, millest 4 372 olid Koduseadmed ja 1223 Mobiilsed seadmed.

Lisainformatsioon:
Iveri Marukashvili
Eesti Energia AS
Pressiesindaja
Tel.: 71 51 218
GSM: 53 411 813
e-post: iveri.marukashvili@energia.ee